Rikoslain 171 artiklan 2 kohta: laittomat järjestelyt ja pelitoiminta

Venäjän federaation rahapelit, kasinot ja rahapelit eivät ole lailla kiellettyjä. Rangaistus on asetettu vain pelitoiminnan laittomaan järjestämiseen ja toimintaan. Jokaisella kansalaisella on mahdollisuus järjestää rahapelitoiminta - tarvitset vain erityisluvan. Muussa tapauksessa syntyy rikosasia, jonka edistymistä ja seurauksia käsitellään tässä artikkelissa.

Uhkapeli: mitä se on?

Venäjällä on voimassa laki nro 244-FZ "Valtiollisesta sääntelystä rahapelitoiminnan alalla". Tämän normatiivisen säädöksen mukaisesti rahapeleihin liittyvien pelien katsotaan olevan osallistujien ja järjestäjien välisiä sopimuksia, jotka perustuvat riskeihin. Osallistujien määrä on aina rajallinen. He voivat pelata järjestäjää vastaan ​​tai keskenään. Järjestäjä asettaa aina säännöt.

On syytä erottaa rahapelien ja arpajaispelien käsitteet. Ensimmäisessä tapauksessa rikosoikeudelliset säännöt, toisessa - hallinnollinen. Usein huijarit peittävät kasinon arpajaisille, mikä on rangaistava Venäjän federaation rikoslain mukaan.

Pelin järjestäjä voi olla yksilö tai oikeushenkilö. Hän on vastuussa rahapelien laittomasta järjestämisestä ja pelaamisesta. Rangaistus määrätään Venäjän federaation rikoslain säännösten mukaisesti yksilön tapauksessa ja hallinnollisten rikosten säännöstön mukaisesti, mikäli oikeussubjektit osallistuvat asiaan.

Rikosoikeudellinen vastuu laittomasta järjestelystä ja pelitoiminnasta

Uhkapeli ei ole nykyään niin helppoa. Meidän on lähdettävä monista monimutkaisista byrokraattisista menettelyistä, pyydämme paljon asiakirjoja, löydämme sopivan paikan jne. Luonnollisesti jotkut kansalaiset eivät halua häiritä tällaisia ​​teoksia, ja siksi järjestävät heidän liiketoimintaansa laittomasti. Tämä puolestaan ​​on rikos, josta on määrättävä seuraamuksia.

Rikoslaissa puhutaan tavallisista kansalaisista, eli yksityisistä. Venäjän rikoslain 171 artiklan 2 kohdan mukaan kansalainen rangaistaan ​​enintään puoli miljoonaa ruplaa saakka tai vankeuteen enintään viidellä vuodella. On myös useita raskauttavia olosuhteita, joista:

 • rikoksen tekeminen henkilöstä, joka käyttää hänen virallista asemaa (esimerkiksi poliisi "piilottaa" kasinon järjestäjät);
 • rikoksen tekeminen ryhmässä;
 • Erityisen suurten tulojen erottaminen.

Vahingossa olleen rikollisuuden seurauksena voi olla enintään miljoona ruplaa, vankeutta enintään kuusi vuotta tai mahdollisuus viedä ammatillinen asema jopa viisi vuotta.

Täten asetetaan melko vakavia seuraamuksia laittomasta järjestämisestä ja rahapelien johtamisesta. Seuraavaksi puhumme siitä, miten järjestää rahapelitoiminta lain mukaisesti.

Rikoslainsäädännön ongelmat laittoman organisaation ja uhkapelien alalla

Art. Venäjän rikoslain 171.2 artiklassa viitataan mahdollisiin vaikeuksiin ja ongelmiin, joita voi syntyä rahapelien valtion sääntelyssä. Menestyksekäs työ tällä alalla on mahdollista vain, jos rahapelien erityispiirteet ovat osaavia. Näitä ovat:

 • palkka ja riski;
 • osallistujien ja järjestäjän välisen sopimuksen olemassaolo;
 • pelisääntöjen saatavuus, edellytykset voiton saamiseksi ja muut ominaisuudet.

Tällainen rikollinen teko, kuten laiton muodostus ja pelaaminen, on koko objektijärjestelmä. Ensimmäisessä vaiheessa on yleinen objekti. Ymmärretään vakiintuneeksi menettelyksi valtion talouden toteuttamiseksi. Sitten seuraa tiettyä kohdetta - taloudellisen toiminnan toteutusjärjestys. Lopuksi on välitön kohde. Tässä puhumme yrittäjyyden toteuttamisprosessista, joka on laillista tai laitonta.

Siten rikoksen kohteena on hyvin epätavallinen erityispiirre. Vaikka suurin osa Venäjän federaation rikoslaissa vahvistetuista rikoksista on julkista moraalia ja terveyttä omaisuudeksi, kyseinen toimenpide on taloudellinen tekijä.

Rahapelitoiminnan valtion sääntely

Venäjän federaation syyttäjänvirasto seuraa tarkasti, että maan rahapelitoiminta on järjestetty lain mukaisesti. Erityisjärjestely on pelikoneiden ja kasinoiden rakentamisessa ja toteuttamisessa. Ensin sinun täytyy pyytää ja hankkia erityislupa. Tämän jälkeen työ on tehtävä lakia noudattaen valtion jatkuvassa valvonnassa. Viranomaisten olisi itse säänneltävä rahapelitoimintaa seuraavalla tavalla:

 • määritellä menettelytavat rahapelitoiminnan ja sen täytäntöönpanon toteuttamiseksi;
 • rahapelien sallitut alueet ja alueet;
 • myöntää asianmukaiset lisenssit ja luvat;
 • harjoittaa jatkuvasti valtion hallintaa rahapelien järjestämisestä.

Toimivaltaiset viranomaiset ovat tässä tapauksessa erityisiä ministeriöitä ja ministeriöitä, joilla on oikeus pelata pelaamista ja harjoittamista.

Sallittu pelialueelle

Venäjän federaatiossa on viisi rahapelivyöhykettä - erityisalueita, joissa sallitaan lailliset järjestelyt ja pelaaminen. Jokaisen tällaisen vyöhykkeen rajoissa ei saa sijoittaa enempää kuin yksi rahapelitoiminta. Tällä hetkellä pelialueiden luettelo sisältää seuraavat alueet:

 • Altajan, Krasnodarin ja Primoryjen alueet;
 • Kaliningradin alue;
 • Krimin tasavalta.

Pelivyöhykkeiden muodostaminen ja selvitystila kuuluu Venäjän hallituksen toimivaltaan. Hänen osaamisessaan on rahapelitoimintojen rajojen, merkkien, nimien ja muiden parametrien muodostuminen. Samaan aikaan Venäjän federaation toimeenpanoviranomainen ei voi tehdä päätöstä poistaa pelivyöhykkeitä kymmenen vuoden kuluessa sen luomisesta.

Laittoman rahapelitoiminnan ominaisuudet

Huomiota olisi kiinnitettävä lainvalvontaviranomaisten toimintaan, jotka osallistuvat toimitettuihin tutkimuksiin. Seuraavassa kerrotaan, mitä tutkijan tai tutkijan on kiinnitettävä huomiota laittoman uhkapelin havaitsemiseen:

 • Pelikoneiden tai muiden erikoislaitteiden käyttö, joita voidaan käyttää rahapelien pelaamiseen;
 • erityiset tiedot kasinoista tai pelikoneista;
 • Internetin käyttö kasinon järjestämiseen tilassa verkossa;
 • järjestäjien erityisluvan puuttuminen tai myöhästyneen lisenssin olemassaolo.

Siten laittoman uhkapelien järjestämisen periaatteet ja ehdot ovat aina yhtä yksinkertaisia. Rikollisilla ei ole asianmukaista dokumentointia, he työskentelevät laittomasti ja niillä on rajoitettu määrä kävijöitä.

Menettely tapausten tutkimiseksi

Laittoman järjestäytyneen rikollisuuden ja rahapelitoiminnan rikosten tutkintamenettelyssä Venäjän rikoslain 171 artiklan 2 kohdassa ei ole tietoja. Siksi meidän on kiinnitettävä huomiota lainvalvontaviranomaisten ammatilliseen toimintaan. He työskentelevät aina tiukan suunnitelman mukaan, jonka ensimmäinen osa on selvittää rikollisen toiminnan tekeminen. Menetelmät liittyvät erottamattomasti siihen. Rikollisten motiivit ja tavoitteet ovat aina taloudellisia. On myös tarpeen paljastaa rikollisten henkilöllisyys.

Mistä aloittaa laittoman organisaation ja uhkapelien järjestäjien toiminta? Viranomaisten lainvalvontaviranomaisten laatiman tapauksen selvitys sisältää epäilyttävien esineiden valvonnan tehtävän. Seuraavaksi sinun täytyy yrittää perustaa persoonallisuuksia. Heti kun tarpeeksi tietoa kerätään, työntekijät kääntyvät kasinoihin palveluista. Tätä kutsutaan mielikuvitukseksi, joka on välttämätön työkomennuksen mekanismin tarkistamiseksi. Viimeisessä vaiheessa todistajat ja syytetyt kyseenalaistetaan, laitteisto peruutetaan, asiakirjat tarkistetaan, tutkimukset ja kokeilut suoritetaan.

Online-kasino

Maailman maissa suhde Internet-kasinoon on erilainen. Jossain organisaatiossa tarvitset lisenssin, ja jonnekin vastaavia resursseja voidaan luoda ilman dokumentaatiota. Ovatko online-kasinot sallittuja Venäjän federaatiossa?

Venäjän federaation rikoslain 171.2 §: n sekä vuoden 2006 liittovaltion lain nro 244 mukaan maan alueella on perustettu täydellinen kielto järjestää rahapelitoiminta erikoistuneiden hallien ja alueiden ulkopuolella. Internet-tilan pelihallien tekijät ovat vastuussa Venäjän federaation rikoslain 171 artiklan 2 kohdan nojalla. Jos kasinojärjestäjä ei ole Venäjällä, seuraamus annetaan asianomaiselle Internet-palveluntarjoajalle.

oikeustiede

Jotta kyseessä oleva rikollisuus voitaisiin ymmärtää paremmin, on syytä kertoa yhdestä todellisesta esimerkistä. Lainvalvojat paljastavat tapauksen, jossa mies ja nainen järjestävät rahapelejä. Huone, jossa oli paljon peliautomaatteja, oli erikoistuneen alueen ulkopuolella, minkä seurauksena se ei ollut rekisteröity valtion rekisteriin. Lisäksi rahapelihuone mahdollisti erityisen suuria tuloja laittomasta liiketoiminnasta.

Kuten kävi ilmi, mies ja nainen olivat pelaamista pöytiä. Ottaen huomioon, että molemmat vastaajat olivat luonteeltaan positiivisia ja heillä oli lapsia, kahden vuoden vankilatuomio oli korvattu keskeytetyillä rangaistuksilla.

Hallinnollinen rangaistus

Hallintorikosten säännöstössä on myös säännös rahapelien luonteesta. Koodeksin 14.1.1 kohdassa kuvataan oikeussubjekteja, jotka järjestävät väärin rahapelitoimintaa. Sakko tässä tapauksessa asetetaan 1 miljoonaan ruplaan. Sama rangaistus uhkaa kasinoorganisaajille Internet-tietoliikenneverkon kautta.

Kasinoiden lisäksi hallinnollisten rikosten säännöissä puhutaan vedonvälittäjistä. Kirjoitustoiminnan järjestämiseen ilman erityislupaa tekijöillä on sakko jopa 4 000 ruplaa. Jos puhumme oikeushenkilöistä, sakon määrä on jonkin verran suurempi - jopa 1 miljoona ruplaa.

Pelien järjestäminen verkosta tyhjästä. Vaiheittainen ohje

Korkean teknologian yleinen levinneisyys avaa uusia mahdollisuuksia tehdä liiketoimintaa Internetissä. Luominen uhkapeliin verkossa voi kenelle tahansa riippumatta niiden sijainnista ja alkuperäisen sijoituksen määrästä. Tietenkin sinun pitää yllä oman online-kasinosi tai vedonvälittäjääsi, ja sinulla on oltava tietty tietämys. Löydät kaikki tarvittavat tiedot tässä osiossa.

Riippumatta siitä, millaista rahapeliä valitset, voit suorittaa verkkoprojektin sinun täytyy käydä läpi seuraavat vaiheet.

Markkina-analyysi

Huolimatta siitä, että uhkapelisivustoon pääseminen voi saada käyttäjiä ympäri maailmaa, menestys onnistuu tietyillä yleisöille suunnitelluilla hankkeilla. Tutustu markkinoiden nykytilanteeseen ja näet lähiajan ennusteita, voit katsoa sivustollamme sopivasta osasta. Saat tarkempia tietoja tietystä maantieteellisestä, sosiaalisesta tai muusta segmentistä, joka auttaa markkinointi- ja konsultointitoimistoja. Suosittelemme esimerkiksi, että luet rahapelisovellusten analyysit AppStore- ja Google Playssa.

Lisenssin hankkiminen

Rahapelitoiminta on valtiollisten elinten valppaalla valvonnalla. Kaikki maat eivät kuitenkaan ole perustaneet selkeää ja luotettavaa sääntelymekanismia. Tilanne on pieni valtio, kuten Mansaari tai Curacao. He lupaavat mielenkiintoisia käyttöoikeusehtoja, jotka mahdollistavat joskus työskentelyn muissa lainkäyttöalueilla.

Tehdä ilman lisenssiä on hyvin vaikeaa. Ensinnäkin suosittuja maksujärjestelmiä kieltäytyy yhteistyöstä kasinoiden kanssa, jotka toimivat ilman asianmukaista lupaa. Toiseksi lisenssi on tae toimielimen rehellisyydestä ja läpinäkyvyydestä, johon pelaajat kiinnittävät ensi sijassa huomiota. Kuitenkin lisenssin hankkimisen tarve on olemassa, esimerkiksi voit avata online-kasinovalkotunnuksen.

Verkkotunnuksen ostaminen

Vaikka näinä päivinä, käyttäjät harvoin soittavat osoitteen manuaalisesti. Verkkotunnus on kuitenkin tärkeä osa brändäystä, joten projektin tulevaisuus riippuu sivuston oikeasta valinnasta.

Hankinta hosting

Online-kasino, kuten mikä tahansa muu merkittävä projekti, on erittäin vaativa hosting-palvelun laadussa. On välttämätöntä tarjota suuri läpäisykyky, turvallisuus hakkerointiin ja luotettavaan resurssien hallintaan.

Jotkut rahapelilevyt toimittajat tarjoavat asiakkailleen paitsi ohjelmistoja myös omalla sivustollaan sivuston ylläpitoon.

Verkkokasinojen järjestäminen

Toisin kuin useimmat muut Internet-projektit, gambling-sivustolle asetetaan korkeammat vaatimukset. Siksi suosittujen "moottoreiden" käyttö ei auta tähän - lähes kaikki online-kasinot kehitetään yksittäisinä projekteina.

Alustan tarjoajat tarjoavat valmiita ratkaisuja. Foorumin ostaminen, saat välittömästi valmiin järjestelmän, johon on mahdollista sijoittaa kasino, vedonvälittäjä tai bingo-klubi.

suunnittelu

Korkea kilpailu online-rahapelimarkkinoilla edellyttää vakavaa lähestymistapaa sivuston visuaaliseen suunnitteluun ja käyttöliittymän mukavuuteen. Tietenkin on kategoria pelaajia, jotka ovat vain kiinnostuneita rahoitusosasta - he pitävät bonuksia, osakkeita ja omia voittoja, eikä kiinnitä huomiota kaikkeen muuhun. Mutta jos haluat houkutella asiakkaita paitsi runsaaseen rahapalkkioihin, kannattaa ajatella alkuperäistä muotoilua.

Nykyaikainen teknologiakohdistus mahdollistaa automaattisesti kunkin kävijän parametrien määrittämisen ja lähettää sen oikealle sivulle. Tämä mahdollistaa yhden projektin puitteissa usean suunnittelutavan, käyttöliittymän kielten ja muiden sivuston elementtien käytön.

Platform Integration

Foorumi on perusta, joka yhdistää eri studiot (pelit, kirjoitusviivat), maksujärjestelmät, sisäiset palvelut ja turvajärjestelmät yhteen. Siksi foorumin valitseminen on keskeinen päätös rahapelitoiminnon luomisessa.

Useiden eri toimittajien käyttäminen eri toimittajilta on teknisesti erittäin vaikeaa ja kallista ratkaisua. Useimmissa tapauksissa on helpompi aloittaa uusi sivusto kuin muuttaa palveluntarjoajaa tai lisätä yhtä. Siksi rahapelitoiminnan harjoittajan ja alustan toimittajan välinen "avioliitto" on monen vuoden ajan.

Pelien integrointi

Nykyaikainen online-pelaaminen on monimutkainen ja kallis ohjelmisto. Ei vain ohjelmoijia vaan myös matemaatikkoja, psykologeja, suunnittelijoita ja taiteilijoita. Suosituimpia alustoja voit yhdistää pelejä suoraan useista studiosta.

Maksujärjestelmien integrointi

Rahan syöttämisen ja vetämisen helpottaminen on yksi tärkeimmistä kriteereistä, joilla käyttäjät päättävät rahapeleistä. On toivottavaa liittää sivustoon kaikki maksujärjestelmät, joita sen kohdeyleisön edustajat käyttävät.

Joillakin alustoilla on jo valmiita ratkaisuja, joihin on liitetty tulo- ja lähtöjärjestelmiä. Useimmissa tapauksissa resurssin omistajan on kuitenkin neuvoteltava itse maksupalveluntarjoajien kanssa. Jotkin järjestelmät edellyttävät vaikuttavaa asiakirjapakettia, toiset maksavat pelikohtaisen lisenssin.

Bitcoinin käyttäminen online-kasinoissa

Toinen rahapelitoiminnan voiton tavoite on bitcoin, valuutta, joka avaa suuria mahdollisuuksia online-pelaamiseen. Tiedot tästä - webcastissa "Bitcoin-kasino, voiton työkalu" yritykseltä CASEXE.

Turvajärjestelmän käynnistäminen

Ensimmäisen talletuksen online-kasinon tarjoamien bonusten metsästys on jo muuttunut suosituiksi ansaintatavoiksi Internetissä. Nykyaikaiset turvajärjestelmät mahdollistavat paitsi petosten seurannan myös suuren määrän tietoja kaikista sivuston kävijöistä.

Turvajärjestelmä voidaan integroida alustalle tai toimittaa erikseen.

Liittyvien sivustojen luominen

Gamblers elävät paitsi pelin, he haluavat jakaa kokemuksia, keskustella lähtö-ja vain kommunikoida. Siksi on järkevää luoda useita sivuprojekteja, jotka lisäävät osallistumista ja auttavat ylläpitämään säännöllisiä asiakkaita. Ainakin pitäisi ajatella foorumin ja blogin luomista.

Jotkut toimijat menevät entisestään - luo sosiaalisia kasinoja tietyille sivustoille (sivustot, jotka tarjoavat "pelata ilmaiseksi") uusien asiakkaiden houkuttelemiseksi.

Työskentele sosiaalisissa verkostoissa

Omien yhteisöjen tai sivujen omaksuminen suosituissa sosiaalisissa verkostoissa on jo tullut hyvän maun sääntö. Lisäksi virkailijoiden säännöllisen sijoittamisen rahapelitoiminnan hallinnon puolesta luodaan positiivinen maine online-kasinoille.

Kuva ja maine on aloitettava mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, sosiaaliset verkostot ovat erinomainen alusta tällaiselle toiminnalle.

Yhteistyöohjelmien kanssa

Helpoin ja nopein tapa houkutella asiakkaita uuteen online-kasinoon on käyttää affiliate-ohjelmia. Mutta kaikki ohjelmat eivät anna samaa tulosta, jotkut heistä kysyvät liikaa rahaa myös pelaajalle, joka sijoittaa vähimmäissumman. Oikean partnereiden valinnan ja heidän suhteiden rakentamisen ansiosta menestys riippuu suurelta osin projektista.

Muut Internet-markkinoinnin tyypit

Gambling-sivusto - tämä on täsmälleen sama Internet-projekti kuin verkkokaupasta, uutislähteestä tai viihdeportaalista. Tässä työskentelee samoja tekniikoita kuin muilla sähköisen kaupankäynnin aloilla. Myös suuret hakukoneet mahdollistavat asiayhteystietojen mainostamisen online-kasinoille, mutta tietyin edellytyksin.

Rahoitusprojektin "edistäminen" eroaa tavallisen sivuston edistämisestä. Täällä on niiden salaisuuksia ja temppuja, joiden avulla voit vähentää kustannuksia ja lisätä mainonnan tehokkuutta.

Maatalouden mainonta

Kehittyneiden länsimaisten markkinoiden, kuten Yhdistyneen kuningaskunnan tai Italian, volyymit ovat toisinaan parempia kuin samanlaiset indikaattorit Itä-Euroopassa tai Latinalaisessa Amerikassa. Kilpailu näillä markkinoilla on kuitenkin erittäin korkea. Nuoret ja aggressiiviset toimijat taistelevat asiakkailleen paitsi verkossa myös offline-tilassa. Tietenkin tällainen mainonta on kallista, mutta oikealla tavalla tehokkuus oikeuttaa sijoitetut varat.

Asiakaspalvelun luominen

Gamblers haluaa ainakin nauttia pelin prosessista. Valitettavasti jopa paras ohjelmisto joskus kaatuu. Pelaaja ei välttämättä ymmärrä rajapinnan tietynlaista haittaa tai joutuu maksujärjestelmän toimintaan. Siksi rahapelisivusto ei voi tehdä ilman ystävällistä ja luotettavaa tukipalvelua. Uusien ongelmien ratkaisemisen nopeus on yksi tärkeimmistä sivuston laadun indikaattoreista.

Korkea rullat

Verkkokaupat, kuten maanpäälliset laitokset, saavat suurimman osan korkean rullan tuotosta - pelaajat, jotka tekevät suuria panoksia. Tällainen peluri voi jättää enemmän rahaa yhdelle istunnolle kuin tuhannelle pienelle asiakkaalle. Korkeat rullat tietävät omat arvonsa, joten he tarvitsevat erityishoitoa. Jos kasino voi palvella suurille pelaajille, odottaa vain valoisaa tulevaisuutta.

Työskentely säännöllisten asiakkaiden kanssa

Pelaaja asettaa talletuksen, soittaa jonkin aikaa, sitten hän loppuu rahoista. Turhautuneissa tunteissa hän lähtee online-kasinoista. Mutta jos laitoksen hallinto kykenee vaikuttamaan mielialaansa, pelaaja palaa varmasti.

Asiakkaan vetovoima verkkopelaamisen alalla voi olla erittäin kallista, mutta kaikki pelaajat eivät luo suuria talletuksia. Siksi toimielimen onnistumisen kannalta on välttämätöntä jatkuvasti pyrkiä lisäämään pelaajien toimintaa ja helpottamaan heidän säännöllistä paluutaan sivustoon.

Nyt tiedät kuinka voit avata online-kasino- tai vedonlyöntiyrityksen Internetissä. Jotta voisimme vihdoin sijoittaa kaikki "i": n yläpuolelle jäävät kohdat, suosittelemme lukemaan noin 12 yleistä myyttiä internetin rahapelitoiminnasta ja siitä, kuinka voit käyttää online-kasino-sovellusta App Storessa.

Vastuu rahapelien laittomasta järjestämisestä

Pelitoiminnan laittomasta järjestämisestä ja toiminnasta rikosoikeudellinen vastuu perustetaan Art. Venäjän federaation rikoslain 171.2 §: ssä.

Pelitapahtumat, jotka ovat Art. 4 Liittovaltion lain päivätty 29.12.2006 numero 244-FZ "On valtion sääntely organisaation toimintaa ja käyttäytymistä peli- ja muuttaa tiettyjä säädöksiä Venäjän federaation" tarkoitetaan riskeihin perustuvaa sopimus palkinnon, tekemässä kahden tai useamman osapuolen tällaisen sopimuksen keskenään tai rahapelien järjestäjän kanssa uhkapelien järjestäjän sääntöjen mukaisesti.

Essential ja attribuuttiensa pelaamisesta on veto (varat siirretään osallistujalle rahapelit järjestäjän uhkapelejä tai toiselle osallistujalle ja työntekijöiden osallistumista uhkapeli) ja vahvistuksen (käteisenä tai muun omaisuuden, kuten tekijänoikeudet, josta maksetaan tai siirtää jäsen uhkapeli, kun esiintyy antamasta tuloksesta sääntöjä rahapelit), joiden saavuttaminen on sattumalta ja pääsääntöisesti, ei riipu taidetta pelaajia.

Pelaamisesta perinteisesti luokitellaan korttipelejä (paitsi urheilua), ruletti, vedonlyönti, veto (perustuen riskin onnistuneeseen sopimukseen, joiden lopputulos riippuu tapahtumasta, josta ei tiedetä, että tulee tai ei) jne

On huomattava, että vain rikolliset toimet tunnustetaan organisaatio ja (tai) johtajuus pelaaminen, eikä peli itse.

Uhkapeli tunnustettu aktiivisuus henkilö tai henkilöt, joilla pyritään suunnittelu rahapelien tarjoamisen (priiskaniya) rakennukset, laitteet ja muut logistista tukea, sekä niiden rahoitus, rekrytointi ja henkilöstön koulutus, kehitys (hyväksyntä) sääntöjen rahapelit, osallistujien osallistumiseen peleihin, uhkapeli sivuston hallinta ja sen henkilöstöä.

Uhkapelaamisen tarkoituksena on selittää rahapelitoimintaa koskevat säännöt osallistujilleen, riskipohjaisen sopimuksen tekeminen, rahapelien suora käyttäytyminen (noudattaminen), vedonlyönnin hyväksyminen, palkkioiden maksaminen jne.

Tämän koostumuksen pakolliset merkinnät ovat keino rikoksen tekemiseen - rahapelilaitteet ja paikka - pelikenttäalueen ulkopuolella.

Pelivyöhyke on osa Venäjän federaation aluetta, jonka tarkoituksena on harjoittaa uhkapelien järjestämistä ja harjoittamista. Tähän mennessä Venäjä perustaa neljä uhkapeli vyöhykkeet "Azov-City" (Krasnodarin alueella), "Siperian Coin" (Altain alueella), "Primorye" (Primorjen aluepiiri), "Amber" (Kaliningradin alue). Vastuu on vain Azov-City. Keskustelun kohteena on rahapelivyöhykkeen luominen Krimassa.

Pelitilojen järjestämiseen ja järjestämiseen vedonlyönnissä, vedonlyönnissä ja vastaanottopisteissä voidaan järjestää pelivara-alueiden ulkopuolisia toimia, mutta ainoastaan ​​asianmukaisten lisenssien perusteella.

Pelilaitteilla tarkoitetaan laitteita tai laitteita, joita käytetään pelaamiseen: peliautomaatit, pelipöydät, pelikortit ja pelimerkit.

Pelilaitteiden käytön yhteydessä olisi ymmärrettävä sen käyttö rahapelissä. Tällaisten laitteiden hankinta, varastointi, kuljetus tai myynti ei ole rikos.

Välttämättä merkki elementit rikoksen ovat tieto- ja tietoliikenneverkkojen, kuten Internetin, sekä viestintävälineiden, kuten matkaviestinnän sekä puuttuminen saadun yhdisteen säädetyllä tavalla lupaa harjoittaa toimintaa organisoinnissa ja rahapelien pelaamista vyöhykkeellä.

Peliriippuvuuden hallintalaitoksen on myönnettävä lupa harjoittaa uhkapelien järjestämiseen ja harjoittamiseen liittyvää toimintaa uhkapelivyöhykkeellä ilman vanhentumispäivää.

Rangaistuksen enimmäismäärä Art. Rikoslain 171.2 §: ssä säädetään vankeusrangaistuksesta enintään kahdeksi vuodeksi.

Osa 2 Art. Venäjän federaation rikoslain 171.2 §: ssä säädetään, että henkilöryhmä tekee rikoksen alustavasta salaliitosta tai tulonhankinnan laajasta mittakaavasta eli yli miljoona viisisataatuhatta ruplaa. Samanaikaisesti tulot on ymmärrettävä kaikkiin tuloihin laittoman toiminnan ajaksi ilman, että vähennetään sen toteuttamiseen liittyvää henkilöstä aiheutuvia kuluja.

Rangaistuksen enimmäismäärä Art. Rikoslain 171.2 §: ssä säädetään enintään neljän vuoden vankeusrangaistuksesta, jonka suuruus on enintään viisisataa tuhatta ruplaa tai tuomitun henkilön palkan tai muun tulon määrä enintään kolmen vuoden ajan tai ilman sitä.

3 §: n 3 momentissa tarkoitetun rikoksen tunnusmerkkejä Venäjän federaation rikoslain 171.2 §: ssä tarkoitetaan järjestäytyneen rikollisryhmän tekemää rikosta, henkilöä, joka käyttää virallista kantaansa tai hankkii tuloja erityisen suuressa määrin eli yli 6 miljoonaa ruplaa.

Samanaikaisesti rikos tunnustetaan sitoutuneeksi järjestäytyneeksi ryhmittymältä, jos se on sitoutunut vakaaseen henkilöryhmään, joka on aiemmin yhdistynyt tekemään yhden tai useamman rikoksen. Järjestäytyneelle ryhmälle on ominaista vakaus ja organisaatio. Vakauteen viittaa kahden tai useamman henkilön yhdistämiseen suhteellisen kauan useiden rikosten tekemiseen tai yhteen, mutta pitkäaikaiseen yhteiseen valmisteluun tai monimutkaiseen suorittamiseen. Järjestäytyneisyys on ryhmän jäsenten alistuminen yhden tai useamman henkilön ohjeille, päättäväisyys organisoida rikolliset aikomukset järjestäytyneesti.

Käyttämällä hänen virallista kantaa pitäisi ymmärtää käyttää mahdollisuutta virkamiesten (henkilöt pysyvästi, tilapäisesti tai erityinen viranomainen, joka käyttää toimintoja edustajan viranomaisen tai organisaatiotutkimuksilla ja sääntely-, hallinto- ja talous-funktioiden valtion elimissä, paikallishallinnon, valtion ja kuntien laitokset, valtionyhtiöt sekä Venäjän federaation asevoimat, muut Ro-joukot ja armeijan muodot ssiyskoy liitto), valtion ja kuntien virkamiehiä, sekä henkilöt, jotka suorittavat hallinnollisia tehtäviä kaupallisessa tai muussa organisaatiossa, vaikuttaa, kuten luvattomalta toimissa ja päätöksissä alaistensa tai henkilöiden niiden valvonnassa.

Rangaistuksen enimmäismäärä Art. 171,2 rikoslain annetaan muodossa vankeutta enintään kuusi vuotta ja sakkoa enintään miljoona ruplaa eli palkka tai muu tulo ajaksi enintään viiden vuoden tai ilman sitä ja riistäminen oikeuden hallita tiettyjä kantoja tai harjoittaa tiettyjä toimintoja enintään viisi vuotta tai ilman sitä.

Pelitoiminnan ominaisuudet

Vuoteen 2006 asti rahapelitoiminta oli erittäin lupaavaa ja kannattavaa liiketoimintaa, jopa yksinkertainen peliautomaattien ylläpito toi omistajaan hyvät kuukausitulot. Tällaiset laitokset olivat lähes koskaan tyhjiä, vaikka pienissä kaupungeissa asiakkaiden virtaus riitti varmistamaan liiketoiminnan korkean kannattavuuden. Mutta kasinon omistajien kohtalokas vuosi muuttui kaiken radikaalisti: pelkästään vedonvälittäjien toimistot ja instituutiot järjestivät arpajaisia, joilla oli oikeus sijoittaa erityisten pelivyöhykkeiden ulkopuolelle. Kielto kosketti kaikkia rahapelitoimintaan liittyviä liiketoiminta-alueita, Venäjän federaation hallitus on myöntänyt neljä leikkialueita kasinoille, joiden ulkopuolella tällainen liike on tullut laittomaksi.

Ajatuksena oli, yleensä se on hyvä - pelastaa ihmisiä peliriippuvuuden jättää mahdollisuuden pelata, vierailevat keskittynyt hajallaan eri puolilla maata leikkipaikat, mutta kuitenkin vähintään viivästyminen ajoitus voi avata vain yhden Krasnodarin alueella ja Rostovin alueella - Azov-City. Kaikki muut ovat pysyneet vain luonnos, kauniisti maalatut, mutta ei toteutettu.

Venäläisen Las Vegasin organisaatio epäonnistui surkeasti - ihmiset eivät halunneet mennä kasinolle varattuihin paikkoihin. Siksi maassa on edelleen ongelma rahapelitoiminnan harjoittamisesta, jota oikeusperusta tukee voimakkaasti. tämä johtaa maanalaisten kasinoiden järjestämiseen, jotka naamioivat mihinkään - yksinkertaisesta kahvista striittipalkkiin. Vedonlyönnit johtavat usein laitonta uhkapeliä, joiden ei tarvitse mennä minnekään; ja joskus laittoman kasinon yrittää esiintyä yrityksen arpajaisten tai arvontojen järjestämisessä.

Tarjoukset franchising-ja toimittajien

On parasta ohittaa laki niiden online-kasinoiden omistajille, jotka rekisteröivät sivustoja offshore-alueilla, joiden johtajat venäläisten liikemiesten rekisteröintivaatimusten mukaan ovat Costa Rica. Tämä kiertotie on myös rikkomus, ja asianomaiset viranomaiset yrittävät poistaa tämäntyyppisen liiketoiminnan estämällä pääsyn rahapeleihin rahoille.

Nyt on paljon helpompaa harjoittaa tupakan tai alkoholituotteiden tuotantoa ja myyntiä, jotka ovat aina olleet verotettavia ja tiukasti säänneltyjä, kuin rahapelien avaaminen; ja on todennäköistä, että lainsäädäntöön tehdyt muutokset rajoittavat pelaamisen mahdollisuutta, jos ei ollenkaan, kieltää se. Kuitenkin äskettäin valtio pyrkii edelleen optimoimaan rahapelivyöhykkeiden organisoinnin ja jopa lisäämään niiden määrää, joten jotkut näkymät ovat edelleen olemassa.

Nykyään yrittäjän on rekisteröidyttävä vain oikeushenkilönä, jotta hän voi avata kasino- tai hedelmäpelipaikan. Yksittäiset yrittäjät eivät saa harjoittaa tällaista toimintaa.

Liiketoimintayksikön rekisteröintiä koskevan menettelyn jälkeen hakemus lupahakemuksesta uhkapeleihin liittyvien pelitoimintojen järjestämiseen ja harjoittamiseen on esitetty verotoimistolle. Itse asiassa nykyään lupa voidaan myöntää vain töihin Azov-kaupungin Krasnodar-alueella johtuen siitä, että vain rakennettiin infrastruktuuri ja vyöhyke toimii. Jos siis haluat tehdä liiketoimintaa juuri nyt, se voi olla vain siellä, muuten voimme vain odottaa siihen saakka, koska tilanne muiden alueiden tilanne on paljon huonompi (Krimillä ja Sotši vaikka virallisesti ei uhkapeli alueita, mutta nämä alueet on esitetty niiden mahdollisesta aloittamisesta ):

mainittujen Azov-City. Ei ole vain kaikkea tarvittavaa viestintää, vaan myös ylpeä läsnäolo useita suuria kasinoita. Kysymys rakentamisen asuinalueiden komplekseja ja luoda täysimittainen kunta, joka on kustannuksella uhkapeli. Eräänlainen Kuban Vegas, jolla on upea nimi. Aiemmin toiminut alueella ja Rostovin alueella Azov alueella (siitä nimi), mutta myöhemmin päätettiin pelkistysalueelle, sekä maaliskuussa 2012 jälkeen päätöksen sen laajentamista, mutta kustannuksella alueella lähellä Anapa. Siellä on pääsyteitä ja läheisyys keinona kaupunki Yeisk (etäisyys on noin 50 km). Myös eteläisen liittovaltion piirikunta - Rostov-on-Don - ja Krasnodar-pääkaupunki ovat suhteellisen lähellä. Lupaavin alueella niiden yrityshankkeita, hallitus yrittää ylläpitää sitä, ja riippumattomien investoijien paljon suuremmalla todennäköisyydellä osoittamaan varoja avaaminen kasino on Azov-City.

Krim. Nyt tämä on venäläinen alue, joka myöhemmin sijoittaa oman rahapelivyöhykkeensä. Crimean niemimaalla on aina ollut hyvä virkistysalue, minkä vuoksi sen on tarkoitus olla uhkapeli. Vaikka asiaa ei säännellä, hallitus antoi vain lupauksen siitä, että vyöhyke on, mutta miten se järjestetään, ei ole vielä selvää. On mahdollista, että koko niemimaalla erikoistuneissa matkailukeskuksissa pelaaminen sallitaan, kunta pyrkii aktiivisesti kehittämään tätä suuntausta ja yrittäen saavuttaa liikemiehille helpoimmat olosuhteet. Suunta on lupaava, mutta sillä on riskejä maailman poliittisen tilanteen vuoksi, joten ennustamatonta ei voida ennustaa kuukauden kuluttua.

merenranta. Venäjän itäisin alue sijaitsee Ussurinlahdella sijaitsevien lomakohteiden alueella, 50 km päässä Vladivostokin suuresta kaupungista. Maalattu projekti näyttää erittäin lupaavalta ja houkuttelevalta: lomakeskuksilta, laskettelurinteiltä, ​​ostos-, hallinto- ja liikekeskuksilta, pursiseuroilta ja tietysti hotelli- ja rahapelitaloilta. Rakentaminen on jo käynnissä, he lupaavat päästä vuoden 2014 loppuun, eikä suunta ole Venäjän kansalaisia ​​vaan Aasian matkailijoita. Liikemies ei kuitenkaan ole niin tärkeä, millaista kansalaisuutta asiakas haluaa, mutta on syytä tutkia matkailun erityispiirteitä Kaukoidän alueella, etusijalla - muiden maiden kansalaisten osallistumisen indikaattoreita.

Siperian kolikko. Lupaavin alue Azov-kaupungin jälkeen, koska se valmistautuu hyväksymään ensimmäiset asiakkaat loppukesästä tai alkusyksystä 2014. Nyt siellä on kaksi kiinteää yritystä, jotka ovat tehneet suuria investointeja tähän projektiin. Se sijaitsee Altavialueella lähellä terveyskeskusta. Se sijaitsee muiden pelivyöhykkeiden välillä, joten se voi teoreettisesti houkutella asiakkaita eri puolilta maata sekä ulkomaisia ​​turisteja. Se edellyttää suurta hotellikompleksia, jossa on useita kasinoita, sekä asuinalueiden rakentaminen. Mutta kuten muualla, tämä on kaikki lopullisessa muodossaan vain paperilla luonnoksissa.

Sotši. Krimin kaltainen Sochiin hallitus vetosi Venäjän federaation presidenttiin sallimaan uhkapeliä tämän lomakeskuksen alueella. Asiaa ei ole vielä päätetty, mutta avautuminen johtuu todennäköisesti siitä, että Sochi on yhä suosittu olympialaisten jälkeen, koska nyt kaupunki ei ole vain venäläisiä vaan myös ulkomaisia ​​matkailijoita. Suuret uudistetut lomakompleksit houkuttelevat yhä enemmän kävijöitä, joten Sochi voi olla hyvä alusta rahapelitoiminnan aloittamiselle. Jos se on olemassa, he tietenkin sallivat sen.

meripihka. Se on luettelon lopussa paitsi aakkosjärjestyksessä myös mahdollisten kehitysnäkymien kannalta, vaikka se on lähellä muita Euroopan maita. Se sijaitsee Itämeren rannikolla Kaliningradin alueella, mutta kahdeksan vuoden aikana asia ei melkein ole siirtynyt umpikujasta, vaan vain vuoden 2009 huutokaupasta, jossa tontit myytiin. Rajoitukset syntyivät melkein välittömästi sen jälkeen, kun alue jakautui rahapelivyöhykkeelle ja liittyivät poliittisiin, taloudellisiin ja maantieteellisiin syihin. Hanke on itse asiassa hylätty, koska koko vyöhykkeen käsite ei ole paljastunut.

Alunperin yrittäjä, kuten on selvää edellä mainituista, on rajoitettu paitsi oikeudellisilla näkökohdilla myös alueellisella sijainnilla. Jos tarkastelet kaikkien vyöhykkeiden karttatietoja, näet, että ne jaetaan koko maassa, mutta vain sen eteläisillä laitamilla. Poikkeus on tällä hetkellä poikkeuksellinen Amber Zone Kaliningradin alueella, joka sijaitsee luoteisosassa. Samaan aikaan hallitus pyrkii houkuttelemaan suuria sijoittajia, jotka ovat halukkaita investoimaan useita satoja miljoonia ruplaja, koska vyöhykkeen pitäisi tarjota ihanteellinen asiakkaiden suuri virtaus (jota kukaan ei tällä hetkellä tarkkailla). Ne, jotka pyrkivät nopeasti voittoon yrittävät asettua Azov-Cityyn, loput ovat valmiita odottamaan useita vuosia, kunnes rakentaminen on valmis, väestölle tiedotetaan ja lopulta kävijät alkavat tulla.

Yhtäkkiä kannattava hanke voisi tulla Krimin niemimaan ja rantakaupunki Sotši, missä johtuen jo vakiintunut infrastruktuuri ja saatavuus väestöstä niissä on aina asiakkaita, he eivät vain aina siellä vierailee turisteja, mutta myös paikallisia. Kaikki muut vyöhykkeet joutuvat pitkään menemään uhkapeliin ennen kuin ihmiset menevät sinne tarkoituksellisesti. Tähän mennessä sen kasino- tai peliautomaattien avaaminen on kuitenkin käytännössä mahdollista vain Azovin kaupungissa.

On syytä huomata, että lainsäädäntö muuttaa jatkuvasti rahapelien järjestämisen ja käyttäytymisen piirteitä. Viimeisen muutoksen liittovaltion lain 29 joulukuuta, 2006 № 244-FZ "On valtion sääntely organisaation toimintaa ja käyttäytymistä peli- ja muuttaa tiettyjä säädöksissä", joka tuli voimaan elokuussa 22, 2014 se aiheuttaa muutoksia yrityksen vedonlyönnin (joka nyt on oltava oikeushenkilö ja koostuu itsesäätelyorganisaatiosta); kun kasinon toiminta ei ole vakavia muutoksia. Kuitenkin uusi tarkistus voi olla, ja se tukee erilaisia ​​seurauksia yrittäjille, emme voi sulkea pois edes mahdollisuutta, että liike täytyy siirtää tai lähelle. Riskin halukkaiden on ensin määriteltävä, kuinka suuri yritys voi avata ja kuinka paljon se on valmis investoimaan.

Aloittamispääoman hankkimiseksi tai lisäämiseksi voit hakea sijoittajille tai saada lainaa pankilta avaamaan yrityksesi toimittamalla valmiin liiketoimintasuunnitelman. Ilman virheellistä laskutoimitusta ei pidä ryhtyä sellaiseen asiaan, koska riskit ovat korkeat ja investoinnit ovat välttämättömiä, jotta joka tapauksessa olisi tehtävä täysipainoinen liiketoimintasuunnitelma.

Kuitenkin jotkut yrittäjät heti lain jälkeen alkoi rakentaa pelikenttiä rakennettu pieniä hangar huoneet ilman palveluja ja lisäpalveluja, mutta mahdollisuus uhkapeliä. Käytettiin yleensä sellaisia ​​laitteita, jotka olivat käytössä aiemmin käytetyissä tiloissa, jotka oli suljettava ja siirrettävä erityisalueille. Kaikki eivät olleet valmiita osallistumaan välittömästi asiaan, jonka he omistavat paljon aikaa. Joskus yksinkertaiset teltat venytettiin yksinkertaisesti erottaakseen itsensä laitokseksi, laskelma oli tarkoitettu ahkerille pelaajille, jotka voisivat mennä jännitystä missä tahansa maassa; liikemiehet pystyivät vain tarjoamaan asiakkailleen pelejä, mutta ilman baaria ja muita lisäedellytyksiä. Mutta innokkaasti uhkapeliä ihmiset eivät olleet liian monta, kasinon yrittäjä tekee rahaa, joten hän on valmis menemään mihinkään, kuluttajalla ei ole tällaista mahdollisuutta. Pitkäksi ajaksi Azov-City oli yksinkertaisesti pudonnut uteliaisuudesta tai tien varrella, ja siellä oli ensimmäisiä kasinoita ja hotelleja, jotka nyt johtivat ainakin jonkin verran herätykseen tässä rahapelivyöhykkeessä. Hidas, mutta silti kehitys.

Tarjoukset franchising-ja toimittajien

Aloitteleva yrittäjä voi tulevaisuudennäkymällä avata pienen laitoksen myös keinotekoisesti rakennettuun kaupunkiin, mutta lähellä olevien suurien kasinojen läsnäolo on erityisen haaste kilpailukykyisessä taistelussa. Tällaisen laitoksen avaaminen vaatii 150 miljoonaa ruplaa, jos odotat valtavan monimutkaista hotellipalvelua, määrä voi olla useita kertoja enemmän.

Nyt kasino-liiketoiminta annetaan suurille liikemiehille, jotka ovat joko ansainneet rahapelitoimintaansa kauan ennen lain antamista tai harjoittavat toisenlaista suurta yritystä, ja pelitalo avataan vasta tulevaisuuden tulonlähteenä. Suuren kasinon takaisinmaksuaika ennen lain hyväksymistä oli keskimäärin vain muutama vuosi, mikä on erittäin hyvä indikaattori, kun otetaan huomioon multimillion dollarin alkuinvestoinnit. Mutta rahapelivyöhykkeillä asiakkaiden virtaus on huomattavasti alhaisempi, ja henkilöstön palkkaaminen on vaikeaa, koska kaupunki on juuri asettumassa, joten ensimmäiset kasinot olettavat työllistävän lähialueilla asuvia ihmisiä, jotka tuovat heidät päivittäin työpisteeseen.

Työntekijälle onnistuneesti selviytymään vastuunsa, on tarpeen edelleen kouluttaa, koska kokemus sellaisiin paikkoihin (jakaja, ylläpitäjät pelaamista sali, kassat vaihtamaan chips for money) on ainutlaatuinen kantajia suurkaupungeissa, jotka ovat jo pitkään toiminut vastaavassa alue; Azov-City on (kuten muitakin rahapelit alueet) sijaitsevat riittävän etäällä suurista kaupungeista, ihmiset lähtivät töihin pelaamista vyöhykkeellä.

Joilla ei ole enemmän resursseja, helpoin pelihallissa voidaan avata kaksi miljoonaa ruplaa, koska minun täytyy tehdä maan hankinta ja rakennuksen rakentaminen - pelaamista vyöhykkeen aiemmin näytteille joutomaa, joten ei ole rakennuksia se ei ollut niin, ja vuokrata huoneen melkein mahdotonta puuttuessa. Lisäksi varoja tarvitaan välineiden hankintaan ja palkkaamista ylläpitäjän ja kaksi vartijaa (voi olla hieman väkivaltainen kun häviäjä kaikki asiakkaani rahaa).

Rikoslain 171.2 §. Ilmailun järjestäminen ja pelaaminen laittomasti (nykyinen versio)

1. organisaatio ja (tai) suoritetaan uhkapeli leikkivälineitä ulkopuolella pelaamista vyöhyke, tai ilman johtaa menettelytapojen mukaisesti lupa toimia järjestämisestä ja käyttäytymistä rahapelitoiminta vedonlyönnin ja vedonlyönti on uhkapeli vyöhyke, tai ilman mukaista lupaa vahvistettujen menettelyä toteuttaa toimia järjestämisestä ja toteuttamisesta rahapelit uhkapeli vyöhyke tai tieto- ja tietoliikenneverkkojen, mukaan lukien verkon "Internet" tai viestintävälineitä, kuten liikkuvan paitsi vastaanottoon interaktiivisia vedonlyönti rahapelien vuonna vedonlyönnin ja (tai) vedonlyönti, sekä järjestelmällinen tilojen laittoman järjestön ja (tai) rahapelit -

on tuomittava sakko kolmesataatuhatta-viisisataatuhatta ruplaa eli palkka tai muu tulo ajaksi yhdestä kolmeen vuotta, tai pakollista töiden ajaksi satakahdeksankymmentä-kaksisataaneljäkymmentä tuntia, tai turvalaitteiden vapauden enintään neljäksi vuodeksi tai vankeus enintään kaksi vuotta.

2. Tämän artiklan ensimmäisessä osassa säädetyt säädökset, jotka henkilöryhmä on syyllistynyt ennalta sovittelulla tai liittynyt tulonhankkimiseen laajassa mittakaavassa,

on tuomittava sakko viisisataatuhatta on yksi miljoonaa ruplaa eli palkka tai muu tulo ajaksi kolmesta viiteen vuotta, tai vankeuteen enintään neljä vuotta sakkoa enintään viisisataa tuhatta ruplaa tai palkan tai muun tuomitun tulot enintään kolmen vuoden ajan tai ilman sitä.

3. Tämän artiklan ensimmäisessä tai toisessa osassa määritellyt säädökset, jotka järjestäytynyt ryhmä tai henkilö, joka käyttää hänen virallista asemaa tai johon liittyy tulonhankinta erityisesti suuressa mittakaavassa,

on tuomittava sakko miljoona miljoona viisi sata tuhatta ruplaa tai palkka tai muu tulo ajaksi neljästä viiteen vuotta, tai vankeuteen enintään kuudeksi vuotta ja sakkoa enintään miljoona ruplaa tai palkkatulon määrään tai muiden tulojen ajaksi enintään viiden vuoden tai ilman sitä ja riistäminen oikeuden hallita tiettyjä kantoja tai harjoittaa tiettyjä toimintoja varten enintään viisi vuotta tai ilman sitä.

Huomautukset. 1. Tilojen järjestelmällinen toimittaminen tässä artiklassa viittaa tilojen toimittamiseen yli kaksi kertaa.

2. Tuotot suurelta osin tässä erässä ovat tuloutettuja tuloja, joiden määrä ylittää miljoona viisisataataa ruplaa ja erityisen suurella määrällä - kuusi miljoonaa ruplaa.

Vastuu uhkapelien laittomasta järjestämisestä ja käyttämisestä

Viihdeteollisuus kehittyy ehkä nopeammin kuin tieteellinen ja tekninen kehitys. Nyt ne ovat yhä päällekkäisiä. Tämä näkyy verkkopankkien ja muiden rahapelien tarjoamien tarjousten valtava määrä.

Lainsäätäjä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Tässä yhteydessä uhkapeleihin liittyvät vaatimukset kiristetään huomattavasti, ja niiden järjestäminen valtion perustettujen rahapelivyöhykkeiden ulkopuolella on täysin kielletty. Katsotaan siis, mikä on rahapelaa Venäjän federaation lainsäädännön ja Venäjän federaation rikoslain nojalla.

Peruskäsitteet

Pelien pelaamisen yhteydessä on tavallista ymmärtää tällainen win-win-sopimus järjestäjän ja osallistujan välillä, joka perustuu riskiin. Voi olla useita osallistujia. He pelaavat keskenään tai järjestäjää vastaan. Järjestäjä asettaa pelin säännöt.

Pelisäännöt säännellään selkeästi lailla. Vuonna 2015 hallintorikotteiden säännöissä ja rikoslaissa esitettiin lukuisia muutoksia tähän kysymykseen. Tämän seurauksena toimenpiteet, joita sovellettiin henkilöille, jotka rikkoivat pelikieltoa alueiden ulkopuolella, kiristettiin.

Hallinnollinen vastuu

Uhkapelaamisen menettelysäännöissä käsitellään 14.1.1 artiklaa. Aiemmin se mainitsi rangaistuksia henkilöiltä, ​​joiden laittomien rahapelien tuotto oli alle 1 500 000 ruplaa. Nyt kansalaiset ovat vastuussa tästä rikoslain mukaisesta toiminnasta, ja hallinnollisia toimenpiteitä sovelletaan vain oikeushenkilöihin.

14.1.1 kohdan ensimmäisen osan mukaan oikeussubjektien, jotka järjestävät laittomasti rahapelitoiminnan nimetyillä alueilla, on 700 000 ruplan sakkoa 1 000 000 ruplaan. Samanaikaisesti laitteisto takavarikoidaan. Sama rangaistus uhkaa uhkapeliä televiestinnän ja Internetin avulla.

Toinen innovaatio oli vedonlyöntien hallinnointiin liittyvä hallinnollinen vastuu uhkapeleistä ilman erityislupaa. Seuraamus tällaisesta rikkomuksesta on:

 • kansalaisille - 2 000 - 4 000+ laitteiden takavarikointi;
 • virkamiehille - 30 000 - 50 000 ruplaa + menetetyksi tuomitseminen;
 • oikeushenkilöille - 500 000 - 1 000 000 ruplaa + menetetyksi tuomitseminen.

Jos pelit pidetään vyöhykkeen sisällä tai vedonvälittäjinä lisenssein, mutta ohittamalla vakiintuneet säännöt, oikeushenkilön on maksettava sakko (300 000 - 500 000 ruplaa).

Jos rikkomus oli karkea, sakko on 500 000 - 1 000 000 ruplaa. Lisäksi vedonlyönnin toimisto on mahdollista keskeyttää 90 päivän ajan.

Rikosoikeudellinen vastuu

Rikoslain 171.2 §: n ensimmäinen osa on samansuuntainen kuin hallintokoodin 14.1.1 säännös. Puhumme kuitenkin yksilöistä täällä. Nykyinen 1,500,000 ruplan tulokynnys, jonka jälkeen teko pidettiin rikoksena, on nyt siirretty artikkelin pätevään kokoonpanoon (osa 2). Toisin sanoen, jos laittomien uhkapelien tuotot ovat yli 1,5 miljoonaa ruplaa, he sanovat suurta määrää, ja jos yli 6 miljoonaa - noin hyvin suuri.

Kyseisen artiklan ensimmäisessä osassa suunnitellaan seuraavia toimenpiteitä:

 • sakko (enintään puoli miljoonaa) tai tuomarin tulojen kerääminen (enintään 3 vuotta);
 • pakollinen työ (180-240 tuntia);
 • vapauden rajoittaminen (enintään 4 vuotta);
 • vapauden riistäminen (enintään 2 vuotta).

Jos rikos on etukäteen salakuljettavien kansalaisten tai tulojen määrä on suuri, he asettavat rangaistuksia 171 artiklan 2 kohdan toisesta osasta:

 • sakko (enintään 1 miljoona ruplaa) tai tulon peruminen (enintään 5 vuotta);
 • (enintään 4 vuotta), jota täydennettiin toisinaan sakon avulla (jopa puoli miljoonaa ruplaa).

Perustamissopimuksen 171 artiklan kolmannessa osassa ovat järjestäytyneet ryhmät, henkilöt, jotka saavat tuloja laittomista uhkapeleistä ja erityisen suuria määriä sekä virkamiehiä, jotka ovat käyttäneet asemansa voittoa varten. Niiden enimmäismäärä on 1,5 miljoonaa ruplaa, ja vankeusrangaistus on jopa 6 vuotta.

Joten nyt tiedät, miten järjestely ja pelaaminen julkisilla paikoilla lainsäädännöllä on päteviä, puhumme maanalaisista online-kasinoista.

Lisätietoja videopelien järjestämisen vastuullisuudesta kerrotaan alla olevasta videosta:

Ovatko online-kasinot sallittuja?

Suhtautuminen uhkapeli vaihteli maailmassa: joissakin valtioissa organisaation on lupa myöntää lisenssin toisessa - lupaa ei tarvita lainkaan, ja kolmannessa (ja tähän ryhmään kuuluu RF) - järjestäminen uhkapeli halleissa on erityisvyöhykettä määrätty kielto.

Sama pätee myös Internet-tilaan perustuvissa uhkapeleissä. Venäjän online-kasinoiden luojia kutsutaan ottamaan huomioon rikoslain 171 artiklan 2 kohta. Jos järjestäjä on kuitenkin ulkomaalainen yritys maasta, jossa tämä toiminta on sallittua, ainoa mahdollinen seuraamus on kiellon pääsy online-kasino-sivustoon. Vastuu siirtyy Internet-palveluntarjoajalle.

Seuraavaksi tarkastelemme rahapelitoiminnan tutkimisen perusteet.

Laittoman organisaation ja uhkapelien tapausten tutkiminen

Laittoman rahapelitoiminnan tapausten tutkinnan aikana tutkintaryhmän olisi määritettävä seuraavat seikat:

 • uhkapeliä koskevien tietojen saatavuus;
 • Peleihin tarvittavien erikoislaitteiden käyttö;
 • Internetin tai muiden tietoliikenneyhteyksien käyttö online-kasinojen järjestämiseen;
 • uhkapelien järjestäjillä ei ole lupaa harjoittaa niitä rahapelivyöhykkeellä.

Joten, miten se menee?

 1. Ensinnäkin operaattorit yrittävät selvittää tapaa, jolla väärennetty teko on tapahtunut, ja menetelmiä, joihin turvautujat yrittivät peittää kappaleita. Lisäksi perustetaan rikollisen toiminnan motiivit ja tavoitteet, tulojen määrä sekä rikollisten henkilöllisyys.
 2. Maanalainen kasinoiden järjestäjien toiminta alkaa havainnoimalla. Työntekijät tarkkailevat laitoksia, jotka herättävät epäilyksiä ja keräävät tosiasioita.
 3. Lisäksi pyritään tunnistamaan uhkapelien järjestämiä henkilöitä.
 4. Keräämällä tarpeeksi tietoa, työntekijät tekevät mielikuvituksellisia toimenpiteitä organisaation mekanismin testaamiseksi.
 5. Viimeisessä vaiheessa asiakirjat tarkistetaan ja peleihin käytettyä laitteistoa tarkastellaan.
 6. Rikollisen toiminnan havaitsemisen jälkeen suoritetaan selvitys todistajille, uhreille ja syytetyille, suoritetaan tutkimuksia, tutkintatoimia ja vastakkainasettelua.

Lisäksi tarkastelemme joitain Venäjän federaation päätöksiä tuomiosta "laittomasta järjestämisestä ja uhkapelien johtamisesta".

oikeustiede

Antakaamme esimerkkiä rikoslain 171 artiklan 2 kohdan soveltamisesta vanhaan versioon.

Esimerkki 1. Presnenskin käräjäoikeus piti tällaista tapausta. Mies ja nainen syytettiin uhkapelien järjestämisestä erityisten rahapelivyöhykkeiden ulkopuolelle, ja ne olivat erityisen suuria tuloja.

Todettiin, että syytetyt olivat rahapelitoiminnan harjoittajia. Heidän velvollisuutensa olivat vierailijoiden sijoittaminen, pelihistoriamaksujen antaminen heille vastineeksi vastaanotetuista rahoista sekä rahan toimittaminen voiton tapahtuessa. Vastaajat eivät tunnustaneet syyllisyyttään ja huomauttivat, että he täyttivät vain työsopimuksensa mukaiset velvollisuutensa eikä heillä ollut mitään suhdetta rahapelien järjestämiseen.

Tutkittujen todistajien todistuksesta huolimatta tutkintotodistusten ja asiakirjojen sisältämien pöytäkirjojen tiedot saatettiin päätökseen vastaajien syyllisyydestä. Ottaen huomioon, että molemmat syytetyt tunnistettiin myönteisesti asuinpaikassa, he olivat virallisesti palkattuja ja heillä oli pieniä lapsia, ja kaksi vuotta vankeutta korvattiin ehdollisella rangaistuksella.

Esimerkki 2. Ennen muutosten tekemistä 171 artiklan ensimmäisen osan nojalla oli järjestäytyneelle toiminnalle yli 1,5 miljoonan ruplan tuloja, mutta alle 6 miljoonaa. Katsotaanpa vastaava esimerkki.

Naberezhnye Chelnyin tuomioistuin pyysi ottamaan huomioon Citizen Zakharovin, joka vuokrasi muuhun kuin asuinalueeseen, harhaanjohtavasti vuokranantajaa järjestämään rahapelisaliin. Vastaaja oli tietoinen toimien lainvastaisuudesta, koska tilat sijaitsevat pelivyöhykkeen ulkopuolella.

Sitten Zakharov tilasi rahapelit, palkkasi henkilökunnan ja alkoi pelaamaan. Vuoden maanalaisten kasinojen liikevaihto oli noin 3 miljoonaa ruplaa. Zakharov myönsi syyllisyytensä, koska tapausta pidettiin erityisessä järjestyksessä. Vastaajaa sakotettiin (300 000 ruplaa).

On monia laittomia liiketoiminnan muotoja, on tärkeää ymmärtää, että tämä koskee meitä kaikkia!

Seuraavassa videossa kerrotaan vielä yhdestä asiasta uhkapelien järjestämisestä:

Laittomien pelisaliyhtiöiden käytännön tapauksista kerrotaan seuraava video: