Npf miten avata

Valtion ulkopuolisen eläkerahaston perustamisen osalta on tarpeen erottaa sen syntymishetki eli rekisteröinti oikeudelliseksi kokonaisuudeksi ja hetki, jolta rahastolla on oikeus harjoittaa aineellista toimintaa.

Ensimmäinen kohta - luomisen oikeushenkilö, esiintyminen oikeuksien oikeushenkilön - Lainsäätäjä liittyy sen valtion rekisteröintiä eli valtuutetun liittovaltion toimeenpanevan elimen, toteutetaan tekemällä valtion rekistereihin tietojen perustaa rahasto. Rekisteröintimenettely määräytyy Venäjän federaation siviililain mukaan ja erityislainsäädännön mukaan - liittovaltion laki 8.8.2001. №129-FZ "On Valtion rekisteröinti oikeushenkilöt ja yksittäisiä yrittäjiä" [1] (sellaisena kuin se on 23. kesäkuuta, 8. joulukuuta 23. 2003 02 marraskuu 2004 2. heinäkuuta 2005.).

Rahaston rekisteröintiä oikeushenkilönä on edel- tävä, mukaan lukien rahaston perusasiakirjojen laatiminen (laissa "Valtioista riippumattomat eläkerahastot"). Rahaston perusasiakirja on säätiön perussopimus. Jälkimmäiset hyväksytään sen perustajat (perustaja).

Rahaston peruskirjan on sisällettävä:

- rahaston täydelliset ja lyhennetyt nimet, ja nimessä olisi oltava sanat "valtioista riippumaton eläkerahasto", tiedot sen sijainnista;

- säännökset rahaston asiasta ja tarkoituksesta;

- tiedot rahastojen hallintoelinten rakenteesta ja pätevyydestä, hallintoelinten edustuksen normit;

- säännöksiä nimittämisestä ja erottamisesta virkamiesten, päätöksenteko, julkaisemisessa toiminnan seuranta säätiön, uudelleenjärjestely ja purkaminen rahaston, tulonjako sijoittamisesta eläkerahastoista, sekä menettely omaisuuden jakautumisesta purettaessa rahaston.

Toinen seikka - aika, josta ei-valtiollisella eläkesäätiöllä on oikeus harjoittaa tavoiteltua toimintaa - lainsäätäjä liittyy siihen, että rahastoon myönnetään lupa harjoittaa tällaista toimintaa.

Siten toiminta valtiosta eläkerahastojen eläketurvan ja eläkevakuutus - liittyy anniskelutoiminnasta (17 artikla podp.91 Patenttivaatimuksen 1 3 liittovaltion lain 8. elokuuta 2001 N 128-FZ "toimilupia tietyn tyyppistä toimintaa" (jossa muutettiin 13. maaliskuuta 21 9. joulukuuta 2002 10. tammikuuta 27. helmikuuta 11. maaliskuuta 26 joulukuu 23, 2003 02 marraskuu 2004 21. maaliskuuta 2. heinäkuuta, 2005)).

Valtiosta riippumattomien eläkerahastojen toimintaan liittyvien toimilupien myöntäminen eläkkeille ja eläkevakuutukselle [2] (hyväksytty valtioneuvoston asetuksella 5.12.2003 N 735) (sellaisena kuin se on muutettuna 1 päivänä helmikuuta 2005).

Valtiosta riippumattomien eläkerahastojen toiminnan lisensointi eläketurvaan ja eläkevakuutustoimintaan suorittaa liittovaltion rahoitusmarkkinoiden palvelu.

Rahoitusmarkkinoiden liittovaltion palvelu toteutetaan myös (lain 3 pykälä, 34 artikla):

- ilmoitus rahastojen rekisteröinnistä, jotka ovat esittäneet hakemuksen aikeesta harjoittaa pakollisen eläkevakuutuksen toimintaa vakuutuksenantajana lain vaatimusten mukaisesti;

- rahastojen sääntöjen kirjaaminen.

Tarkastellaan ensin rahaston sääntöjen kirjaamismenettelyä. Tämä menettely hyväksyttiin Venäjän federaation työministeriön 15. huhtikuuta 2004 tekemällä päätöksellä. Nro 46 [3].

Rahaston eläke- ja vakuutussäännöt sekä muutokset ja (tai) lisäykset toimitetaan liittovaltion rahoitusmarkkinaviranomaiselle. Vakuutussääntöjen rekisteröintiä koskeva päätös tai rekisteröinnin epääminen hyväksytään viimeistään 30 päivän kuluttua siitä, kun kaikki tarvittavat asiakirjat on vastaanotettu.

Rahaston eläkesääntöjen rekisteröimiseksi eläkkeiden ja eläkevakuutustoiminnan harjoittamiseen liittyvien toimilupien saamiseksi toimitettujen asiakirjojen lisäksi:

- kaksi jäljennöstä NPF: n eläkejärjestelyistä;

- yksi jäljennös NPF: n neuvoston kokouksen pöytäkirjasta NPF-eläkesääntöjen hyväksymisestä.

Eläkesäätiön eläkesääntöjen rekisteröimisen epäämisen syyt, muutokset ja (tai) lisäykset ovat (menettelyn lauseke 13):

- toimitettujen asiakirjojen eroavuudet Venäjän federaation lainsäädännön vaatimusten kanssa;

- epäluotettavien tai vääristyneiden tietojen mukana olevien asiakirjojen läsnäolo.

Jotta toimilupaa voitaisiin hankkia, rahaston on täytettävä useita lisensointivaatimuksia.

Eläke- ja eläkevakuutustoiminnan täytäntöönpanon edellytykset ja valtion eläkevakuutustoiminnan harjoittamisen edellytykset ovat (lisensointiasetuksen 4 kohta):

a) olemassaolo rahaston mennessä esittämään asiakirjoja kiinteistön lisenssin tarkoitus varmistaa lakisääteisten toimien määrä rahamäärän 1. tammikuuta 2005 lähtien - vähintään 30 miljoonaa ruplaa 1. heinäkuuta 2009 -. vähintään 50 miljoonaa ruplat. Tällöin kokonaisosuus perustaja (panos) rahasto suorittaa käteisellä, on 1 päivästä tammikuuta 2005 - vähintään 30 miljoonaa ruplaa.

b) Venäjän federaation lainsäädännön mukaisesti rekisteröidyn rahaston sääntöjen noudattaminen;

c) eläkevakuutusmaksut tilien yksityisten eläketurvan ja eläkkeelle tilejä rahastoidussa työeläkejärjestelmä, sekä erillinen kirjanpito eläkerahastoista ja eläkerahastojen osuus rahaston velvoitteista tallettajille, osallistujien ja vakuutettujen;

g) sijoitetaan eläkerahastovarausta mukaisesti menettelyn eläkerahastoista yksityisten eläkerahastojen ja seuranta sijoitus, ja vaatimukset, että koostumuksen muodostamisen ja rakenne eläkerahastoista yksityisten eläkerahastojen;

d) läsnäolo pään toimeenpanevan elimen rahaston kokemus johtotehtävissä rahasto, vakuutusyhtiö tai muu rahoituslaitos vähintään 3 vuoden korkeampi oikeudellisia tai rahoitus- ja talouskriisin koulutus (eri koulutuksen - ammatillinen koulutus), puuttuminen rikosrekisteriin rikoksista talouden alalla, sekä rikoksista keskipitkän painovoiman, vakava ja erityisesti hautaan

f) rahaston päätilintarkastajalla on vähintään kolmen vuoden kokemus ammattikunnasta, ei korkeakoulutusta, rikosrekisteriä talousrikosten tekemisestä eikä vakavista ja erityisen vakavista vakavista rikoksista.

Asiakirjoista, jotka lisenssin hakija toimittaa lupaviranomaiselle lisensointiasetuksen 5 kohdassa, ovat:

a) lisenssihakemus, jossa on maininta:

oikeushenkilön nimi, organisaatio ja oikeudellinen muoto, sijaintipaikka, sen alueellisesti erilliset yksiköt ja toimiluvan käyttämät tilat;

lisenssinhaltija, jonka lupakirjan hakija aikoo toteuttaa;

b) jäljennökset ainesosakirjoista ja asiakirjat, jotka vahvistavat sen, että oikeushenkilön rekisteri kirjataan oikeushenkilöiden yhdistyneeseen valtion rekisteriin;

c) jäljennös todistushakemuksen rekisteröintitodistuksesta rekisteröintiä varten veroviranomaiselle;

d) asiakirja, jolla vahvistetaan lisenssimaksun maksaminen luvanvarausviranomaisen toimilupahakemusta varten;

d) asiakirjat, jotka osoittavat olemassaolon rahasto tarvittavien varojen määrän tarkoitus varmistaa lakisääteisen toimia, myös kokonaisrahoituksesta perustajista (perustaja) Fund panos käteisellä (pankin antama ei saa antaa yli 5 päivää ennen hakemista luvan myöntäminen);

e) jäljennökset asiakirjoista, jotka osoittavat, että rahaston toimeenpanevan elimen ja rahaston päätilintarkastajan päällikkö on edellyttänyt tarvittavaa johtokokemusta ja koulutusta;

g) säätiön hallituksen hyväksymät rahastosäännöt.

Lupaviranomainen päättää luvan myöntämisestä tai epäämisestä enintään 60 päivän kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta ja kaikki tarvittavat asiakirjat.

Korostamme, että valtion eläke- ja eläkevakuutustoiminnan täytäntöönpanoa koskeva lupa on jatkuvaa (lisensointiasetuksen 10 kohta). Samanaikaisesti lain 4 §: n 7 §: n mukaan 1.1.1.2003 vakiintuneen menettelyn mukaisesti myönnettyjen varojen pätevyys päättyy 1.7.1999, Niinpä ennen 1.1.2003 alkaneita lisenssejä saaneet varat olisi rekisteröitävä uudelleen ennen 1.7.2009.

[1] Liittovaltion laki 8. elokuuta 2001 N 129-FZ "Oikeushenkilöiden ja yksittäisten yrittäjien valtion rekisteröinnistä" // Venäjän federaation lainsäädännön kokoaminen. - 13. elokuuta 2001. - № 33. - Ст.3431.

[2] Venäjän federaation hallituksen päätös 5.12.2003 N 735 "Eläkkeiden ja eläkevakuutusten valtion eläkerahastojen toimiluvan myöntämistä koskevan asetuksen hyväksymisestä" // Venäjän federaation lainsäädännön kokoaminen. - 15. joulukuuta 2003. - № 50. - Art. 4898.

[3] työministeriön asetus 15 huhtikuu 2004 N 46 "Hyväksyessään rekisteröinnin eläke- ja vakuutusalan sääntelyä yksityisten eläkerahastojen" // Bulletin säädöksissä federaation toimeenpanovallan elinten. - 10 toukokuu 2004. - № 19.

Voinko luoda oman eläkesäätiön? cm.

Peruutetaan eläkemaksut valtion eläkerahastosta? Luo rahasto nimenomaan itsellesi ja perheellesi.

Ja miksi ihmiset eivät pysty hoitamaan eläkemaksuja, en halua säilyttää rahaa mihinkään eläkesäätiöön.

Ajatus itsessään on hyvä, oikein, sanoisin, mutta menetelmät, joita haluat soveltaa, ovat hyödyttömiä. Mitä valtio otti, se ei anna takaisin, ja mikä tämä on rahaa? Eläkesäätiöön voi luoda muitakin tapoja, joten voit ansaita eläkettä aikaisemmin kuin valtio.

Vain luottaa itseesi. Aloita omaisuuden luominen, jonka avulla voit elää valtion eläkkeistä riippumatta. Monet ihmiset kirjoittavat, jotka ovat saavuttaneet taloudellista riippumattomuutta. Miten tämä tehdään? On olemassa erilaisia ​​tapoja. Rahamäärä kerätään säästämällä, ostaa yksi tai kaksi huoneistoa, tehdä edullisia korjauksia, vuokrata asuntoja, ostaa toimisto-kiinteistöjä ja vuokrata sen. Totuus on maksaa veroja, tehdä korjauksia. Kriisi ei ole aina kannattavaa.

Muitakin tapoja luoda omaisuutta. Vain he antavat mahdollisuuden taloudelliseen riippumattomuuteen. Vaikka maassamme ei ole aina mahdollista toteuttaa tällaisia ​​hankkeita. Joka tapauksessa rehellinen tapa.

Valtion ulkopuoliset eläkerahastot: perustiedot

Venäjän federaation alueella vuodesta 2010 lähtien jokaisen kansalaisen eläke koostuu kolmesta osasta - vakuutuksesta, joka on 14 prosenttia vähennyksistä, 6 prosentin perusrahoituksesta ja rahastoista, joka on 2 prosenttia.

Eläkesäästöjen kumulatiivinen osa kustakin kansalaisesta voi hoitaa oman tahtonsa. Siirrä se esimerkiksi valtiosta riippumattomaan eläkerahastoon (NPF), joka hallinnoi heitä, ja lisäämään eläkkeen kokoa saaduista voitoista. Katsotaanpa tarkemmin, mikä on, mitä tarvitaan ja miten NPF: t on järjestetty tekemään oikean valinnan ja säästämään mielensä.

Mikä on APF

APF tai valtiosta riippumaton eläkerahasto on voittoa tavoittelematon järjestö, joka hoitaa sosiaaliturvaa ja suorittaa kaikki pakolliseen eläkevakuutukseen tarvittavat tehtävät.

Tällaisen rahaston toiminta on tiukasti säännelty ja jokainen tällaisen organisaation kanssa solmittu kansalainen voi vuosittain tarkistaa kaikki sijoitustensa hallinnointiraportit APF: n virallisilla verkkosivuilla. Kaikki organisaation toiminnat ovat ehdottoman läpinäkyviä ja tiukasti valtion valvonnassa. Joka vuosi APF: t tarkistetaan sellaisilla rakenteilla kuin:

 • Veropalvelu;
 • Rahoitusmarkkinoiden palvelu;
 • FIU;
 • Venäjän federaation tilinhoitokamari.

Jokainen kansalainen, joka siirtää eläkkeen kertyvän osan johonkin olemassa oleviin APF: iin, ei vain lisää vanhuuseläkkeen suuruutta, mutta hän voi myös hyödyntää seuraavia etuoikeuksia, joita rahastosta säädetään:

 • toisin kuin PF, ennenaikaisen kuoleman tapauksessa APF pystyy siirtämään raha säästöt sukulaisilleen tai muille luottamuksellisille henkilöille, joita sinä mainitset perintönä;
 • sinun rahaa organisaation tilissä ei voida pidättää ja ottaa pois sinulta, jos hänelle ja omaisuudestasi on nostettu oikeusjuttu;
 • voit lisätä rahastoitua osaasi vähentämällä rahasummia tiliisi. Lisäksi se voidaan tehdä sekä henkilökohtaisesti että työnantajan avustuksella, joka kasvattaa vähennysten määrää tietystä summasta palkkasi vuoksi.

APF-laite

Venäjän federaation alueella toimivan valtioista riippumattoman eläkerahaston toiminta perustuu seuraaviin periaatteisiin:

 1. Siitä, että tämä järjestö on ei-kaupallinen, ei ole mahdollista saada taloudellista hyötyä tämän rahaston perustajille.
 2. Rahaston käytettävissä olevat varat sijoitetaan turvallisesti. Lisäksi tällaiset organisaatiot eivät voi lainata ulkopuolisille organisaatioille. APF: llä on oikeus sijoittaa arvopapereihin ja muihin arvopapereihin osakemarkkinoilla.
 3. Eläkesäästöihin liittyvä rahasto ei ole oikeutettu takavarikoimaan kolmansia osapuolia, myös valtiota. Tämä takaa tallettajien säästämisen säästämisen kaikissa ylivoimaisissa esteissä.

Venäjän federaation lainsäädäntö ja peruskirjan muodostavat APF: n hallinnollinen rakenne. Hallinnoinnista vastaava hallintoelin on sen neuvonta. Se koostuu henkilöistä, jotka edustavat rahaston perustajia ja sen hallitusta. Joissakin organisaatioissa tallettajien edustajat saivat myös valtuudet hallinnoida rahaston toimintaa.

Lisäksi luodaan lautakunta, joka vastaa kaikkien rahastosijoittajien etujen suojaamisesta ja organisaation toiminnan seurannasta. Hallitus koostuu tallettajien edustajista, joilla on valtuudet päättää rahaston kehitysstrategian ja toiminnan määrittämisestä.

Jokaisen vuoden loppuun mennessä riippumaton asiantuntija valvoo rahaston kaikkia tilinpäätöksiä. Niiden päätelmät sisältyvät virallisella verkkosivustolla julkaistuun raporttiin ja sisältävät tietoa organisaation toiminnasta. Jokaisen NPF: n on myös suoritettava vakuutusmatemaattinen arvostus. Menettelyn tarkoituksena on määrittää rahaston kyky täyttää velvoitteensa tallettajille.

Mitä toimia NPF: t tekevät ja miksi niitä tarvitaan

Kaikki Venäjän federaation alueella toimivat valtioista riippumattomat eläkerahastot ovat oikeutettuja osallistumaan yksinomaan seuraaviin toimintoihin:

 • pakollinen eläkevakuutus. Pakollisen eläkevakuutuksen toteuttamisesta vastaavat vakuutuksenantajat ovat rahaston ja vakuutetun välisillä järjestelyillä. Rahasto sijoittaa tallettajien rahaa, minkä jälkeen se sijoittaa valtion hyväksymiin varoihin ja tietyin edellytyksin maksaa lisäeläkemaksuja.
 • myös rahasto harjoittaa ammatillista eläkevakuutusta. Tämä tarkoittaa, että toteutetaan erityisohjelmia, joilla pyritään luomaan erityiseläkettä kyseiselle kansalaisryhmälle, joka harjoittaa työtä haitallisissa tuotantolaitoksissa;
 • Valtiosta riippumaton järjestö, ilmaistu siinä, että PF kerää tallettajien varoja, käsittelee eläkkeiden ja paikkarahastojen kysymystä. APF puolestaan ​​maksaa rahasto-osuuksien hyväksi. Eläkesäätiö maksaa heille lisäkassan eläkerahastosta maksettavien ehtojen täyttyessä.

Rahoitetun osan siirto APF: ään

Voit suorittaa tämän toiminnon seuraavasti:

 • määritä rahasto, jolle annat säästöjenne hallinnan, ja joka mielestäsi tarjoaa edullisimmat ehdot;
 • lähetä lausunto PF: lle, joka sisältää tiedot siirrosta APF: ään ja pyytää omaisuuden siirtämistä tämän organisaation käyttöön.

Katso myös: NPF-luokitus

Erityispiirteitä rahojen säästämiseksi NPF: issä. Hyödyt ja haitat

Venäjän federaation verolain mukaan tällaisten järjestöjen maksamat eläkkeet tallettajille eivät ole verotettuja. Tämä koskee myös tuloja, jotka tallettaja saa tilillään. Jos olosuhteet pakottavat tallettajaa siirtymään pysyvään oleskeluun toisessa maassa, APF: n maksama eläke vastaanotetaan joka tapauksessa.

Ainoa tällaisen tilanteen syntymiseen liittyvä haitta on, että tallettajan on vuosittain vahvistettava, että hän on elossa. Tallettajan kuoleman sattuessa hänen sukulaiset tai läheiset henkilöt, joilla on virallisesti myönnetty valtakirja, voivat hävittää rahastoon talletetut raha-säästöt.

Tällaisten rakenteiden haitat ovat se, että koron suuruus voi vaihdella kultakin raportointivuodelta, mikä voi hieman vähentää voittoja.

johtopäätös

Kaiken edellä esitetyn perusteella voimme päätellä, että valtion ulkopuoliset eläkerahastot on luotu, jotta varmistetaan rahastoituun osaan liittyvien kansalaisten varojen mahdollisimman kannattavuuden käyttö. Heidän on pakko liittyä tai ei käsitellä jokaista kansalaista.

On syytä muistaa, että valtion maksama eläkevakuutus sisältää paitsi työnantajan tekemät työtehtävät, mutta myös tämän ajan kuluessa kertyneet korot. APF auttaa sinua saamaan mahdollisimman suuren voiton säästöistään, tekemällä sen laillisesti ja uhkaamatta talletuksia. Joka tapauksessa saat rahasi, ja sinulla on aina oikeus muuttaa APF: ää tai jopa palauttaa kaikki varat PF: n hävittämiseen.

NPF Opening - virallinen verkkosivusto

APF Otkrytie on hoitanut eläkevarauksia vuodesta 2001. Vuodesta 2004 lähtien yhtiön toiminta-ala lisää eläkesäästöjen tarkkailua.

APF: n salkut samana vuonna kasvattivat vakaasti kannattavuutensa ja ylitti inflaation kuluneen vuoden aikana. Yhtiö hallinnoi viiden valtion ulkopuolisen eläkerahaston varoja ja säästöjä, joiden kokonaismäärä on tällä hetkellä yli 5 miljardia ruplaa.

Discovery-rahastosta

UK "Löytö" palvelee yritys- ja yksityisasiakkaille, mukaan lukien omaisuudenhoito, projektin varat, taloussuunnittelu, varojen hoidosta ja niin on.In 2013, ja vuonna 2017 yhtiö voitti tarjouskilpailun FGKU "Rosvoenipoteka" osoittaa parhaan tuloksen koko voimassaoloajan sotilasalentojen pääoman hallinta.

Hyödyllistä tietoa! Virallinen NPF-sivusto Avaaminen on täysipainoinen resurssi, jossa yritys- ja yksityisasiakkaat löytävät kaikki tarvittavat tiedot. Myös tällä sivustolla voit käydä henkilökohtaisessa kabinettasi tai ottaa yhteyttä virallisiin edustajiin.

Eläkesäästöjen ja NPF-säästöjen hallinta

NPF: n Otkrytien menestys on osoitus henkilöstön korkeasta ammattitaidosta ja sijoitusstrategioiden joustavuudesta jatkuvasti muuttuvissa markkinaolosuhteissa. Johto perustuu seuraaviin periaatteisiin:

 • eheys,
 • kannattavuutta,
 • palautuvuudesta
 • Likviditeettiä.

Investointisuunnitelman avaaminen perustuu seuraaviin strategioihin, jotka alun perin neuvoteltiin APF: n kanssa.

"Institutional Investor Portfolio" -strategia on tasapainoisin ja riski on rajallinen. Käytetään seuraamaan eläkesäästöjä viiden vuoden ajan.

Ehdollisen immunisoinnin sovellettu periaate merkitsee dynaamisesti muuttuvaa laitetta, joka määritellään markkinakäyttäytymisen suunnitelmalla. Sitoutuminen siihen salkun rakenne muuttuu järjestelmällisesti.

Tärkeää! Osakkeiden ja kiinteän vuokrasopimuksen perusosuus on 15/85.

Sijoittaminen "omiin varoihin"

"Omien varojen" sekä yritysasiakkaiden investoinneille NPF Otkrytie tarjoaa optimaalisen strategian. Se on toteutettu yhdistelmällä valvontaan futuurimarkkinoilla, investoinneilla osakemarkkinoilla sekä luottotoimenpiteiden soveltamiseen arvopaperimarkkinoilla.

Tärkeää! Strategian tavoite kannattavuus on vähintään 24% vuodessa, suurin riippuvuus on 10% (rajoitetusta enimmäisarvosta). Menestys tämän strategian käyttämisestä vahvistaa tämä historiallinen kappale.

FC Opening -toimintaan kuuluva eläkerahastojen liitto

NPF: n yhdistämisprosessi, joka on FC Otkritie Bankin omaisuutta, kestää noin kuusi kuukautta, jonka johdolla on Denis Rudomanenko.

Hänen mukaansa yksi uuden rahaston ensisijaisista tehtävistä oli maailmanlaajuisen eläkesäätiön toteuttaminen, asiakaskunnan monipuolistaminen rakentamalla suhteita eri talouden alojen organisaatioihin ja laajentamalla tarjouksia yksityisille ostajille.

Yrityksesi: kuinka avata valtion ulkopuolinen eläkerahasto (NPF)

Valtiosta riippumattoman eläkerahaston työ on täysin samankaltainen kuin Venäjän federaation pääeläkerahasto, mutta tällaisen järjestön työn on täytettävä valtion asettamat monet vaatimukset. Itse asiassa vain todella suuri tilanne, jolla on valtavat valmiudet, voi avata NPF: nsä, pienet yrittäjät eivät pysty luomaan jopa universaalia NPF: tä, joka on suunnattu toimimaan väestön kanssa. Kuitenkin yrittäjille, joilla on oma suuri organisaatio, APF: n luominen voi olla ratkaisu monille kysymyksille ja mahdollisuus hävittää lisää varoja. Kun otetaan huomioon, että valtio pyrkii tukemaan NPF: tä, voimme sanoa, että tämä suunta on varsin lupaava.

Vastaperustetun NPF kilpailee olemassa olevaa yhtiötä, ja se on helpompi tulla markkinoille Vankeudessa NPF eli sellainen, joka on luotu odotuksia oman yrityksen ja työskennellä oikeushenkilöitä, luoda avoin NPF joskin yksinkertaisempi joiltakin osin, mutta se vaatii Etsi henkilöitä (lähinnä), ja sen on toimittava ympäri markkinoita, mikä taas työntää uuden yrityksen jo toimivien yritysten kanssa. Mutta yrittäjä päivästä lähtien, määrittää tietojen muodon työn, voi kehittyä haluttuun suuntaan, joten se on helppo työskennellä; yrittää miehittää kaikki mahdolliset markkinat sopimattomiksi, tässä versiossa ei ole mahdollista tarjota laadukkaita palveluja kaikentyyppisille kuluttajille. Yleensä markkinoilla on vain kasvavat ja voivat luottaa siihen, että uusi yhtiö pystyy ottamaan paikkansa se, mutta se on mahdollista kiinnosta uusia asiakkaita. Työn tekeminen tarkastelematta kilpailijoiden toimintaa ei kuitenkaan toimi, sinun on silti tutkittava tilannetta huolellisesti ja kehitettävä oma strategiasi.

Tällaisessa yrityksessä vaikein asia on rekisteröinti. Uusimpien lainsäädännöllisten muutosten yhteydessä APF: n on nyt rekisteröidyttävä julkisina yhtiöinä eli osakeyhtiöinä. Eri toimintamuotoja ei tarjota, mikä asettaa erityisiä vaatimuksia käynnistettäessä. Toisin sanoen, on oltava tietty määrä perustajia, vaikka omien kiinteistöjen kokoa suoraan NPF: itä varten määrätään erikseen. Eläkerahaston on työssään annettava kaikki tiedot toiminnastaan ​​ja sen perustajat yleisölle. Osakekannan rekisteröinti on yleisesti ottaen vakiintunutta, mutta on parempi soveltaa asianosaisiin asianajajiin, jotka auttavat ratkaisemaan tämän asian. Ja on parempi palkata asianajaja, koska heidän avunsa tulevissa toimissa on erittäin hyödyllistä.

Tarjoukset franchising-ja toimittajien

Kun olet ratkaissut osakeyhtiön rekisteröinnin suoraan, voit jatkaa lisenssin hankkimista. Sinun on otettava yhteyttä Federal Financial Markets -palveluun - FSFM. Nyt on huomattava, että jos yritys ei ollut aiemmin hoitanut vastaavaa toimintaa, voit aloittaa pelkkä aukko eläkekassan, joka harjoittaa eläketurvan, vasta saatuaan kokemusta on mahdollisuus jättämisen jälkeen kyseisen hakemuksen saadakseen lisenssin toimintaa eläkevakuutusten. Yleensä termi muuttuu jatkuvasti lainsäädännön muutetun tällä hetkellä sinun täytyy työskennellä vähintään 2 vuotta eläkeasioissa, voidakseen alkaa harjoittaa eläkevakuutuksen. Työskennellä eläkeasioissa arvon arviointi sen omien varojen pitäisi olla vähintään 60 miljoonaa ruplaa työn alalla eläkevakuutus - kahdesti, jossa jo vaatimuksia että tätä määrää on lisättävä ja olla esimerkiksi, vuonna 2018 80 miljoonaa ruplaa (vakuutuksille - 150 miljoonaa ruplaa).

Seuraavat vaatimukset koskevat valtioista riippumattomien eläkerahastojen hoitoa, tämän yrityksen johtajan on oltava taloudellista (tai vastaavaa) koulutusta ja hänellä on oltava vähintään kolmen vuoden kokemus rahoituksesta, taloudesta tai vakuutuksista. Vaatimukset koskevat myös tilintarkastajaa - samaa työkokemusta ja vastaavaa koulutusta, tietenkin vain korkeampi. Lopuksi viimeisin innovaatio on tarve liittyä erityiseen itsesääntelyyn perustuvaan organisaatioon (SRO), josta tulee rahastoyhtiö ja joka valvoo jäsentensä toimintaa. Samanaikaisesti rahastoyhtiö ja valtion eläkerahasto eivät saa olla sidosyrityksiä, vaan ne tarkastetaan erikseen. Eli tässä asiassa on monia vaikeuksia, joten ei ole mahdollista ilman oikeusapua. Samaan aikaan ei ole niin paljon tällaisia ​​SROs, vaikka niiden määrä kasvaa vain. APF: n koulutushakemuksen huomioon ottamiseksi on toimitettava seuraava asiakirjapaketti:

a) lisenssin myöntämistä koskeva hakemus, jossa ilmoitetaan: sen alueellisesti irronneen yksikön nimi, sijainti, sijaintipaikka ja mahdolliset lisenssitapahtuman harjoittamiseen käytettävät tilat;

b) jäljennökset ainesosakirjoista ja asiakirjat, jotka vahvistavat sen, että oikeushenkilön rekisteri kirjataan oikeushenkilöiden yhdistyneeseen valtion rekisteriin;

c) jäljennös todistushakemuksen rekisteröintitodistuksesta rekisteröintiä varten veroviranomaiselle;

d) asiakirja, jolla vahvistetaan lisenssimaksun maksaminen lisenssin myöntävälle viranomaiselle luvan hakemiseksi (tällä hetkellä 4 000 ruplaa);

d) asiakirjat, jotka osoittavat olemassaolon rahasto tarvittavien varojen määrän tarkoitus varmistaa lakisääteisen toimia, myös kokonaisrahoituksesta perustajista (perustaja) rahasto korvaus, toi varoja (pankin todistus ei saa antaa yli 5 päivää ennen hakemista luvan myöntäminen);

e) jäljennökset asiakirjoista, jotka osoittavat, että rahaston toimeenpanevan elimen ja rahaston päätilintarkastajan päällikkö on edellyttänyt tarvittavaa johtokokemusta ja koulutusta;

g) säätiön hallituksen hyväksymät rahastosäännöt.

Toimikausi hakemuksen käsittely voi olla 60 päivän kuluessa hakemuksen jättämistä, ja joissain tapauksissa lupaviranomainen voi kieltäytyä myöntämästä ajokorttia (tässä on mahdollista hakea muutosta erikoistuneelta toimisto, joka käsittelee avulla lisenssisopimukseksi). Yleensä ongelman ratkaiseminen on monien APF: n vaikein vaihe, jonka jälkeen on mahdollista keskittyä yrityksen kehittämiseen. Toimiakseen löytää kunnioitettavan paikkaan, mieluiten keskellä kaupunkia, on standardivaatimus yksinkertainen suuryritys toimisto-, kaikki NPF voi sijaita alueella tahansa yritys, varsinkin jos se on vankeudessa. Lisäksi on huomattava, että yritys voi olla toimisto, joka ostetaan huoneen, koska rekisteröitäväksi täytyy olla paljon omaa omaisuutta, jota arvioidaan sääntelyelimen eikä vain joidenkin vararahastoja, joten tilaa myös hänen arviointi voidaan sisällyttää tarvittavat määrä. Sinun on huolehdittava sisäisistä parannuksista, jotka edellyttävät lisää varoja, mutta yritykselle, jolla on tällaisia ​​rahaa käytettävissään, nämä kulut eivät ole liian suuret. Itse toimisto voi olla suhteellisen pieni, se työllistää jopa 10 henkilöä, jos otat huomioon liian suuren yrityksen; vaikkakin valtavassa NPF: ssä on töissä yhä useampia ihmisiä.

Nyt me tarvitsemme lisää yksityiskohtia kehyksissä. Miten oli mahdollista ymmärtää pakottavan tarpeen olla kaksi ihmistä - johtaja ja pääkirjanpitäjä, ensin on toivottavaa tarkastella ihmisten keskuudessa, joilla on kokemusta työskentelystä suoraan eläkejärjestelmän, toinen - vain henkilö, jolla muodostumista kirjanpitäjänä ja kokemus. Lisäksi he tarvitsevat ihmisiä tekemään hallinnollisia ja organisatorisia töitä, sillä on paljon - asiakirjojen valmistelusta ja asiakkaiden etsimisestä päättymisestä lähtien. Usein varsinkin jos on kyse yksilöiden mukana aineita, jotka kaikki käytettävissä tarkoittaa, että ne etsivät asiakkailleen näiden ihmisten riippuu pitkälti yrityksen menestykseen, koska se on suoraan markkinointikampanja ei aina houkutella tarvittava määrä kuluttajia. Lisäksi suurella eläkesäätiöllä olisi oltava useita osastoja, joilla on huomattava määrä työntekijöitä - rahoitusta, markkinointia, myyntiä, viestintää ja muita vastaavia. Yleensä työprosessi riippuu suurelta osin rahaston toiminnasta. Kun työskennellään oikeushenkilöitä tulee joitakin ihmisiä työskentelemään fyysisen - muut, ja vankeudessa eläkerahasto, jonka tarkoituksena on varmistaa oman yrityksen yleensä voi annostella pieniä voimia, koska työntekijät kattojärjestönä on sitoutunut työssään. Lisäksi on joka tapauksessa oltava asianajajia henkilöstöön, koska lainsäädäntö tuo jatkuvasti uusia vaatimuksia, jotkut muutokset tapahtuvat; veroneuvojat voivat myös merkittävästi yksinkertaistaa työtä ja vähentää osan yhtiön kuluista. Erityisesti ottaen huomioon, että nykyisin APF: t voivat olla vain julkisia yrityksiä, tarvitaan henkilöitä, jotka aiemmin harjoittavat rahoitusta ja organisaatiotoimintaa osakeyhtiöissä.

Yleisesti ottaen NPF: n ilmeisistä syistä luottaa toimintaansa hyvin kauan eteenpäin, joten on mahdotonta sanoa, että tämä on nopeasti maksettava yritys. Mutta saamasta huomattava määrä varoja, NPF: llä on mahdollisuus sijoittaa ne ja harjoittaa muuta taloudellista toimintaa, saan huomattavaa voittoa myös vähentämällä niistä varoista, joita käytetään velvoitteiden palauttamiseen ihmisille. Eläkevakuutuksen ansiosta voit harjoittaa monimutkaisempaa ja kannattavaa toimintaa, joten sinun täytyy olla asiantuntijoiden henkilökunta, joka on hyvin perehtynyt tähän. Yleisesti taloudellisesta näkökulmasta NPF: n työ on varsin monimutkainen, koska sen tulojen muodostamisessa on monia yksityiskohtia, joten on otettava huomioon valtava määrä parametreja ja osallistuttava suunnitteluun tulevina vuosina. Tämä on toinen syy, miksi NPF: t avautuvat vain suurten yritysten tai yksinkertaisesti ihmisten, jotka ovat hyvin perehtynyt rahoitukseen. Itse asiassa runsaat 60 miljoonaa ruplaa riittää alkuun, mutta tämä on vähimmäismäärä, ja rahan säästäminen on yksinkertaisesti mahdotonta, muuten et saa lisenssiä. Ja kun otetaan huomioon tällaisen yrityksen työn erityispiirteet, takaisinmaksuaika ei ole vain iso, vaan erittäin suuri. Laki määrittelee kuitenkin myös vaatimukset ihmisille, joiden rahasto rahasto hoitaa, mutta nykyään on vähintään 20 tuhatta ihmistä, mikä merkitsee monia riskejä ja mahdollisuuksia. Yleensä kaikissa suhteellisen suurissa kaupungeissa ei ole vaikeaa löytää niin paljon asiakkaita, varsinkin jos rahasto pyrkii työskentelemään yritysten kanssa, koska oikeushenkilö voi siirtää kaikki työntekijät (tai suuren osan niistä) kumppanuusrahastolle. Mutta pienissä kaupungeissa, joissa etsitään asiakkaita, saattaa olla ongelmia, minkä vuoksi ei-valtiollisen eläkerahaston avaaminen on suositeltavaa vain kaupungeissa, joissa on vähintään puoli miljoonaa asukasta. Voit myös työskennellä (ja tarvetta) pienten kaupunkien laskemiseen, avata siellä edustustot ja houkutella asiakkaita sieltä. Joskus se voi olla kannattavaa enemmän kuin työskennellä kaupungin kuluttajien kanssa.

Mistä tiedän, mistä APF: stä olen?

Venäjällä on noin 125 valtiosta riippumatonta eläkerahastoa ja tilanteita, joissa henkilö ei tiedä, missä hänen eläkesäästöt ovat. Tällöin herää kysymys: "Mistä tiedän, mihin eläkesäätiöön kuulun?" On useita tapoja saada vastaus siihen.

Miten selvittää, mistä NPF: stä rahastoitu osa eläkkeestä on: yksityiskohtaiset ohjeet

Venäjän federaation lainsäädännöllisissä säädöksissä säädetään seuraavasta eläkkeiden laskentamenettelystä: se muodostuu keräys- ja vakuutusosista. Vuodesta 1. tammikuuta 2014 on todettu, että vakuutuseläke muodostetaan eläkekertoimiksi, riippuen palkasta maksetuista vakuutusmaksuista, eläkeiästä ja palvelun kokonaispituudesta.

Jos eläkkeen vakuutusosan nousu vuosittain tapahtuu inflaation tasolle tai korkeammalle tasolle, rahastoitu osa ei ole indeksoitu. Tässä suhteessa suurin osa kansalaisista eläkesäästöjen kannattavuuden lisäämiseksi siirtää heidät tietylle muulle kuin valtion eläkekassalle, jonka paras voit katsoa vastaavan arvion APF: stä.

Mutta on mahdollista, että henkilö jostakin syystä unohtaa organisaation nimen. Tilanteen selvittämiseksi sellaisen valtion ulkopuolisen eläkesäätiön nimen kohdalla, johon eläkemaksut tehtiin puolestasi, on tehtävä seuraava:

 1. Ota yhteyttä eläkesäätiön alueelliseen toimistoon. Työntekijät PF vakuutustodistuksen määrällä voi löytää tarvittavat tiedot.
 2. Vastaanota tilitoimisto virallisessa työpaikassa. Työntekijä, joka osallistuu eläkevakuutusmaksuihin, siirtää varat NPF-tiliin kuukausittain ja voi antaa kaikki hallinnointiorganisaatiolle tiedot.

Selvitä SNILS

Pyydetyt tiedot voi saada 10 arkipäivältä, joko henkilökohtaisesti tai postitse ilmoittamalla (jos et ole rekisteröitynyt valtion palveluportaaliin). Jos haluat vastaanottaa tietoja sähköpostitse, sinun on myös kirjoitettava sovellus.

 • Hanki pankkiorganisaatio, jonka kanssa Venäjän federaation eläkesäätiöllä on yhteistyösopimuksia (Sberbank, VTB 24, UralSib, Bank of Moscow, Gazprombank). Voit saada tietoja mistä tahansa edellä mainituista pankkeista, vaikka he eivät olisikaan asiakkaita. Tässä tapauksessa pankin työntekijä pyytää sinua esittämään henkilöllisyystodistuksen ja SNILSin. Voit saada tiedot pankin konttorista itsepalvelupäätteen tai Internet-pankkijärjestelmän avulla allekirjoittamalla vakiintuneen näytteen sovelluksen.

Internetin kautta

Voit selvittää, missä valtion ulkopuolella oleva eläkesäätiö olet Internetissä seuraavilla tavoilla:

 • Lähetä pyyntö yleispalvelun Unified-portaalin kautta. Ennen kuin pyydät tietoja, sinun on rekisteröidyttävä portaaliin. Sen jälkeen voit käyttää muita portaalin tarjoamia palveluja. Ilmoittautumisen yhteydessä voi syntyä seuraavia ongelmia: henkilöllisyyden vahvistaminen. On 4 vaihtoehtoa:
 1. Aktivointikoodin vastaanottaminen postitse ilmoitetulla osoitteella (toimitusaika voi vaihdella 1-3 viikkoa);
 2. Hanki aktivointikoodi Rostelecen palvelupisteeseen ja myyntiin. Sinun kanssa tarvitset passin, TIN ja SNILS.
 3. Vahvistus henkilöllisyydestä sähköisellä allekirjoituksella, joka voidaan hankkia valtuutetulta varmentamisviranomaiselta.
 4. Henkilötodistuksen vahvistaminen UEC: n (yleinen elektroninen kortti) avulla.

Rekisteröitymisen jälkeen voit käyttää "Personal Cabinet" -ohjelmaa. Siinä voit tilata tietoja eläkesäätiöstä, joka sisältää eläkesäästämisen.

 • Käytä online-palvelua. Verkossa on useita sivustoja, jotka tarjoavat tietoja kysyntään. Yleensä sinun on saatava lupa vastaanottaa tietoja lähettämällä tekstiviesti lyhytnumeroon. Palvelun kustannukset määräytyvät sivuston omistajilta. Oletko? Muista että koskaan Et voi luottaa henkilötietoihisi vahvistamattomille verkkosivustoille ja vielä enemmän lähettää tekstiviestejä lyhytnumeroihin, koska on olemassa suuri riski joutua petoksen uhreiksi. Käytä vain julkisen palvelun sivustoa.

Et ole vielä päättänyt, mikä eläkesäätiö siirtäisi eläkkeenne rahastoidun osan? Lue ohjeet valtion valtiosta riippumattoman eläkerahaston valitsemisesta - yritimme tehdä sen mahdollisimman informatiiviseksi.

Opimme, missä valtioista riippumattomat PF siirsi varoja

Käytettävissä olevien tietojen analysoimalla voit tunnistaa seuraavia tapoja selvittää, mikä muu kuin valtion PF olet jäsenenä:

 1. Muutoksenhaku eläkesäätiön alueelliselle osastolle;
 2. Valitus ensimmäisen asteen työpaikan kirjanpidon osastolle;
 3. Vetoomus luottolaitokselle, jolla on yhteistyösopimus FIU: n kanssa;
 4. Pyynnön lähettäminen yhdelle julkisen palvelun portaalille;
 5. Pyynnön tekeminen online-palvelussa.

Eläkesäästöjen valvonta on huomenna vakautta. (Älä hyväksy kommentteja!)

Hyvät lukijat! Jos tarvitset a asiantuntijaneuvonta eläkkeisiin ja valtion etuihin liittyvissä asioissa suosittelemme, että käännytät välittömästi päteviin harjoittajiin sosiaalisista kysymyksistä:

Moskova ja alue: +7 (499) 455-12-46

Pietari ja alue: +7 (812) 426 - 11 - 82

Miten luoda oma eläkesäätiösi?

Vaikka olemme nuoria, täynnä voimaa ja terveyttä, pystymme säilyttämään elintasoamme enemmän tai vähemmän korkealla tasolla. Mutta se ei aina ole niin. Kuinka turvata kunnollinen vanhuus? On syytä miettiä tätä mahdollisimman pian ja alkaa lykätä, säästää ja sijoittaa nyt.

Yhdessä portaalin Clerk.Ru kanssa teimme kyselyn sivuston käyttäjien keskuudessa selvittääkseen, ihmiset ajattelevat eläkesäästöjä ja mitä he tekevät varmistaakseen kunnollisen elintasonsa hyvin ansaittua lepoa varten.

Suurin osa vastaajista (25,9%) toivoo edelleen valtion eläkettä. Muut tutkimuksen osanottajat ovat vähemmän optimistisia:

 • 22,8% - investoinnit kiinteistöihin,
 • 16,6% - investoida lapsiin,
 • 15,3% - siirtää varoja valtion ulkopuolisiin eläkerahastoihin,
 • 11,3% - kerätään rahaa pankkitalletukselle.
Toinen 7,2% vastaajista, jotka vastasivat kysymyksiimme, totesi, että heidän on vielä liian aikaista ajatella eläkkeitä. Ja vain 0,9% kaikista kyselyyn osallistuvista osallistujista loi sijoitussalkun ja investoinut rahaa varantoihin ja joukkovelkakirjalainoihin. Miksi niin vähän? Vastaus on yksinkertainen - väestömme taloudellinen lukutaito ei ole vielä liian korkea, ja uusia mahdollisuuksia ilmaisten varojen sijoittamiseen eivät ole kaikille tuttuja. Joten, selvittäkäämme yhdessä, miten luodaan oma eläkesäätiösi.

Miten ei investoida?

Rakasti monet investointeja vuokrata asunnon tehottomia - liian alhainen saada voittoa ottaen huomioon kaikki riskit liittyvät kiinteistöjen: kuluminen, teknologiset onnettomuudet, yksinkertainen kun muutat vuokralaiset, ja tärkeimpien riskien, joista emme saa unohtaa - mahdollisuutta lumivyöryn hintojen lasku kiinteistöalalla. Mutta ilman näihin tärkeisiin tekijöihin, vuokra tuotto on vain 4-5% omaisuuden ruplissa (mukaan IRN.RU), alle talletuksen valtion pankki! Kiinteistösijoitukset antavat luonnollisesti sijoituksen tunteen "todelliseksi", mutta itse asiassa vain häiritsevät sinua eläkkeen tehokkaasta muodostumisesta!

Sijata kannattava ja pätevä!

Poistu innovatiivisen työkalun käytöstä - vaihto-osuuksia (ETF). Tämän työkalun avulla kaikki venäläiset sijoittajat voivat sijoittaa Yhdysvaltojen, Saksan, Britannian, Japanin, Australian, Kiinan suurimpien ja vakaimmin toimivien yritysten osakkeisiin. Vakaa korkotuoton saaminen osinkojen kautta on ETF suurimpien venäläisten teollisuusyritysten ja pankkien euro-obligaatioille. Pitkäaikaista suojausta inflaatiota ja devalvaatiota vastaan ​​on ETF kultamarkkinoilla, ja investoinnit, joilla on minimaalinen riski, on ETF Yhdysvaltain valtion obligaatioille, joilla on lisäroolipalkkio. Analyysi osoittaa, että näihin tuotteisiin perustuva tasapainoinen salkku 8 prosentin saanto valuuttana on saavutettavissa kohtuullisissa riskeissä.

Miksi suosittelemme tätä työkalua? ETF Käytä vain: se ei vaadi sijoittajaa investoimasta merkittävästi ja hankkimaan mitään pätevyyttä, ei tarkoita sitä, että sijoittajan on lopetettava työnsä ja kiinnitettävä itseään tutkimaan ulkomaisten tai kotimaisten yritysten raportointia. Kaikki sijoitukset osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin tehdään laaja-alaisten indekseillä ja varmistavat, että jokaisella vuodella kannattavuus on yli 80-90% sijoittajista, jotka yrittävät voittaa markkinat! ETF: n komissio on useita kertoja vähemmän, kuin sijoitusrahastoihin ja muihin kollektiivisiin sijoituksiin, joten välittäjien kustannukset eivät "syödä" eläkesäätiötä tarkasti. Kaikki liitteet ovat erittäin helppo seurata ja tarvittaessa kaikista ETF osakkeiden on yhtä helppo päästä eroon kaikista markkinoille paperi - vain ohjeistamaan toimeksiannon myydä paperia - ja henkilökohtaisen eläkkeelle salkun kokonaan tai osittain, voidaan muuntaa ruplaa tai ulkomaan valuutassa. Ei alennuksia, kuten sijoitusrahastoissa, ei rangaistuksia sijoitusten ennenaikaiselle lopettamiselle. Sinä pysyt itsenäisenä heidän keinonsa päällikön. ETF-rahastoille on tunnusomaista tiukka eurooppalainen sääntely, investointien maksimaalinen avoimuus ja rajoittamaton elinikä (joka luonnollisesti on erinomainen eläkesäätiön muodostamiseksi).

Indeksi-investoinnin puolella ei ainoastaan ​​Nobel-lajeja (kuten Y. Fama) vaan myös legendaarinen sijoittaja Warren Buffett. Kirjeessään vaimolleen, hän neuvoo, "laajennettu" määrä perintöosasta indeksirahastoihin, erityisesti investoida Yhdysvalloissa lyhyen koron rahasto (analogisen Venäjän markkinoiden FXMM) sekä laaja markkina osuudet (Venäjän markkinoilla - FXUS).

Mitä pitäisi tehdä henkilökohtaisen eläkesalkun muodostamiseksi?

Toisessa vaiheessa se on mahdollista pysyvässä järjestyksessä pankkiin (se voidaan arkistoida sivuliikkeelle tai Internet-pankin kautta), jotta se voi kerätä rahaa sijoitukseen lähettämällä rahaa välityslaskulle. On suositeltavaa vähentää vähintään 10 prosenttia säännöllisistä tuloista, esimerkiksi palkasta. Kolmannella,jatkuvasti toistuva askel varat voivat alkaa sijoittaa rahastoihin. Jos olet yli 20 vuotta vanha ennen suunniteltua eläkettä, sijoittaa mahdollisimman varastossa varoja, mikä ohjaa jopa 90% sijoituksista niihin. Jos ennen alle 20-vuotiaan mutta yli viiden vuoden eläkettä yritetään ylläpitää noin seuraavan saldon: ulkomailla olevien osakkeiden 60 prosenttia, venäläisten yhtiöiden euro-obligaatioissa 20 prosenttia, 10 prosenttia Yhdysvaltain valtion joukkovelkakirjalainoista ja kullasta. Jos olet alle 5-vuotiaita ennen eläkkeelle siirtymistä, konservatiivinen portfolio on todennäköisesti sopiva sinulle: noin 80% - euro-obligaatiot, 10% - valtion joukkovelkakirjalainat ja muut sijoitukset - maun mukaan. Yritä aloittaa investointi jokaisen kuukauden ensimmäisenä perjantaina, luo itsellesi "ankkuri", ts. hyödyllinen tapa, joka tehokkaasti moninkertaistaa kertymisen.

Älä lykkää päätöstä aloittaa henkilökohtaisen eläkesäätiön muodostaminen. Mitä kauemmin odotat, sitä vähemmän aikaa, jonka olet jättänyt investointisalkun "koron kiinnostukseen" toimimaan sinulle. Aloita investoiminen ETF: hen. Juuri nyt.