Yritysten siirtäminen Tanskaan. Tanskan verojärjestelmä

Tanskan kuningaskunta on yksi maailman sosiaalisesti kehittyneistä maista. Tämän maan väestön korkea elintaso ja sosiaaliturva varmistetaan ensinnäkin julkisen hallinnon hyvin toimivan työn ja erityisesti tehokkaan verojärjestelmän avulla.

Tämän vuoksi Venäjältä lähteminen Tanskalle on tullut melko usein. Yhä useammat kansalaisistamme ovat kiinnostuneita siitä, miten Tanskaan pysyvän asuinpaikan tai miten järjestää yrityksiä tässä maassa. Puhumme tästä tarkemmin.

Sosiaaliset erityispiirteet maassa

Tanska (virallisesti Tanskan kuningaskunta) on Pohjois-Euroopan valtio, jossa asuu yli 5,5 miljoonaa ihmistä. Tanska on perustuslaillinen monarkia, joka on Euroopan unionin jäsen ja yksi Naton perustajista.

Tässä maassa vapaa koulutus ja sairaanhoito sekä elinkustannukset ovat yhtä suuret kuin sosiaalituen määrä ja ovat 1000 dollaria.

Jokaisella Tanskan kansalaisella on oikeus vapaaseen valtion sairausvakuutukseen, joka kattaa kaikki lääketieteelliset kulut, lapsen syntymästä monimutkaisuuden toimintaan. Vakuutus ei kata vain kosmeettisia ja hammaslääketieteellisiä palveluja, ei lääketieteellisistä syistä.

On huomionarvoista, että se toimii missä tahansa maassa Euroopassa ja antaa myös vakuutetulle oikeuden vapaaseen kielten kurssiin ja viisumiin missä tahansa maassa yhden päivän ajan. Keskimääräinen palkka Tanskassa on $ 3 100, verojen jälkeen - 1800 dollaria. Tästä voimme päätellä, että verot Tanskassa ovat hyvin korkeat, ja ne muodostavat yli kolmanneksen kansalaisten saamista tuloista. Kuitenkin maa on yksi kymmenen parhaan maan korkeimmasta elintasosta.

Muuttoliike Tanskaan: lajit

Tanskalaiset ovat isänmaallisia, jotka kunnioittavat kansallista kulttuuria ja ominaisuuksia ja pitävät hyvin maastaan. He ovat kuitenkin kaikkein vieraansa ja uskollisia maahanmuuttajille.

Tämän maan maahanmuuttolainsäädäntö on esimerkki todellisesta demokratiasta. Suurin osa poliittisista turvapaikanhakijoista tai väliaikaisista viisumeista voi odottaa hyvää asennetta. Voit siirtyä Tanskaan useilla tavoilla. Katsotaanpa jokainen niistä.

Avioliitto Tanskan kansalaiselle

Tämän maan kansalaisten puolisot voivat turvallisesti odottaa saavan pysyvän oleskeluluvan ja myöhemmin Tanskan kansalaisuuden. Ainoa ehto on suhteen todellisuus, Tanskan maahanmuuttopalvelut tarkastavat tarkasti avioliittoja fiktionaalisuuden suhteen.

Perheiden yhdistäminen

Tällainen maahanmuuttovaihtoehto on mahdollista, jos avioliitto tunnustetaan Tanskan lainsäädännössä. Ainoa ehto ehdokkaille - puolisoiden ikä on yli 24 vuotta. Perheiden yhdistämisen jälkeen puolisot joutuvat oleskelemaan samalla asuinalueella.

Koulutus Tanskassa

Yksi todellinen tapa saada oleskelulupa Tanskan kuningaskunnassa on saada koulutusta ja sen jälkeistä virallista työtä. Koulutus maksetaan, mutta sen avulla voit saada ammatin, oppia kieltä ja löytää hyvää työtä maassa. Kun asuu muutaman vuoden Tanskassa, maahanmuuttaja voi odottaa saavan oleskelulupaa.

Sopimustyö Tanskassa

Tanskassa (kielitaidon alaisena) tutkijat ja matemaatikot, lääkärit, joidenkin erikoistumisten lääkärit ja tietotekniikan asiantuntijat voivat löytää työtä. Tanska kutsuu myös ulkomaalaisia ​​ammattitaidottomiin töihin (harvesterit, maataloustyöntekijät jne.). Paikallisen yrityksen kanssa tehdyn sopimuksen tekeminen mahdollistaa väliaikaisen oleskeluluvan, jota voidaan jatkaa.

Yritysten siirtäminen Tanskaan

Maa suhtautuu myönteisesti potentiaalisiin sijoittajiin ja kansalaisten omistamiin yrityksiin sydämellisesti. Tanskan verotusjärjestelmä ja talouden tila tarjoavat suotuisan investointiympäristön, ja erinomaiset edellytykset yrityksen avaamiseksi tekevät maasta houkuttelevan myös ulkomaisille liikemiesten kannalta. Vuosittain monet yrittäjät, joiden tehtävänä on liiketoiminnan maastamuutto Tanskaan, toimittavat huomautuksia. Maahanmuuttopalvelut edellyttävät, että ne dokumentoivat liiketoiminnan ja ammatilliset ominaisuudet sekä aineelliset mahdollisuudet.

Ulkomaista pääomaa herättävät ensinnäkin ne alat, joihin maan luonnonvarojen saatavuus ei kärsi. Painopiste Tanskan taloudessa on vakuutus-, rahoitus-, kuljetus-, kauppa- ja palvelutoiminta.

Yritysten siirtäminen Tanskalle merkitsee Tanskassa sijaitsevan yhtiön perustamista 50 tuhannen euron investointien ja työpaikkojen tarjoamisen tanskalaisille. Yrityksen omistajalla tai yhteisomistajalla on laillisen toiminnan alainen oikeus saada oleskelulupa, joka on uusittava vuosittain kolmeksi vuodeksi. Kolmen vuoden menestyksekkäästä toiminnasta Tanskassa yrityksen omistaja tai yhteisomistaja voi odottaa saavan pysyvän oleskeluluvan. Seitsemän vuoden oleskelun jälkeen maassa saa Tanskan kansalaisuuden.

Edellä esitetyn perusteella voidaan päätellä, että yritysmuutto Tanskaan on mahdollista, jos on olemassa pysyvä ajatus, yrittäjäsuoja ja vapaat materiaaliresurssit.

Verojärjestelmä

Uskotaan, että Tanska on mestari talousarvion verovähennysten määrän osalta. Verot tässä maassa muodostavat yli 50 prosenttia bruttokansantuotteesta.

Tanskan verotusjärjestelmä on kuitenkin integroitunut talouteen, joten verotuloja käytetään pääasiassa sosiaalisiin ohjelmiin, työvoimavaroihin ja työntekijöiden osaamisen kehittämiseen. Niinpä maksetut rahat, joita käytetään taloudessa, palautetaan kansalaisille.

Yksi tärkeimmistä maksuista Tanskassa on henkilökohtainen tulovero, koska useimpien maan asukkaiden palkat tai eläkkeet ovat ainoa tulonlähde. Asukkaat maksavat 14,5 prosenttia henkilökohtaisista tuloistaan ​​(jos se ylittää 173,1 tuhatta Tanskan kruunua, toinen 5 prosenttia kerätään) ja 50 prosenttia tuloista Tanskassa ja muualla. Ulkomaalaiset maksavat veroa vain maassa saaduista tuloista. Kaikki Tanskan kansalaiset maksavat sosiaalivaroista veroa 7 prosentilla palkastaan.

Yritysten voitoista kannettavat verot

Suurin osa yrityksistä, myös ulkomaiset, on Tanskan verokanta 34 prosenttia. Tuotanto-, osto- ja markkinointiyhdistykset maksavat 16 prosenttia tuloista talousarvioon.

Osingot eivät ole veronalaisia, jos niiden edunsaaja omistaa yli 25% yhtiön osakkeista tilikauden aikana. Toisessa tapauksessa 66 prosenttia jakamattomista osingoista olisi sisällytettävä veropohjaan.

Jokaiselle työntekijälle työnantajan on maksettava eläkerahastolle kuukausittain 1491 Tanskan kruunua.

Jos Tanskassa toimivan yrityksen vuotuinen liikevaihto ylittää 20 000 kruunua, sen on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi. Tanskassa arvonlisäverokanta on 25 prosenttia. Verovelvollisten, jotka toimivat lääketieteen, henkilöliikenteen, rahoituksen, koulutuksen ja eräiden muiden verovelvoitteiden osalta, on vapautettu verosta.

Veroista vapautetaan yrittäjät, joiden vuotuinen liikevaihto ei ylitä 10 tuhatta Tanskan kruunua.

Tanskan verot: yksityishenkilöiden ja yrittäjien tuloihin. Verojen määrä ja niiden keräämismekanismi

Koko Euroopan unioni osoittaa huomattavaa sosiaalista suuntautumista suunnitellessaan valtion tulojen keräämisjärjestelmää. Tanskan verot eivät ole poikkeus. Jotkin Euroopan maat kuitenkin menestyvät vähemmän, mutta jotkut vielä. Tämä maa viittaa selvästi niihin, jotka ovat tulleet paremmiksi kuin toiset. Tärkein syy tällaiseen menestykseen, joka mahdollistaa terveydenhuoltojärjestelmän ja koulutuksen, sosiaaliturvan jne. Rahoittamisen, on tehokkaan verotuslaitoksen rakentaminen Tanskassa.

Yleistä tietoa Tanskan verotus yksityiselle sektorille vaihtelee 38 prosentista 59 prosenttiin riippuen siitä, mitä progressiivista asteikkoa käytetään, samoin kuin käytetyistä eduista. Tuloksena on varma puolet tuloista, jotka on annettava valtiolle! Kuitenkin paljon tai vähän riippuu näiden varojen tehokkuudesta. Jos veronmaksaja ei näe todellista tuottoa pääomastaan ​​valtionhallinnolle, tyytymättömyys kasvaa yhteiskunnassa. Sitten voit puhua verorasituksen irtisanomisesta.

Tanskassa ei ole vihjeitä sosiaaliseen mielenosoitukseen: kansalaiset ovat hyvin tyytyväisiä siihen, että heille on annettu valtuudet kaikilta tasoilta ja eri aloilta. Ja koska verot Tanskassa ovat hyvin vapaaehtoisesti ja tarkasti maksettuja, kun taas kansalaiset pitävät rauhallisesti verotusta, jonka nykyinen hallinto on antanut heille. Projektin radikaalin menestyksen vuoksi vaikuttaa järkevältä tarkastella käytettyä veromallia yksityiskohtaisemmin. Ehkäpä on mahdollista tehdä useita mielenkiintoisia johtopäätöksiä...

Olemme laatineet sinulle informatiivisen artikkelin. Mutta ennen kuin aloitamme lukemisen, suosittelemme sinua katsomaan videota - yleiskatsaus verojärjestelmästä Tanskassa tavallisesta maassa asuvasta maasta.

Verot Tanskassa: sovellettavat verotyypit ja maksujen perimismekanismi

Yleisesti ottaen kaikki markkinatalousmaiden verotusjärjestelmät ovat räikeitä häpeään. Heidän selkäranka (verot, jotka antavat valtion budjetin maksimaalisen täytön) eroavat vain verokantojen tasolla, mutta "luuranko" on sama kaikille. Tanskassa verot eivät ole poikkeus. Pääpuhujat ovat:

 1. Tuloverot.
 2. ALV.
 3. Kiinteistövero.
 4. Yritysten vero.

Nämä artikkelit muodostavat yli 80 prosenttia valtion budjetin tuloista kaikki verotuksen tasot. Verohallinto on verovelvollisen vastuulla. Mutta älä tuo hänelle Jumala ei syrjäytä tuloveroa laskettaessa, virallisten ajoneuvojen käyttöajankohtaa henkilökohtaisiin tarkoituksiin tai samaan järjestelmään ei ole jaettu yritys- ja yksityismenoihin, jotka suoritetaan työmatkalla.

Lisäksi maassa veloitetaan:

 • osingonmaksu;
 • maksu ajoneuvojen rekisteröinnistä (ns. liikennevero Tanskassa);
 • leimavero.

Kuten Yhdysvaltain keskuspankki, joka muodollisesti on yksityinen rahoituslaitos, Tanskan veronkannon ja hallinnon hallinto on uskottu yksityiselle (mutta lisensoidulle) virastolle SKAT. Yhtiön tehtävänä on:

 1. sekä välittömien että välillisten verojen laskemisen oikeellisuuden tarkistaminen;
 2. verotusyksiköiden ja tullihallinnon vuorovaikutuksen sääntely ulkomaankauppaa harjoittaessa;
 3. jäljittäminen ja täytäntöönpanoa koskevaan menettelyyn saattaminen velkojen perimiseksi verojen avulla;
 4. vahvistus omaisuuserien markkina-arvon arvioinnista kiinteistöverojen laskemiseksi.

Kaukoliikenteen ja tietotekniikan keinoin kehittämällä veronmaksajalle maksetut summat lasketaan nyt SKAT: n online-resurssin avulla. Voit kuitenkin yrittää todistaa asianne tuomioistuimessa.

Yritystoiminta tai yrittäjätoiminnasta perittävä maksu

Oikeus jakaa verot välittömästi Tanskassa yksilöille ja yrittäjille, ja joka tapauksessa, niin laki tekee. Ja täältä tuntuu kohtuulliselta pohtia yrittäjien tilannetta, sillä pääteho tuottaa lisäarvoa yhteiskunnalle. Yrityksillekin erilaisilla veroilla Tanskassa on erilainen perusta. Ero ei johdu pelkästään tässä tai muussa tulojen näkökulmasta vaan myös sellaisissa yhteisöissä, jotka saavat veronalaista tuloa. Antamisen helpottamiseksi kaikki veronmaksajien yrittäjät Tanskassa on jaettu neljään luokkaan (sanomme organisaation ja oikeudellisen muodon tyypin mukaan):

 • kumppanuuden
 • Yksilöllinen yrittäjyys;
 • ZAK on suljettu osakeyhtiö, joka on analoginen suljettuun yritykseen.
 • UAC on siis avoin yhtiö.

Osallistujat ja yksittäiset yrittäjät ovat maksullisia:

 • tulovero, t. ne ovat itse asiassa erottamattomia samanlaisen vastuun suhteen kuin oikeushenkilöllisyytensä;
 • osingonmaksu;
 • yhtiövero.

Osakkuusyhtiöillä on enemmän huolenaiheita erilaisten artikkeleiden tulojen ja kulujen kirjanpidosta. He ovat vastuussa maksuista:

 • sama yritysmaksu;
 • arvonlisäveroa, mikä merkitsee kaikkien tulojen ja menojen tarkkaa kirjanpitoa eri artikloihin viitaten.

Tanskalaiset verot yksityishenkilöille tai kansalaisten verot

Tuloverot Tanskassa - merkittävin osa valtiokonttorin täydennystä. Sen osuus pakollisten maksujen kokonaismäärästä on joskus yli 55%, riippuen makrotaloudellisesta tilanteesta. Verotuksessa Tanskassa kansalaisten tulot jaetaan seuraaviin luokkiin:

 1. liiketoiminnan henkilökohtaiset tulot; palkat tai jopa eläkemaksut;
 2. osingot;
 3. tulot pääoman markkina-arvon noususta;
 4. tulot lähteistä, joilla on ekstraterritoriaalinen suhteessa valtion rajoihin, alkuperää.

Tämän valmistumisen piirre on, että verotus Tanskassa lasketaan ja maksetaan erikseen kullekin luokalle. Verolla on asteittainen aste ja korkea ehdollinen monimutkaisuus:

 • Jos (henkilökohtaiset tulot) + (osingot) ei ylitä 40,8 tys.kron (lähes $ 6300), prosenttiosuus maksamisen tuloksena olevat arvot on 6,83%.
 • Jos (henkilökohtainen tulo) on yli 449,1 tuhatta kruunua ja (osingot) on yli 40,8 tuhatta kruunua, verokannan arvo on 15%.
 • Jos (osingot) ei ylitä 49,2 tuhatta kruunua (lähes $ 7,600), veroprosentti on 27%. Mutta jos osinko on enemmän, niin 42%.

Tanskassa maksettavan tuloveron enimmäistaso, jos se otetaan yhdessä kuntien määrärahojen kanssa, suhteessa henkilön saamaan kokonaistuloon ei saa ylittää 51,7%. Käytännössä keskimäärin tanskalaiset maksavat noin 40 prosenttia budjetistaan ​​valtiolle. Tuloverotuksen laskeminen Tanskassa on yksityinen asia jokaiselle kansalaiselle. Tämän veron osalta veroviraston käsitystä ei sovelleta, kun työnantaja pidättää palkanmaksun summan. Lisäksi veron maksaminen on etusijalla: henkilöiden määräaika on 31. toukokuuta. Jos veroilmoituksen tulos osoittautui korkeammaksi kuin laskettu arvo, kansalaisella on oikeus hyvitykseen, joka toteutetaan selkeästi ja viipymättä.

Tanskan pääverot:

Kiinteistövero

Tämän veron peruste on kiinteistö, joka lain mukaan on jaettu kahteen tyyppiin:

 1. Yleisen suunnitelman kiinteistö (rakenne). Tässä verotuksessa käytetään maata koskevan arvon tiedot.
 2. Rakennukset ja tilat, jotka on tarkoitettu yrittäjyyden, liikekeskusten, hotellit; teknoparkkeja jne., tärkein asia, joka otetaan huomioon, on itse kiinteän kohteen markkina-arvo.

vero koostuu kahdesta osasta:

 • Edistyksellinen liittohallitus (1%, jos rakennuksen markkinahinta on alle 3,04 miljoonaa kruunua (430 000 dollaria), 3%, jos kohde maksaa enemmän);
 • suhteessa kunnalliseen osaan (1% eikä enää).

Arvonlisävero

Aluksi, noin veronmaksajien tämän veron. Kaikki yritykset ja yritykset, jotka saavat vuosituloja yli 20 000 kruunua (noin 3 000 dollaria), ovat velvollisia hallinnoimaan ja maksamaan tätä veroa yhdellä ainoalla korolla - 25%, itse asiassa - bruttotulojen ja laskutettujen kustannusten välisestä erotuksesta.

Minun on sanottava verot Tanskassa ylittävät usein keskimääräiset eurooppalaiset indikaattorit. Arvonlisävero on erittäin kaunopuheinen esimerkki. Esimerkiksi naapurimaassa Saksassa se on vahvistettu 19 prosenttiin. Aikaisemmin tämä aiheutti vakavan ongelman kirjanpidossa ja palautusasioissa, kun se harjoittaa ulkomaankauppaa kolmansien maiden kanssa. Suurten suorituskykyisten ohjelmien ja verohallintojärjestelmien myötä nämä ongelmat ovat kuitenkin menettäneet merkityksensä. EU: n toimitusten osalta päätös oli yksinkertainen ja radikaali - määrä oli 0.

Arvonlisävero täyttää kassavarat erikseen laskemalla vähintään kolmannes verojen kokonaismäärästä Tanskassa. Ja vaikka tämä on kaikkein kiistanalainen t: lla. verotuksen tiettyjen seikkojen laskeminen, kuten muualla. Tässä ei ole lainkaan tekniikkaa ja liian monia kirjanpitoon hyväksyttyjä asiakirjoja. Täällä valtion ja yksityisten yrittäjien etuja törmäävät, ja he haluavat säilyttää taskussaan enemmän, käyttämällä kaikkia käytettävissä olevia etuja ja joskus keinotekoisesti "vetämällä" tilannetta heidän käyttöönsä.

Maassa on tietoja tutkimuksesta (joka tehtiin vuonna 2010), jonka mukaan jos yritys alkaa ansaita vuodessa vastaavia kansallisia $ 100 tuhatta euroa. Ja ennen, se tulee myös jäsenenä jatkuvan oikeudenkäyntien riita alv laskennan oikeellisuutta. Ja ei aina riitaa pääty julkisen elimen puoleen. Ehkä tämä on oikein, koska totuus syntyy kiistassa.

Lisäksi, on olemassa useita toimintoja, joihin ei kohdistu arvonlisäveroa:

 • painatuotanto missä tahansa muodossa;
 • postipalvelut;
 • pankkipalvelut;
 • vakuutuspalvelut;
 • matkustajaliikenteen viestintä;
 • koulutusalan palvelut;
 • lääketiede.

Näiden palveluiden aiheuttamia kustannuksia ei kuitenkaan voida laskea. Ostaja ei näin ollen voi vähentää veropohjansa avulla.

Yritysten verotus (kokoelma)

Tanskassa verotuksessa on toisinaan erilainen, epätavallinen nimi. Sen vuoksi on välttämätöntä suorittaa lähimmät synonyymit. Yritysverotus on voiton verotuksen suora analoginen. Tässä on olennaisen tärkeää, mihin luokkaan yritys kuuluu: asukkaille tai ulkomaille. Ensimmäiset, kuten isänmaallisista ajattelijoista, ovat velvollisia osallistumaan isänmaan kassalle osaksi heidän tulojaan aina, missä he syntyvät. Toinen palkka "paikalla", ts. vain rahoilla, jotka jotenkin ovat suhteessa valtion alueellisiin rajoihin.

Yleensä muut kuin Yhdistyneen kuningaskunnan kansalaiset ovat uskollisia. Se on ymmärrettävää - asukkaat eivät riitä. Tässä tapauksessa se ei ole väliä, millä lainkäyttöalueella on ulkomailla asuva kotiin, onko Yhdysvallat, Brasilia, Venäjä, tai jopa levoton Pakistan. Tärkeintä ei ole laittoman toiminnan harjoittaminen ja... maksaa veroja ajoissa Tanskassa!

On edelleen hyvin tärkeää, minkälaista organisaatiota luokitellaan organisaation menetelmän mukaisesti:

 • yhdistykset (hankinnat, tuotanto ja jakelu) ovat analogisia venäläisiä osuuskuntia. He maksavat veroa 16 prosentilla bruttotuloksesta;
 • · Kaikissa muissa tapauksissa (mukaan lukien, jos maksaja on ulkomailla asuva), verokanta on 32% (samalla pohjalla).

Tanskan täydentävät verot

Vero osingoista

Tämän veron mukaan valtion ei selvästikään kannata niitä, jotka valitsevat elämäntapansa. Verokanta on progressiivinen:

 • jos tämäntyyppiset tulot ovat alle 50,6 tuhatta kruunua (eli 7,400 dollaria), niin "fyysikkojen" verokanta on 27 prosenttia;
 • jos määrä on enemmän, niin heti 42%.
 • oikeushenkilöt maksavat 25 prosenttia.

Samaan aikaan, jotta vältetään kaksinkertainen verotus, jos yhtiö omistaa yli neljännes tai yhtiön toisen tanskalaisen osingonmaksun veropohjan ei sisälly. Loppujen lopuksi tämä on osinkoa maksetun organisaation voitto, ja siitä on jo maksettu yhtiöveroa. Tämä toteutetaan siten, että vertikaalisen yhdentymisen taloudellista merkitystä ei menetetä, kun osakkuusyhtiöiden osuuksia ostetaan.

Liikennevero Tanskassa

Tanska on pieni maa. Missä muualla voit mennä autolla niin runsaasti julkisen liikenteen muotoja? Ja vielä, jokaisen ikävuoden jälkeen, jokainen kuningaskunnan kansalainen katsoo, että hänen velvollisuutemme on saada ajokielto. Pohjimmiltaan ihmiset ajavat autoita harvoin, useimmiten kerran viikossa, ja yleisin liikennemuoto on polkupyörä. Ja mitä? Edullinen, käytännöllinen, ergonominen ja terveellinen terveydelle.

Ajoneuvorekisterivero laskutetaan kertaluonteisesti (siksi sitä kutsutaan eikä esimerkiksi Tanskan liikennevero) markkina-arvosta arvonlisäverolla, kun auto rekisteröidään liikennepoliisille. Valtio ei ole tyytyväinen polttomoottoreiden leviämiseen alueellaan ja yksityisautoihin yleensä - maa on pieni. siksi verokanta on ristiriitainen, i.e. kohtuutonJos auto on arvoltaan pienempi tys.kron 34,4, mikä on noin $ 5000 niin budjetti on maksettava jopa 105%. Ja jos kalliimpia, niin yli 180%. Tämä koskee vain autokuljetuksia.

Kuorma-autoja verotetaan erikseen kantokyvyn mukaan, tarkoituksenmukaista ja todellista taloutta, joten ekologisia kysymyksiä puolustetaan.

Leimaverkko

Tämä on yksi vanhimmista maksuista, muodosti kuninkaan valtionkassan jopa valtionvaltion muodostamisen vaiheessa. Jos haluat, että hallitsija tunnistaa asiakirjan ja uskoo kiinnostuksenne siihen, sinun on maksettava leimavero. Aikakaudella, kun tietoisuus ja aggressiivinen vähennys tapahtuu transaktiokustannuksissa, kaikenlaisia ​​pankkikoroja, kauppatapahtumia jne., On jopa yllättävää, että tällainen vero valaistuneessa Euroopassa on edelleen olemassa. Monet näkevät sen anakronismin, atavovmin ja antiikin mielenkiinnon. On kuitenkin myös niitä, jotka pitävät sitä Tanskan kuningaskunnan historiallisena piirteenä, eivät ole kovin raskaita kansalaisille, mutta joilla on syvä symbolinen merkitys.

Suurimmat maksajaviraston edustajat ovat notaareja; niiden kautta suurin osa asiakirjoista läpäisee. Leimaveron koko vaihtelee 0,1 prosentista 4 prosenttiin. Se riippuu asiakirjan tyypistä ja sen arvosta. Jos kyseessä on sopimus, liiketoimen kustannukset otetaan huomioon.

valmisteverot

Tämän veron käyttö toteutetaan, jotta voidaan vastata kansalaisten irrationaaliseen käyttäytymiseen kulutuksen alalla. Yleensä verot Tanskassa ovat pikemminkin sääntely kuin verotusväline. Tämä päätelmä saa loogisen vahvistuksen, jos tarkastelemme valmisteverojen alaisten tavaroiden ja palvelujen luetteloa:

 • alkoholijuomat, joiden alkoholipitoisuus on yli 25 prosenttia;
 • olut;
 • tupakkatuotteita;
 • teetä, kahvia, kivennäisvettä (nämä ovat muutamia valmisteveron alaisia ​​tavaroita, joiden tarkoituksena on täydentää valtiota, koska nämä tuotteet ovat erittäin suosittuja);
 • makeiset;
 • eläinrasvat sisältävät tuotteet;
 • hiili ja maaöljypohjaiset polttoaineet;
 • hehkulamput;
 • sähköenergia;
 • rahapelit missä tahansa muodossa.

Yleensä kaiken, mikä on haitallista, me kalliimpaa, koska jos se on kielletty, he löytävät ja ostavat, vain valtio ei saa mitään siitä, lisäksi kielletty hedelmä on aina makeampi. Valmisteverojen käyttöönotolla pyritään kannustamaan kansalaisia ​​lisäämällä välillisesti hintoja verotettavien tuotteiden, tavaroiden ja palvelujen kulutuksen vähentämiseksi, koska tämä objektiivisesti vahingoittaa heidän fyysistä ja moraalista terveyttään.

johtopäätös

Huolimatta siitä, että Tanska ei ole osa euroaluetta, maa on tyypillinen edustaja yhteisten ideologioiden mukauttamisesta Euroopan yhtenäisen talousalueen rakentamiseksi. Tämä niin sanottu. markkinataloudessa, joka on valtiollisen yhteiskunnallisen vastuun etupäässä ja koko yhteiskunnassa. Korruption puuttuminen ja julkisen sektorin tehokkaiden päätösten esiintyvyys ovat mahdollistaneet, että jopa Tanskan suuret verot maksetaan ilman minkäänlaisia ​​kysymyksiä tai ongelmia.

Mitä kuitenkin tulee Tanskan kuningaskunta ei selvästikään voi sijoittua johtajien joukkoon. Loppujen lopuksi, jos annat puolet voitoista valtiolle, ei ole riittävästi voimavaroja investointien kasvulle. Tämä on kuitenkin jo valittujen maiden kansalaisten valinta, joka on lähempänä heitä: valtion sosiaalista holhoamista tai talouskasvun mahdollisuuksia.

Tanskan verojärjestelmä

Tanska on pieni valtio, jonka asukkaiden määrä on verrattavissa puoleen Moskovan väestöstä. Tanskalaiset saavat korkeimmat palkat maailmassa ja siirtävät ennätyksellisen paljon veroja valtiolle. Mutta niiden joukossa on mielipide siitä, että Tanska ei ole rikkaiden maa.

Verotyypit

Yleensä Tanskan verotusjärjestelmä eroaa muista EU-maista vain sen verokannoissa. Veron määrä riippuu kahdesta päätekijästä: asuinpaikan tilanteesta ja tulonlähteestä. Tanskan kuningaskunnassa on seuraavia verotyyppejä:

 • yrityksille;
 • kiinteistössä;
 • tulovero;
 • lisäarvoon;
 • valmisteverot;
 • osingoista;
 • yhtiövero;
 • ajoneuvojen rekisteröinnistä;
 • leimavero.

Tanskan verojärjestelmä on melko perinteinen useimmissa Euroopan maissa. Vain joidenkin maksujen määrä on hieman suurempi kuin naapureiden.

Tärkein vero, jonka kaikki yritykset maksavat, ovat yhtiöverot. Se lasketaan 32 prosentilla. Ja jos järjestö on rekisteröity Tanskassa, tämä vero määräytyy paitsi maan alueella saaduista voitoista myös ulkomaisten sivuliikkeiden voitoista. Ja ulkomailla asuvat yritykset maksavat vain sen, mitä he ansaitsivat Tanskan maissa. Verotettavista voitoista yritykset voivat vähentää osan liiketoiminnan laajentamisesta aiheutuvista kustannuksista. Esimerkiksi markkinointi- tai rekisteröintimaksut.

Yritykset, joiden vuotuinen liikevaihto on yli 20 tuhatta kruunua, on lisäksi rekisteröitävä arvonlisäverovelvollisina. Vain painotuotteiden, postin, pankkien, koulutuslaitosten ja vakuutuslaitosten, vakuutusyhtiöiden ja matkustajaliikenteen myyjät ovat vapautettuja tästä. Arvonlisävero on 25 prosenttia, ja sen maksavat sekä myyjät että ostajat.

Tanskan kirjanpitäjät antavat alv-laskuja kymmenen päivää ennen raportointikauden päättymistä. Muutoin verovirkailijat finanssilaitokset maksavat arvonlisäveron myöhästymisestä. Mutta ylipalkkaus palautetaan ehdottomasti, lisäksi 4 prosenttia vuodessa.

Kuten monissa maissa, Tanskassa jotkut tavarat ovat valmisteveron alaisia. Ensinnäkin nämä ovat öljytuotteita ja kivihiiltä sekä sähköä ja hehkulamppuja. Ei pysy poissa ja rahapelitoiminta. Lisäksi perinteisten savukkeiden ja alkoholijuomien lisäksi Tanskassa on myös kivennäisvesiä, makeisia ja teetä ja kahvia.

Tanskan kuningaskunnassa on leimavero. Hänet maksetaan aina asiakirjojen käsittelyssä ja hän tekee 0,1 - 4 prosenttia tapahtumamäärästä. Tarkka määrä riippuu asiakirjan tyypistä.

Verotus Tanskassa

Uskotaan, että tässä maassa yksi korkeimmista veroista maailmassa. Suurin osa näistä tuloista kuitenkin rahoittaa sosiaalista alaa - terveys, koulutus, henkilöstön kehittäminen, työvoimavarat ja erityisohjelmat. Kaikki tämä luo elämän tason, jota tanskalaisten ei tarvitse valittaa. Lisäksi asukkaiden mentaliteetti on luonteenomaista korkea itsetuntemus ja kansalaisvastuu.

Siksi palkkojen tasosta riippumatta verot maksavat vapaaehtoisesti ehdottomasti kaiken, tätä prosessia ei ole täysin hallinnassa.

Vähennysten määrä riippuu verovelvollisen asemasta ja varojen vastaanotosta. Joten asukkaat, nimittäin Tanskan pysyvät asukkaat sekä ihmiset, jotka oleskelevat siellä yli kuusi kuukautta, maksavat veroa kaikista tuloistaan. Ulkomailla asuvat ovat samoja - vain ne rahat, jotka he ansaitsevat valtion alueella.

Perusmaksujen luettelo on yleensä sama kuin muissa EU-maissa. Ainoa ero on koron suuruus, joka on äskettäin vähentynyt etenkin välillisten verojen osalta.

Monet tanskalaiset avaavat liiketoimintaansa

Tanskassa hallitsevat yksityiset yhtiöt. On olemassa useita tyyppejä. Yleisimpiä ovat aktieselskab, lyhennetyt A / S ovat venäläisten JSC: n analogit. Näiden yhtiöiden vähimmäispääoma on 500 tuhatta Tanskan kruunua (noin 2,5 miljoonaa ruplaa). Se on maksettava kokonaisuudessaan ennen rekisteröinnin aloittamista.

Pienet yritykset - anpartsselskab (ApS). Niitä voidaan verrata LLC: hen. Koulutukseen ja peruspääomaan tarvitaan pienempi 125 tuhatta kruunua eli noin 600 tuhatta ruplaa.

Myös keskinäisen taloudellisen vastuun edellyttämä I / S - yritys kahdelle ja yksityiset yrittäjät.

Tanskan yritysrekisteröintipalvelu toimii hyvin nopeasti. Voit avata yrityksesi noin viikossa. Ja erityisesti kärsimättömät liikemiehet voivat ostaa valmiita yrityksiä. Sitten asiakirjojen rekisteröinti kestää vain yhden päivän.

Rekisteröinnin jälkeen yritys saa itse rekisteröintitodistuksen ja niin sanotun "transkriptin". Tämä artikkeli on samanlainen kuin lisenssi - se osoittaa kaikki toiminnot, joita yritys voi suorittaa.

Verot Tanskassa yksityishenkilöille

Asukkaat maassa ja ulkomailla asuvat maksavat paljon maksuja. Samaan aikaan, toisin kuin monet muut valtiot, kaikki talousarvion vähennysoikeudet kuuluvat itse veronmaksajille, toisin sanoen Työnantaja ei toimi työntekijän ja asianomaisen viraston välisenä yhteyshenkilönä. Muistathan, että asukkaat maksavat veroa globaaleista tuloista ja ulkomailla asuvista - vain rahoilla, jotka ansaitaan valtiossa.

Velan maksaminen valtioille on välttämätön ennen raportointikauden päättymistä seuraavan vuoden toukokuuhun. Tällöin, jos ylikapasiteetti havaitaan, se palautetaan yhdessä koron kanssa. Puutteessa on kuitenkin tarpeen palauttaa se ottaen huomioon viivästyskoron määrä.

Tarkastellaan yksityiskohtaisesti, mitkä yksityishenkilöt ovat velvollisia siirtämään valtioille.

Tuloverot Tanskassa

Tämäntyyppiset vähennykset ovat erittäin korkeat eurooppalaisten normien lisäksi myös globaaleilla indikaattoreilla. Sen arvo voi nousta yli 50% liikevaihdosta.

Koko summa koostuu useista osista, eli seuraavista maksuista:

Toisin kuin muut, kirkon maksu ei ole pakollinen, ja sen maksavat vain luterilaisen kirkon seurakunnan edustajat. Se on noin 1%. Kunnallisbudjetissa alueesta riippuen se vähennetään 29,5 prosenttiin ottaen huomioon edellisen keräyksen.

Tuloverotuksen laskentamalli on hyvin monimutkainen. Tämä johtuu siitä, että suoriteperusteista asteikkoa käytetään asteittain. eli lopullinen koko riippuu ansioista. Samalla otetaan huomioon kaikki vastaanotetut rahat, mukaan lukien eläkkeet, etuudet, osinkotuotot jne.

Siten valtion vähennysten alaraja on 6,83%, ja kokonaistulo on enintään 40 800 kruunua. Sairaanhoidon osuus on edelleen 5%. Kun palkka on yli 449 100, korko nousee 15 prosenttiin.

Sosiaalisten varojen maksujen määrä on 8%. Tämä summa pienentää veropohjan suuruutta henkilökohtaisen vähennyksen määrällä.

Lisäksi perusvapauden vähentämiseksi sallitaan vapaaehtoiset vähennykset työttömyysvakuutuksen, lahjoitusten, rahan nostamiseksi lapsille tai elatusavustukselle. Mutta tällaisten vähennysten kokonaismäärä ei saa ylittää 6 000 kruunua vuodessa.

Maahanmuuttajilla on oikeus vähentää tuloveron määrää tietyin ehdoin. Esimerkiksi luotto otetaan huomioon, yrittäjyyttä ylläpidetään elintilaa ja muita tekijöitä alueella.

Kuinka maksaa kiinteistövero Tanskassa:

Toinen maksu, jonka yksityishenkilöt joutuvat maksamaan. Tässä otetaan huomioon huoneen toiminnallinen tarkoitus. Riippuen tästä verosta on jaettu kiinteistöihin ja rakennuksiin ja tiloihin, joita käytetään toimistoissa, hotelleissa ja liikeyrityksissä. Sitten ensimmäisessä tapauksessa otetaan huomioon maan arvo ja toisessa tapauksessa rakennusten hinta.

Kiinteistöverot ovat kunnallisia ja liittovaltioita. Tällöin paikallisverotus ei saa ylittää 1%, ja valtionkurssi lasketaan kiinteistöjen korkeiden kustannusten mukaan. Tiloista jopa 3 040 000 kruunua tulee 1% kustannuksista, yli tämän arvon - 3%.

Perintövero

Kun saat kiinteistön tällä tavalla, perillisen tulee maksaa 15-36 prosenttia sen hinnasta, riippuen sukulaisuussuhteesta kuolleen kanssa. Tällöin puoliso tai puoliso on vapautettu verosta, läheiset sukulaiset maksavat korkoa alhaisemmalle tasolle ja ulkopuoliset, jotka saavat kiinteistöjä, kohdennetaan talousarvioon mahdollisimman suureksi.

Lisäksi Tanska tarjoaa lahjoja. Vastaanottajan koko on sama kuin muilla tuloilla. Jos lahjakas on aviomies, vaimo, lapsi tai vanhempi, laskelmat ovat kuitenkin 15 prosenttia.

Liikennevero

Liikennevero Tanskassa on yksi korkeimmista. Se maksetaan sekä autojen rekisteröinnissä että sen toiminnassa, koska bensiinistä on syntynyt runsaasti valmisteveroja. Auton kustannuksista riippuen maksun määrä on 105-180% ajoneuvon hinnasta. Tällaiset korkeat hinnat otetaan käyttöön edistämään ympäristöystävällisempiä kuljetuspolkupyöriä tai skoottereita.

Yritysten tulovero

Oikeushenkilöt - Tanskalaisten asukkaiden on maksettava tulovero kaikista niiden sivuliikkeistä, jotka eivät ole asuneet ainoastaan ​​maan alueella sijaitsevista yrityksistä.

Ulkomaisten pysyvien edustustojen voitot ja tappiot ovat vapautettuja tällaisista maksuista. Laskelmassa otetaan huomioon kaupalliset tuotot, passiiviset tulot ja myyntivoitot. Tämän maksun määrä vuodesta 2016 on 22%. Myyntivoittoja verotetaan erikseen 24,5 prosentilla.

Verotuksellisesta tukikohdasta voidaan vähentää liiketoiminnan ylläpitämisen ja laajentamisen kustannukset, kun taas pääomakustannukset eivät vähennä perustaa. Aikaisempien vuosien tappiot kirjataan kokonaan myöhempinä kausina, jos niiden tuotot eivät ylitä 7,5 miljoonaa Tanskan kruunua.

Tuloverot

Tämä maksu kohdistuu ensisijaisesti osinkotuottoihin, korkoihin ja rojalteihin.
Sijoittautuneille yrityksille vain osingot ovat verotuksessa lähteellä ja korko on 27 prosenttia samanaikaisesti. Maksujen määrää voidaan vähentää 15 prosenttiin tietyissä tapauksissa.

Muussa kuin maassa asuvat ovat usein vapautettuja verojen maksamisesta lähteestä esimerkiksi EU: n rojaltimaksuista ja koroista. Jos toista ei ole, tällaiset tulot verotetaan 25-27 prosentin verran.

Arvonlisävero (ALV) Tanskassa

Kaikki Tanskassa toimivat yritykset, joiden vuotuinen tulo on yli 20 000 kruunua, on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi, jonka korko on 25 prosenttia. Tämä vero kannetaan monista toiminnoista sekä tavaroista. Ja maksa se ostajina ja myyjinä.

Valtio kuitenkin laatii luettelon aloista, jotka on vapautettu arvonlisäverosta.

Niinpä 0%: n verokantaa sovelletaan:

 • painetut tuotteet (kirjat, aikakauslehdet);
 • lääketieteelliset palvelut;
 • vakuutuspalvelut;
 • postia.

Lisäksi monet EU: n alueella toimitettavat tavarat eivät kuulu tämän maksun piiriin.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa valmisteveroja kannetaan monissa tuotteissa.

Muut verot

Tässä tilassa yksi korkeimmista elinajanodoteista. Keskimäärin se on 79 vuotta. Viranomaiset ovat kuitenkin huolestuneita siitä, että tanskalaiset saadaan entistä terveellisemmiksi. Tämä on saavutettu, mukaan lukien tupakan ja alkoholituotteiden lisääntyneet valmisteverot sekä koneiden kunnossapidon ja käytön kustannukset, jotka tekivät polkupyörän suosituimmaksi kuljetusvälineeksi.

Tanskasta 1. lokakuuta 2011 on rasvaa koskeva vero tai pikemminkin elintarvikkeiden sisältämien tyydyttyneiden rasvojen sisältö. Tämän haitallisen aineen 1 kg: n osalta maan asukkaat ja sen asiakkaat maksavat 16 DKK.

Vuonna 1999 urheilijoille otettiin ympäristövero. Hänen on maksettava kaikki asianomaisten klubien, osastojen ja piireiden jäsenet. Samaan aikaan liikkeen (jalkapallon, koripallon, golfin, baseballin jne.) Kannattajat korvaavat taloudellisesti leikkipaikkojen ja niiden alapuolella olevan maan heikkenemisen. Maksun määrä on 150 kruunua yli 25-vuotiaalle, joka ei ole täyttänyt 25 euron ikää.

Tanskan veronpalautus

Koska työntekijät itse maksavat suurimman osan palkkioista, voi olla päällekkäisyyksiä ja ylipalautuksia. Niiden lisäksi, jotka eivät asu maassa, mutta joilla on tuloja siellä, tällä alalla on vain vähän vastuuta.

Skat.dk-sivustolla tai puhelimitse +45 72 22 28 92 voit tarkistaa veroasi Tanskassa ja saada lisätietoja.

Ulkomailla asuvat henkilöt voivat myös palauttaa osan rahoista, joita käytetään rahan ostamiseen arvonlisäverosta. Tässä tapauksessa on todellista saada takaisin 7-22 prosenttia tavaroiden hinnasta. Kaupat, jotka tarjoavat mahdollisuuden ostaa myöhempää hyvitystä, on merkitty sanoilla Tax-free, ja sinun on kerättävä rahat, jotka on sijoitettu lentoasemalle tai pankkiin yhteistyössä toimineille erityispisteille.

Sen sijaan, että päätettäisiin

Voimme siis päätellä, että Tanskan kuningaskunnan verot ovat erittäin korkeat. Enintään 50 prosenttia maan budjetista on tuloveroa, joka maksetaan palkkojen lisäksi myös eläkkeistä, etuuksista, apurahoista ja muista lähteistä.

Lisäksi hallitus on ryhtynyt toimiin kansanterveyden parantamiseksi, muun muassa vero vipujen, mikä luo suuren korko ajoneuvojen käyttöä lisäämällä valmisteverot haitallisia tuotteita sekä vaikuttaa haitallisesti ekologiaan elintarvikkeita. Lääketieteelliset palvelut ovat kuitenkin verovapaita.

Ja tietenkin valtion tulotaso on sellainen, että vaikka maksetaan kaikki pakolliset vähennykset, on riittävästi rahaa elää kunnollisiin olosuhteisiin.

Hinnat ja verot ovat korkeat, ja ihmiset ovat tyytyväisiä

Totta, elämä Tanskassa ei ole halpaa. Esimerkiksi ammatillisia kirjoja maksavat 200 kruunua (noin 1000 ruplaa) enemmän, äänilevyjä - 100-200 CZK (500-1000 ruplaa.), Kuuluisan Viineri hinnat alkavat 10 kruunua (noin 50 ruplaa.) Per pakkaus.

Kaupunkibussiin kuluu 15-20 kruunua, riippuen alueesta, eli 70-100 ruplasta. Ja savukkeiden ja alkoholin hinnat ovat pelottavia - Tanskan hallitus on erittäin aktiivinen haitallisten tottumusten torjunnassa.

Tanskassa on erittäin kallista auton huolto. Kaikilla kirjanpitäjillä ei ole varaa työskennellä omassa autossaan. Tanskassa suurin Euroopan vero, joka on maksettava uuden auton ostamisesta. Jotta voit rekisteröidä juuri ostetun auton, sinun täytyy pudottaa 105 prosenttia sen arvosta. Ja jos auton myyntiarvo ylittää 34 400 kruunua (167 000 ruplaa), loput kustannuksista verotetaan 180 prosentilla. Nenovye-autot tai ne, jotka eivät osta henkilökohtaista käyttöä ja esimerkiksi yritystä, ovat halvempia, muttei paljon.

Kaiken tämän vuoksi tanskalaiset tuntevat sosiaalisesti suojattuja. Koska hinnankorotus pienenee, myös palkat nousevat (indeksoidaan vuosittain). Myöskään tanskalaisen kirjanpitäjän irtisanominen ei ole niin pelottavaa. Loppujen lopuksi työttömyyskorvaus maksaa kaikki verot ovat 7-10 tuhatta kruunua, mikä merkitsee Venäjän ruplaa 34-48 tuhatta. Jopa tanskalaisten hintojen kanssa on melko mahdollista elää. Toinen asia on, että työn saatavuus riippuu sosiaalisesta tilanteesta. Henkivakuutuksessa asuva henkilö ei kunnioita yhteiskunnassa. Siksi useimmat tanskalaiset arvostavat työpaikkaa ja tunnustavat työstään tunnollisesti.

Sosiaaliset takuut koskevat myös terveydenhoidon ja koulutuksen - ne ovat ilmaisia ​​Tanskassa. Julkisen terveydenhuollon laitokset kaikki palvelut ovat maksuttomia, kuten obstetriset hoitoa ja toimintaa tahansa monimutkaisuus. Ainoa poikkeus on hammaslääkärin palveluja, joita tukee vain osittain, proteesien ja leikkaus kosmeettisista syistä, kuten nenän uudistaminen tai rintojen äänenvoimakkuutta. Joitakin palveluja valtion virastoissa on kuitenkin jonoja. Ja ne, jotka eivät halua tai eivät voi odottaa on pakko mennä yksityisillä lääkäriasemilla, jossa ihmisiä kohdellaan rahaa.

Verot Tanskassa - tulot, kiinteistöt, arvonlisävero ja muut

Tanskan kuningaskunta on pieni valtio Pohjois-Euroopassa. Sen väkiluku on pieni, alle 6 miljoonaa ihmistä, mutta elintaso on erittäin korkea. Tämä varmistetaan talouden sosiaalisella suuntautumisella ja saavutetaan suurelta osin verotuksen kautta. Yli puolet valtion budjetista muodostuu tämän lähteen kustannuksella. Tarkastelkaamme tarkemmin mitä veroja Tanskassa ja niiden koko vuonna 2016.

Verotus Tanskassa

Uskotaan, että tässä maassa yksi korkeimmista veroista maailmassa. Suurin osa näistä tuloista kuitenkin rahoittaa sosiaalista alaa - terveys, koulutus, henkilöstön kehittäminen, työvoimavarat ja erityisohjelmat. Kaikki tämä luo elämän tason, jota tanskalaisten ei tarvitse valittaa. Lisäksi asukkaiden mentaliteetti on luonteenomaista korkea itsetuntemus ja kansalaisvastuu.

Siksi palkkojen tasosta riippumatta verot maksavat vapaaehtoisesti ehdottomasti kaiken, tätä prosessia ei ole täysin hallinnassa.

Vähennysten määrä riippuu verovelvollisen asemasta ja varojen vastaanotosta. Joten asukkaat, nimittäin Tanskan pysyvät asukkaat sekä ihmiset, jotka oleskelevat siellä yli kuusi kuukautta, maksavat veroa kaikista tuloistaan. Ulkomailla asuvat ovat samoja - vain ne rahat, jotka he ansaitsevat valtion alueella.

Perusmaksujen luettelo on yleensä sama kuin muissa EU-maissa. Ainoa ero on koron suuruus, joka on äskettäin vähentynyt etenkin välillisten verojen osalta.

Verot Tanskassa yksityishenkilöille

Asukkaat maassa ja ulkomailla asuvat maksavat paljon maksuja. Samaan aikaan, toisin kuin monet muut valtiot, kaikki talousarvion vähennysoikeudet kuuluvat itse veronmaksajille, toisin sanoen Työnantaja ei toimi työntekijän ja asianomaisen viraston välisenä yhteyshenkilönä. Muistathan, että asukkaat maksavat veroa globaaleista tuloista ja ulkomailla asuvista - vain rahoilla, jotka ansaitaan valtiossa.

Velan maksaminen valtioille on välttämätön ennen raportointikauden päättymistä seuraavan vuoden toukokuuhun. Tällöin, jos ylikapasiteetti havaitaan, se palautetaan yhdessä koron kanssa. Puutteessa on kuitenkin tarpeen palauttaa se ottaen huomioon viivästyskoron määrä.

Tarkastellaan yksityiskohtaisesti, mitkä yksityishenkilöt ovat velvollisia siirtämään valtioille.

Tuloverot Tanskassa

Tämäntyyppiset vähennykset ovat erittäin korkeat eurooppalaisten normien lisäksi myös globaaleilla indikaattoreilla. Sen arvo voi nousta yli 50% liikevaihdosta.

Koko summa koostuu useista osista, eli seuraavista maksuista:

Toisin kuin muut, kirkon maksu ei ole pakollinen, ja sen maksavat vain luterilaisen kirkon seurakunnan edustajat. Se on noin 1%. Kunnallisbudjetissa alueesta riippuen se vähennetään 29,5 prosenttiin ottaen huomioon edellisen keräyksen.

Tuloverotuksen laskentamalli on hyvin monimutkainen. Tämä johtuu siitä, että suoriteperusteista asteikkoa käytetään asteittain. eli lopullinen koko riippuu ansioista. Samalla otetaan huomioon kaikki vastaanotetut rahat, mukaan lukien eläkkeet, etuudet, osinkotuotot jne.

Siten valtion vähennysten alaraja on 6,83%, ja kokonaistulo on enintään 40 800 kruunua. Sairaanhoidon osuus on edelleen 5%. Kun palkka on yli 449 100, korko nousee 15 prosenttiin.

Sosiaalisten varojen maksujen määrä on 8%. Tämä summa pienentää veropohjan suuruutta henkilökohtaisen vähennyksen määrällä.

Lisäksi perusvapauden vähentämiseksi sallitaan vapaaehtoiset vähennykset työttömyysvakuutuksen, lahjoitusten, rahan nostamiseksi lapsille tai elatusavustukselle. Mutta tällaisten vähennysten kokonaismäärä ei saa ylittää 6 000 kruunua vuodessa.

Maahanmuuttajilla on oikeus vähentää tuloveron määrää tietyin ehdoin. Esimerkiksi luotto otetaan huomioon, yrittäjyyttä ylläpidetään elintilaa ja muita tekijöitä alueella.

Kuinka maksaa kiinteistövero Tanskassa:

Toinen maksu, jonka yksityishenkilöt joutuvat maksamaan. Tässä otetaan huomioon huoneen toiminnallinen tarkoitus. Riippuen tästä verosta on jaettu kiinteistöihin ja rakennuksiin ja tiloihin, joita käytetään toimistoissa, hotelleissa ja liikeyrityksissä. Sitten ensimmäisessä tapauksessa otetaan huomioon maan arvo ja toisessa tapauksessa rakennusten hinta.

Kiinteistöverot ovat kunnallisia ja liittovaltioita. Tällöin paikallisverotus ei saa ylittää 1%, ja valtionkurssi lasketaan kiinteistöjen korkeiden kustannusten mukaan. Tiloista jopa 3 040 000 kruunua tulee 1% kustannuksista, yli tämän arvon - 3%.

Perintövero

Kun saat kiinteistön tällä tavalla, perillisen tulee maksaa 15-36 prosenttia sen hinnasta, riippuen sukulaisuussuhteesta kuolleen kanssa. Tällöin puoliso tai puoliso on vapautettu verosta, läheiset sukulaiset maksavat korkoa alhaisemmalle tasolle ja ulkopuoliset, jotka saavat kiinteistöjä, kohdennetaan talousarvioon mahdollisimman suureksi.

Lisäksi Tanska tarjoaa lahjoja. Vastaanottajan koko on sama kuin muilla tuloilla. Jos lahjakas on aviomies, vaimo, lapsi tai vanhempi, laskelmat ovat kuitenkin 15 prosenttia.

Liikennevero

Liikennevero Tanskassa on yksi korkeimmista. Se maksetaan sekä autojen rekisteröinnissä että sen toiminnassa, koska bensiinistä on syntynyt runsaasti valmisteveroja. Auton kustannuksista riippuen maksun määrä on 105-180% ajoneuvon hinnasta. Tällaiset korkeat hinnat otetaan käyttöön edistämään ympäristöystävällisempiä kuljetuspolkupyöriä tai skoottereita.

Yritysten tulovero

Oikeushenkilöt - Tanskalaisten asukkaiden on maksettava tulovero kaikista niiden sivuliikkeistä, jotka eivät ole asuneet ainoastaan ​​maan alueella sijaitsevista yrityksistä.

Ulkomaisten pysyvien edustustojen voitot ja tappiot ovat vapautettuja tällaisista maksuista. Laskelmassa otetaan huomioon kaupalliset tuotot, passiiviset tulot ja myyntivoitot. Tämän maksun määrä vuodesta 2016 on 22%. Myyntivoittoja verotetaan erikseen 24,5 prosentilla.

Verotuksellisesta tukikohdasta voidaan vähentää liiketoiminnan ylläpitämisen ja laajentamisen kustannukset, kun taas pääomakustannukset eivät vähennä perustaa. Aikaisempien vuosien tappiot kirjataan kokonaan myöhempinä kausina, jos niiden tuotot eivät ylitä 7,5 miljoonaa Tanskan kruunua.

Tuloverot

Tämä maksu kohdistuu ensisijaisesti osinkotuottoihin, korkoihin ja rojalteihin.
Sijoittautuneille yrityksille vain osingot ovat verotuksessa lähteellä ja korko on 27 prosenttia samanaikaisesti. Maksujen määrää voidaan vähentää 15 prosenttiin tietyissä tapauksissa.

Muussa kuin maassa asuvat ovat usein vapautettuja verojen maksamisesta lähteestä esimerkiksi EU: n rojaltimaksuista ja koroista. Jos toista ei ole, tällaiset tulot verotetaan 25-27 prosentin verran.

Arvonlisävero (ALV) Tanskassa

Kaikki Tanskassa toimivat yritykset, joiden vuotuinen tulo on yli 20 000 kruunua, on ilmoittauduttava arvonlisäverovelvolliseksi, jonka korko on 25 prosenttia. Tämä vero kannetaan monista toiminnoista sekä tavaroista. Ja maksa se ostajina ja myyjinä.

Valtio kuitenkin laatii luettelon aloista, jotka on vapautettu arvonlisäverosta.

Niinpä 0%: n verokantaa sovelletaan:

 • painetut tuotteet (kirjat, aikakauslehdet);
 • lääketieteelliset palvelut;
 • vakuutuspalvelut;
 • postia.

Lisäksi monet EU: n alueella toimitettavat tavarat eivät kuulu tämän maksun piiriin.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa valmisteveroja kannetaan monissa tuotteissa.

Muut verot

Tässä tilassa yksi korkeimmista elinajanodoteista. Keskimäärin se on 79 vuotta. Viranomaiset ovat kuitenkin huolestuneita siitä, että tanskalaiset saadaan entistä terveellisemmiksi. Tämä on saavutettu, mukaan lukien tupakan ja alkoholituotteiden lisääntyneet valmisteverot sekä koneiden kunnossapidon ja käytön kustannukset, jotka tekivät polkupyörän suosituimmaksi kuljetusvälineeksi.

Tanskasta 1. lokakuuta 2011 on rasvaa koskeva vero tai pikemminkin elintarvikkeiden sisältämien tyydyttyneiden rasvojen sisältö. Tämän haitallisen aineen 1 kg: n osalta maan asukkaat ja sen asiakkaat maksavat 16 DKK.

Vuonna 1999 urheilijoille otettiin ympäristövero. Hänen on maksettava kaikki asianomaisten klubien, osastojen ja piireiden jäsenet. Samaan aikaan liikkeen (jalkapallon, koripallon, golfin, baseballin jne.) Kannattajat korvaavat taloudellisesti leikkipaikkojen ja niiden alapuolella olevan maan heikkenemisen. Maksun määrä on 150 kruunua yli 25-vuotiaalle, joka ei ole täyttänyt 25 euron ikää.

Tanskan veronpalautus

Koska työntekijät itse maksavat suurimman osan palkkioista, voi olla päällekkäisyyksiä ja ylipalautuksia. Niiden lisäksi, jotka eivät asu maassa, mutta joilla on tuloja siellä, tällä alalla on vain vähän vastuuta.

Skat.dk-sivustolla tai puhelimitse +45 72 22 28 92 voit tarkistaa veroasi Tanskassa ja saada lisätietoja.

Ulkomailla asuvat henkilöt voivat myös palauttaa osan rahoista, joita käytetään rahan ostamiseen arvonlisäverosta. Tässä tapauksessa on todellista saada takaisin 7-22 prosenttia tavaroiden hinnasta. Kaupat, jotka tarjoavat mahdollisuuden ostaa myöhempää hyvitystä, on merkitty sanoilla Tax-free, ja sinun on kerättävä rahat, jotka on sijoitettu lentoasemalle tai pankkiin yhteistyössä toimineille erityispisteille.

Sen sijaan, että päätettäisiin

Voimme siis päätellä, että Tanskan kuningaskunnan verot ovat erittäin korkeat. Enintään 50 prosenttia maan budjetista on tuloveroa, joka maksetaan palkkojen lisäksi myös eläkkeistä, etuuksista, apurahoista ja muista lähteistä.

Lisäksi hallitus on ryhtynyt toimiin kansanterveyden parantamiseksi, muun muassa vero vipujen, mikä luo suuren korko ajoneuvojen käyttöä lisäämällä valmisteverot haitallisia tuotteita sekä vaikuttaa haitallisesti ekologiaan elintarvikkeita. Lääketieteelliset palvelut ovat kuitenkin verovapaita.

Ja tietenkin valtion tulotaso on sellainen, että vaikka maksetaan kaikki pakolliset vähennykset, on riittävästi rahaa elää kunnollisiin olosuhteisiin.