Pienyritysten kehittäminen Japanissa

Oikeudellisesti Japanissa pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) ja pienyritysten käsitteet on jaettu.

Pk-yritysten keskimääräinen henkilömäärä ja oman pääoman määrä eivät saa ylittää seuraavia raja-arvoja raportointikaudella:

- teollisuudessa 300 henkilöä ja 100 miljoonaa jeniä;

- 100 ihmisen tukkukaupassa ja 30 miljoonaa jeniä;

- vähittäiskaupan ja kuluttajapalvelujen osalta 50 henkilön ja 10 miljoonaa jeniä.

Pienyritysten joukossa Japanin lainsäädäntö viittaa yrityksiin, joissa työntekijöiden keskimääräinen lukumäärä ei ylitä seuraavia tasoja:

- teollisuudessa 20 henkilöä;

- kauppaa ja palvelua 5 henkilöä.

Jokaisella japanilaisen talouden sektorilla pienyrityksillä on johtava asema. 99 prosenttia noin 6,5 miljoonasta yksityisestä yrityksestä on pieniä yrityksiä. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä lähes 80 prosenttia maan koko työskentelevästä väestöstä on noin 60 miljoonaa ihmistä. 51% valmistettujen tuotteiden kustannuksista, 64% tukkukaupan liikevaihdosta ja 76% vähittäiskaupasta kuuluu pienyrityksille. Lisäksi tällaiset osuudet säilyivät paitsi vakaan talouskehityksen aikana myös lepäävien aikana, mikä osoittaa pienyritysten elinkelpoisuuden.

Japanissa pienten yritysten valtiontuki toteutetaan vuoden 1963 jälkeen voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Tämä on osoitus siitä, että laadullinen ja vakaa lainsäädäntö vaikuttaa positiivisesti maan talouden elämään.

Koska pienyritysten tärkeä rooli tunnustetaan Japanin taloudessa ja tuen tarve, laki asettaa tavoitteet, kuten pienyritysten kasvun ja kehityksen edistäminen sekä pienyritysten omistajien ja henkilöstön taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin parantaminen. Laki määrittelee pienyritysten tuotanto- ja kaupallisten olosuhteiden parantamisen, pienten ja keskisuurten yritysten epäsuotuisten taloudellisten ja sosiaalisten tekijöiden korjaamisen sekä pienyritysten elinkelpoisuuden ylläpitämisen välineen näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Japanissa on laaja järjestelmä, jolla pannaan täytäntöön pienyritysten tukitoimia. Tässä järjestelmässä valtion rooli on suunnitella, kehittää hankkeita, koordinoida ja rahoittaa asiaankuuluvia ohjelmia. Tätä tarkoitusta varten pienten ja keskisuurten yritysten toimisto perustettiin Japanin ulkomaankauppa- ja teollisuusministeriön (MITP) rakenteeseen.

Japanin Small Business Corporationin osallistumisella pieniä ja keskisuuria yrityksiä tukevaan lainsäädäntöön on kehitetty perusteellisesti ja kokonaisvaltaisesti. Lainsäädännölliset normit tarjoavat paitsi pienille yrityksille etuja ja etuja. Pienyritysten välisiä vuorovaikutussuunnitelmia on luotu. Valtion rakenteet ja yrittäjien julkiset yhdistykset ovat luoneet yritykselle pieniä ja keskisuuria yrityksiä, joilla on lukuisia sivukonttoreita, jotka tarjoavat taloudellista tukea pienyrityksille sekä talousarviovarojen kustannuksella että myöntämällä takuita pitkäaikaisille ja lyhytaikaisille pankkilainoille. Etuuksiensa suojelemiseksi pienillä yrityksillä on oikeus liittyä yhteenliittymiin ja kartelleihin ilman, että niille annetaan kilpailuoikeudellisia seuraamuksia. Luottamus-, rahoitus- ja vakuutuslaitosten järjestelmä on perustettu, keskittyen pienten ja keskisuurten yritysten palveluun.

Japanin hallitus on lisäksi toteuttanut useita toimenpiteitä franchising-toiminnan kehittämiseksi, valtionyritysten tarjoamiseksi pienyrityksille ja vientitoiminnan edistämiselle.

Myös pienille ja keskisuurille yrityksille on etuuskohteluun perustuvaa verotusta. Yksittäisille yrittäjille on kehitetty vähennysoikeus verotettavasta tuloverosta, asuinpaikan henkilökohtainen vero ja henkilökohtaisen yrittäjyyden verotus. Lisäksi näiden vähennysten lisäksi vähennetään verotettavasta tulosta 840 000 jeniin vuodessa vähennysoikeuden perusteella pienten yritysten keskinäisen avun järjestelmää varten. Kiinteän omaisuuden käyttämistä liike-elämässä sovelletaan enintään 80 prosentin verovapaaseen veronpalautusta veroa koskevasta verosta.

Pienyrityksille on asetettu alennetut verokannat ja paikalliset verot sekä erityiset verotukselliset velat.

Pienyritysten nykyaikaistamisen kannustamiseksi erityispoisto on tehty ostettujen laitteiden, sähkölaitteiden edullisen verotuksen, verotautojen, kokeiden ja tutkimuskustannusten kasvaessa sekä joitain muita toimenpiteitä.

Japanin vuoden 2001 talousarviossa 1 miljardin euron 600 miljoonan Yhdysvaltain dollarin määrä osoitettiin pienyritysten valtiontukeen, josta talousministeriö oli miljardi euroa ja työministeriön ja valtiovarainministeriön 600 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. Verrattuna vuoteen 2000 talousarvion kasvu oli 0,2% (taulukko 2.5)

Maailmanlaajuisessa käytännössä tunnetaan eri suhteiden malleja, jotka on nimenomaan luotu pienyritysten luotonannon edistämiseksi pankeille, joilla on valtion osallistuminen pääomaan ja pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

Valtion osallistumispankki voi myöntää lainoja

(pienyritykset), mutta ennalta määrättyihin luottolaitoksiin, jotka puolestaan ​​täyttävät pienyritysten luottotarpeet. Tämä malli on Saksassa, jossa näitä luottolaitoksia kutsutaan "kotimaisille" pankeille (tämä voi olla säästöpankki, luottokumppanuus tai liikepankki).

Pienyritysten kehittämisen ja valtion tuen keskeiset indikaattorit Japanissa

Pk-yritysten osuus maan BKT: stä (51,6%)

2,07 biljoonaa dollaria. vuonna 2003

Pk-yritysten osuus kaikista yrityksistä (99,7%)

4,69 miljoonaa yritystä

Viennin määrä oli 565,15 miljardia dollaria vuonna 2004, ml.

tuotteita 430,45 miljardia dollaria

palvelut 134,7 miljardia dollaria (23,8%)

Pk-yritysten osuus kokonaisviennistä (

Ministry talous-, kauppa- ja teollisuusministeriön sekä Japanin (talous-, kauppa- ja teollisuusministeriö - METI) on kehittäjä valtion kehitysstrategian maan talouden ja erityisesti koordinoida kaikkien kansallisten pienyritysten tukeminen ja järjestelmän kehittämistä. Talouskriisin jälkeen vuonna 1998 alkanut talouden taantuma vaikutti merkittävästi pienyritysten tilanteeseen. Tässä suhteessa Japanin hallituksen ja METI on toteuttanut useita toimenpiteitä parantaakseen terveyden kansantalouden ja pienten yritysten, erityisesti alalla korkean teknologian teollisuuden, joka tarjoaa kasvua maan vientimahdollisuudet. Tätä varten vuonna 1999, otettiin käyttöön merkittäviä muutoksia "peruslaki pienyritys" osaltaan mukauttamista alan pienten yritysten merkittäviä muutoksia taloudessa liittyvät vallankumouksen tieto ja korkean teknologian, markkinoiden globaalistuminen ja lisääntynyt kilpailu. Lain uudessa versiossa pienyritysten rooli kansantalouden dynaamisen kehityksen lähteenä on kasvanut. Painopisteet jatkokehitys pienyritysten on tukea innovaatioita ja venture yritykset, parantaa yrityksen johto ja parantaa niiden kestokykyä parantaakseen kilpailukykyään kansainvälisillä markkinoilla. Radikaaleja tuotantolaitoksen modernisointi pienyritysten (re nykyaikaiset laitteet ja laaja uusien teknologioiden käyttöä, työolojen parantaminen ja niin edelleen). 3,3-kertainen koko osakekannasta. Samanaikaisesti palvelualalla yritysten koko kasvoi 100 työntekijään ja valtuutettu pääoma kasvoi 5-kertaiseksi.

Jotta maan nopeuttaminen ja kestävä kehitys lisääntyisi maailmanmarkkinoilla, maan hallitus vuonna 2001, METI: ssä tehtiin seuraavat rakennemuutokset, joiden tavoitteena on talouden parantaminen ja vientipotentiaalin lisääminen:

luonut "teollisuus- ja talouspoliittisen toimiston" talousuudistuksen edistämiseksi;

organisoida "Kauppa- ja talousyhteistyövirasto" kehittämään tehokkaan kauppapolitiikan strategian ja valvomaan sen täytäntöönpanoa kauppaneuvotteluissa kaikilla tasoilla. Tämä työvaliokunta käsittelee myös vakuutus- ja kaupparahoituksen kysymyksiä.

perustettiin teollisen tutkimuksen, teknologiapolitiikan ja ympäristön puhemiehistölle, johon on yhdistetty 15 tutkimuslaitosta. teollisuus-, teollisuus- ja ympäristöpolitiikan integrointi;

Japanilaisen teollisuuden vaatimustenmukaisuuden varmistamiseksi maailmanlaajuisen kilpailun vaatimusten mukaisesti järjestettiin "Bureau of Processing Industries", joka tarjoaa alojen välistä yhteistyötä teknologian, ympäristönsuojelun ja jätteiden hyödyntämisen alalla;

parantamaan kansallista järjestelmää älyllisen toiminnan, perustavan tutkimuksen ja teknologian kehittämisen tulosten suojaamiseksi, "japanilainen patenttipalvelu" uudistettiin;

Pk-yritysten kestävän kasvun ja vientimahdollisuuksien kehittämisen varmistamiseksi perustettiin pienten ja keskisuurten yritysten virasto (SMEA).

Nämä organisaatiopäätökset mahdollistivat rakenteellisten, taloudellisten ja teollisuuspolitiikkojen järjestelmälliset muutokset, joiden ansiosta voimavaroja voitaisiin käyttää seuraavilla ensisijaisilla toimintalohkoilla, jotka edistävät nopeinta elpymistä ja talouskasvua:

Innovaatiotukijärjestelmän uudistaminen keskittyy t & k-tulosten kaupallistamiseen, jotta uusi japanilaisten tavaroiden ja palveluiden nopea edistäminen maailmanmarkkinoilla johtaisi. Suunnitteita ovat T & K-toiminnan prioriteetit (ympäristötutkimukset, elämäntieteet, lääketiede, terveydenhuolto ja bioteknologia, nanoteknologia, uudet materiaalit, laajakaistaviestintävälineet ja -järjestelmät, korkea tietotekniikka ja tietotekniikka). Tätä varten valtion ja yksityisten tilausten lupaavimmista tutkimus- ja kehitystoiminnan budjetista rahoitettiin 35 prosenttia ja saavutettiin 46,3 miljardia euroa. Tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja pk-yritysten yhteisten toimien elvyttämiseksi luomisen alalla

Uusia teollisuusteknologioita myönnettiin lisäksi 72,2 miljardin budjetin varoilla. Tytäryhtiöiden perustamisen kannustamiseksi yliopistoissa teknologian siirtoon teollisuudelle vuonna 2002 lisättiin 36,2-47,7 miljardin euron määrärahat, mikä mahdollistaa sen, että kolmen vuoden aikana syntyy 1000 uutta innovatiivista pk-yritystä. Odotetaan, että seuraavien viiden vuoden aikana tämä mahdollistaa maan liikkeeseen laskemien patenteiden määrän 10-kertaisen kasvun.

Käytä immateriaalioikeuksien ja niiden suojaus on tärkeä rooli parannettaessa innovaatio ja kehitys sekä kilpailukyvyn varmistamiseksi japanilaisten tuotteiden ja palveluiden globaaleilla markkinoilla. Tämä tarkoittaa leviämisen immateriaalioikeuksien suojan laajentamiseen tiedon, vähentää kustannuksia patentit ja nopeuttaa niiden toimitusta, ehkäisy teollisuusvakoilu ja tekijänoikeusrikokset, torjua väärennettyjen tuotteiden, ym. On suunniteltu vuoteen 2010 suorittamaan parantamista koko infrastruktuurin varmistamaan immateriaalioikeuksien täytäntöönpanoa kaikista kansainvälisistä standardeista tällä alalla.

Aluetalouden elvyttämistä suunnitellaan toteuttamalla 19 teollisuusklusteria, jotka yhdistävät yksittäisten suurten tuotantojen vuorovaikutuksen monien pk-yritysten kanssa teknologisesti ja organisatorisesti. Tämä tukee uusien pk-yritysten perustamista, nopeuttaa teknologian vaihtoa ja edistää alueellisen talouden kehitystä.

Pk-sektorin yritysten kestävyyden lisääminen ja yritysten turvajärjestelmien kehittäminen on yksi valtion talouspolitiikan tärkeimmistä suuntauksista. Tätä varten pk-sektorin rahoitustukea vahvistettiin ja luotiin taloudellisen turvallisuuden järjestelmä. On toteutettu toimenpiteitä yksityisen luotto- ja rahoituslaitosten pk-yritysten luottotakuiden tarjoamista koskevan kansallisen järjestelmän vahvistamiseksi samalla kun kevennetään pk-yritysten kriteerejä, jotka hakevat taloudellista tukea yrittäjyyden taloudellisen turvaamisen järjestelmästä.

Suuri osa pk-yritysten kehittämistä koskevien strategisten suunnitelmien toteuttamisesta ja vientimahdollisuuksien laajentamisesta annettiin valtion virastolle SMEA, joka koordinoi ja koordinoi seuraavia suuryrityksiä, jotka ovat mukana kansallisessa pk-yritysten tuki- ja kehitysohjelmassa:

Sh "Innovaatiotoiminnan organisointi pk-yrityksille ja alueille" (Organization for Small Keskisuuri yritys- ja alueellinen innovaatio-SMRJ);

Sh "Japan Finance Corporation pienyrityksille" (Japan Finance Corporation for Small) Medium Enterprise - JASME), on SMRJ: n haara;

Sh "National Financial Support Corporation" (National Life Finance Corporation-NLFC)

Merkittäviä tietoja, neuvontaa ja teknisiä tietoja

Japanin ulkomaankauppajärjestö (JETRO) tukee valtioita. JETRO perustettiin vuonna 1958 edistämään japanilaista vientiä kansainvälisille markkinoille. Tällä hetkellä organisaation toimintaa pyritään toisaalta laajentamaan ulkomaisia ​​investointeja kansantalouteen ja toisaalta auttamaan japanilaisia ​​pienyrityksiä kehittämään vientipotentiaaliaan.

Tehokkain ja monipuolisin (taloudellinen, neuvonta-, kattava ja tekninen) tuki pk-yrityksillä on suuri joukko yksityisiä organisaatioita, yliopistot, tutkimuslaitokset ja julkiset organisaatiot. Vain rahoitustuki pk-yrityksille, yksityisille luotto- ja rahoituslaitoksille on lähes 9 kertaa valtion tukea. Konsolidoitu ponnistelut Japanin hallituksen, paikallisviranomaisten ja yksityisen pääoman, yhteistyössä eri ammatti ja yhteisön järjestöjen on mahdollistanut vuonna 2003 voittaa talouden laskusuhdanne, parantaa vakautta yritysten pk-sektorin ja aloittaa tehokas taistelua uusien tuotteiden ja palveluita, jotka tarjoavat johtajuutta tietyillä maailmanmarkkinoilla. Japanin tavaroiden ja palveluiden vienti kasvoi jo vuonna 2004 vuoteen 2003 verrattuna 20,3% ja oli 565,15 miljardia dollaria.

Pienyritysten kehittäminen Japanissa

Pienten yritysten kehittämisen rakenne ja piirteet Japanissa

Nykyaikaisessa siirtymävaiheessa suunnitellusta taloudesta markkinatalouteen, keskisuurten ja pienten yritysten kehittäminen, pienyritys on erityisen tärkeä.

"Pienyritys" on yrittäjätoiminta, jonka markkinatalouden aiheet toteuttavat tiettyjen lain, valtion elinten tai muiden edustusorganisaatioiden asettamien kriteerien mukaan, jotka muodostavat tämän käsitteen olennaisen osan.

Pienyritys, joka reagoi nopeasti markkinaolosuhteiden muutoksiin, antaa taloudelle tarvittavan joustavuuden. Pienet yritykset pystyvät vastaamaan nopeasti kuluttajien kysynnän muutoksiin ja kustannuksella varmistavat tarvittavan tasapainon kuluttajamarkkinoilla.

Pienyrityksen käsite hyväksytään pääasiassa englanninkielisissä maissa, ja Japanissa ja Länsi-Euroopassa useammin käytetään termiä "pienyritykset".

Japanin taloudellinen taso tuli kapitalistimaailman ensimmäinen maa, lähinnä pienyritysten kehityksen ansiosta.

Tällä hetkellä Japanissa pienyritysten määrä on 99 prosenttia yritysten kokonaismäärästä. Tänään Japanissa 6,5 ​​miljoonaa yritystä ovat pieniä yrityksiä. Se työllistää 54 miljoonaa ihmistä, ts. 80% Japanin koko työvoimasta. Niiden osuus BKT - noin 55% (noin $ 3 triljoonaa.), Pääomasijoitukset - noin 40%, ja niiden osuus viennistä kaikista Japanin tuotanto on nyt 15% (luku heti sodan jälkeen oli huomattavasti korkeampi). [26]

Japanissa yritystoiminta pienille ja keskisuurille yrityksille tapahtuu riippuen valtuutetun pääoman koosta ja henkilöstön määrästä. [4]

Kriteerit, joiden mukaan japanilaiset yritykset luokitellaan pieniksi

Osakepääoma, milj. Jeniä

Työntekijöiden määrä, ihmiset.

Kaivostoiminta, valmistus, rakentaminen

Vähittäis- ja huoltoteollisuus

Toisen maailmansodan jälkeen Japanista riistettiin kaikki siirtomaat ja miehitetyt alueet, ja miljoonat japanit joutuivat jättämään heidät ja siirtymään Japaniin. Uusi sosiaalinen kerros todellisista pienviljelijöistä luotiin, josta tuli johtavien piirien tuki ajanjaksoon, jolloin uusia toimialoja syntyi. Hallitus ryhtyi toimiin sen varmistamiseksi, että tätä kerrosta vahvistettiin. Maa-alueiden myyntiin ja ostamiseen asetettiin tiukat rajoitukset, joiden tarkoituksena oli estää maatilan pitoisuus ja säästää pienimuotoista viljelyä. Se on pieni talonpoliittinen talous sekä pienyritysten merkittävä rooli japanilaisessa taloudessa estäneet massaturismin syntymisen maassa. Mutta joukkotyöttömyys oli yksi maailman heikoimmista sosiaalisista ongelmista muilla alueilla.

Japanilaiset ovat pitkälti kiitollisia pienyrityksille, ne hoitavat tulevaisuudessa valtion politiikkaa tukemaan niitä yhteydessä, että heti toisen maailmansodan jälkeen, niiden kasvua, vievät tuotteitaan ovat auttaneet palauttamaan maan taloudelle kokonaisuudessaan: huomattava dollari "injektio" ansainnut pienyritysten, ei niinkään niiden kehittämiselle edelleen, kuten palauttaminen Japanin suurteollisuusyrityksiä.

Japanin pienyritysten tilaa kuvaavat indikaattorit: 360 000 pienyritystä luotiin, ja 240 000 samasta yrityksestä katosi. Toisin sanoen syntyy satoja tuhansia vuosia, sadat tuhannet katoavat. Japanissa pienyrityksiä ovat: oikeushenkilöt, niiden osuus pienyrityksistä on 20%, yksittäiset yksityiset yritykset - 48% ja perheyritykset - 32%.

Jos puhumme pienyritysten rakenteesta Japanissa, niin:

1,7 miljoonaa ihmistä. - nämä ovat oikeushenkilöitä;

4,1 miljoonaa ihmistä. - yksittäiset yksityiset yritykset (ICP);

2,7 miljoonaa ihmistä. - perheviljelmät. [4]

Kuva 1. Pienten yritysten rakenne Japanissa

Japanin pienyritysten rakennetta koskevat tiedot näyttävät tästä:

- yritysten lukumäärä on 1-4 henkilöä. - tämä on 49 prosenttia kaikista pienyrityksistä ja työllistää 7 prosenttia maan työvoimasta;

- pienyrityksissä työskentelevien osuus on 72 prosenttia;

- palvelualalla - noin 50%;

- joissa suuryritysten osuus on myös alhainen - 10 prosenttia työvoimasta. [26]

Japanissa voit helposti aloittaa oman yrityksen. Jotta voit työskennellä yksittäisenä yrittäjänä, sinun tarvitsee vain rekisteröityä ilmaiseksi. Oikeushenkilön rekisteröinti maksaa hieman yli $ 1. Yrityksen alussa on tavallista ottaa lainaa pankkeihin tai kauppakamareihin ja teollisuuteen. Hallitus huolehtii siitä, että aloittelijoille suunnatut luotto-ohjelmat toimivat kaikissa yksityispankkeissa. Tällaisen lainan keskimääräinen vuosikorko on 3-5%. [29]

Japanilaiset lähtevät olettamuksesta, että pienet yritykset ovat erittäin voimakas talouden sääntelyelin. Koska suuryrityksiä yleensä säännellään suurilla pääomasijoituksilla ja niillä on hyvin vähän työvoiman tarvetta. Siksi, kun talouteen ei ole kiinteää pääomaa, on tärkeää jättää suuryritykset pienyrityksille. Suuret yritykset keskittävät tämän riittämättömän suuren pääoman hyvin pieneen määrään suuryrityksiä (tehtaita, tehtaita, yhdistyksiä), ja sen seurauksena työttömyys kasvaa voimakkaasti. Pienet yritykset päinvastoin kuluttavat pienen pääoman ja samalla nauttivat erittäin suuren osan työvoimasta

Pienyrityksen tärkeä rooli läpimurron toteuttamisessa useilla kriittisillä tieteellisillä ja teknologisen kehityksen osa-alueilla erityisesti elektroniikan, kibertornian ja tietotekniikan alalla.

On myös muistettava, että pienillä yrityksillä on vähemmän vaikutusta ympäristötilanteeseen.

Japanissa, vaikka suuri määrä pieniä yrityksiä, tämä pienyritys ei ole kovin paljon, koska Japanin pienyritys on mukana, pääsääntöisesti nykyisessä tahdissa suurten yritysten lähinnä alihankkijoina. Tämä tehtävä määrätään myös pienille yrityksille, ja se on erittäin kannattavaa ja luotettavaa.

Myös japanilaisen liiketoiminnan erityispiirteet ovat, että kaikki tapahtuu välittäjien kautta. "Valmistajan koskaan myy tuotteitaan, se toimii useiden jakelijoiden, joista jokainen on vahva tietyllä alueella: yksi on yhteys televisioon, ja myynti läpi television, muita paremmin työssä Internetin kautta, kolmas tarvikkeita vähittäismyyntiketju. Japanilaiset yritykset eivät toimi suoraan", - sanoi Koji Hattori, presidentti Masahiro. [16]

Pienyritysten kehittyminen Japanissa on monia etuja:

- omistajien lukumäärän lisääminen ja siten keskiluokan muodostaminen - poliittisen vakauden tärkein takaaja demokraattisessa yhteiskunnassa;

- taloudellisen aktiivisen väestönosuus kasvaa, mikä lisää kansalaisten tuloja ja lieventää epäsuhtaisia ​​sosiaaliryhmien hyvinvointia;

- uusien työpaikkojen luominen suhteellisen alhaisilla pääomakustannuksilla;

- harjoittelu harjoittelun avulla, jolla on vähäinen muodollinen koulutus, joka hankkii taitoja työpaikoilla;

- teknologisten, teknisten ja organisatoristen innovaatioiden kehittäminen ja käyttöönotto (yrittäessään selviytyä kilpailukykyisestä taistelusta, pienet yritykset todennäköisemmin ottavat riskejä ja toteuttavat uusia hankkeita);

- tuottajien monopolien poistaminen ja kilpailuympäristön luominen.

On huomattava, että pienyritysten muodostuminen ja kehitys Japanissa edistävät taloutta, omistajien lukumäärän kasvua ja taloudellisesti aktiivisen väestönosan kasvua.

Avaa yritys Japaniin

Lisätty kirjanmerkkeihin: 0

Japanin asukkaat ovat pääasiassa kaupunkitoimintaa, eli he työskentelevät kaupungeissa, suuret ja pienet, maatalous on huonosti kehittynyttä ja sillä ei ole merkittävää roolia maan taloudellisessa tilanteessa. Japanissa koulutusta arvostetaan, lapset alkavat oppia tieteitä 5-vuotiaana.

Uskotaan, että Japani on suljettu maa, ja ulkomaiselle yrittäjälle on erittäin vaikeaa luoda liiketoimintaa, mutta todellisuudessa se ei ole niin. Tällainen myytti on syntynyt kirjoittamisen erikoispiirteiden vuoksi, mutta julkaistut materiaalit Japanissa julkaistaan ​​myös englanniksi, joten japanilaisten hieroglyfien tutkimista ei ole tarpeen, mutta se on riittävän hyvä englannin kielen oppimiseen.

Japanissa yksityinen yrittäjyys on erittäin kehittynyttä, valtio ei ole miltei mukana maan teollisuudessa. Tutkimustietojen mukaan Japanin pienillä ja keskisuurilla yrityksillä on tärkeä taloudellinen rooli, sillä yritysten prosenttiosuus on yli 95 prosenttia ja näiden yritysten työntekijöiden määrä on yli 75 prosenttia. Pieniä ja keskisuuria yrityksiä rahoittavat luotto-osuuskunnat.

Liiketoiminnan ominaisuudet Japanissa

Tilastojen mukaan monet venäläiset liikemiehet ovat pääasiassa yrittäjyyttä Aasian maissa, joista yksi on Japani. Liittymällä Japanin yritysrakenteeseen on vaikea teollisuuden markkinoiden kyllästyminen ja erottaminen. Mutta tästä huolimatta maa on houkutteleva venäläisten liikemiehiä yritysten perustamiseen.

Pieni ja keskisuuri liike Japanissa ihanteellisesti rinnakkain. Esimerkiksi he jakavat rakentavaa, liikennettä, insinööritoimintaa sopusointuisesti. Asuinrakennusten rakentaminen massakulutukseen suorittaa pienyritykset ja keskisuuret yritykset rakentamalla korkeita rakennuksia, rakennuksia toimistoihin ja tehtaisiin. Liikenteessä sama tilanne: keskisuuret yritykset harjoittavat taksit ja linjaorganisaatiot sekä pienet rahtialukset. Suunnittelussa suuret yritykset joko luovat omia tuotantoyksiköitä tai käyttävät pienyritysten palveluja, jotka voivat tuottaa teknologioita, osia, laitteita ja niin edelleen.

Toimittajat, keskisuuret yritykset valitsevat parhaiten ja järjestävät kilpailun keskenään, jossa kaikkien on puolustettava itseään ja osoitettava, että hän on sen arvoinen. Pienyrittäjän pääasiallinen vaara on se, että työnantaja voi sulkea tuotannonsa tai siirtyä muihin maihin, sitten alihankkijayritys menettää työnsä. Keskipitkän yrityksen suuret yritykset ovat elinajanodotteen kannalta melkein 30 vuotta ja pienet pienet yritykset ovat vain noin kymmenen. Pitkäikäiset yritykset ovat vain perheyrityksiä.

Yrityksen rekisteröintiominaisuudet Japanissa

Ulkomaalaiset voivat oman yrityksen perustamisen yhteydessä valita organisaation ja oikeudellisen muodon kolmesta tyypistä:

  1. Kabushiki kai, yksinkertaisella tavalla JSC, osakeyhtiö;
  2. Юген кайся, avoimessa ajassa Open Company, yhteiskunta, jolla on rajoitettu vastuu;
  3. Sitan, emoyhtiön yksinkertaisessa haarassa.

Japanin viranomaiset eivät luo erityisiä ehtoja tai rajoituksia ulkomaisten yrittäjien liiketoiminnan luomiseksi, mutta yrityksen organisaatiota ja rekisteröintiä koskevilla menettelyillä on omat "epäonnistumiset".

Ensinnäkin on välttämätöntä toimittaa rekisteröintiasiamiehelle asiaa koskevat asiakirjat (ainesosat, rekisteröintitodistus, perustajien luettelo) sekä toimittaa yrityksen perustaman yrittäjän "sertifioitu tulostusohjelma". Jos hakija ei ole Japanin alamaailma, hän ei ole saanut ulkomaalaista työntekijää tai turistiviisumia eikä hänellä ole rekisteröintitodistusta, hän ei voi vastaanottaa lehdistötietolomaketta ja hänen on allekirjoitettava asiakirjat allekirjoituksellaan. Tämä vaikeuttaa huomattavasti rekisteröintimenettelyä, koska allekirjoitusta on myös vahvistettava, mutta se on tehtävä aina, kun allekirjoitat asiakirjoja. Vaikeus on, että tällainen sertifikaatti myöntää notaarin perustajan kotimaassa.

Jotkut liikemiehet haluavat välttää yrityksen rekisteröintiin liittyviä ongelmia, mutta haluavat siirtää sovelluksen käsittelyn ja yrityksen rekisteröinnin menettelyn Japanin asiantuntijoille (asianajajat, kirjanpitäjät), jotka ovat perehtyneet tälle alalle ja jotka tietävät englannin kielen hyvin.

Erityisesti keskimmäisessä liiketoiminnassa ulkomaiset liikemiehet pitävät erityisesti osakasyhtiöistä, ja sen edut ovat rahoituksen, kansalaisten luottamuksen ja perustajien rajoitetun vastuun. Mutta perustajien (perustuvien) perustamisen kannalta on välttämätöntä saada alkupääoma 10 miljoonaa jeniä, ilman että tämä on mahdotonta. Siksi yrittäjä (t), joilla on rajalliset taloudelliset valmiudet, on paremmat kuin LLC: n rekisteröinti. Tämä edellyttää rahapääomaa huomattavasti vähemmän, 3 miljoonaa jeniä.

Ulkomaisen yrityksen sivuliikkeen rekisteröimiseksi pääomaa ei tarvitse aloittaa. AO voi luoda sekä JSC- että CJSC-tyypin, eli avoin ja suljettu. Avoin tyyppi on yritys, jossa sijoittajat houkuttelevat ulkopuolelta ja suljetaan - kun osakkeet kuuluvat vain perustajille. Molemmat tyypit eroavat keskenään menettelyjen ja tarvittavien asiakirjojen kanssa.

Kun perustetaan sivuliike Japaniin, jos pääkonttori sijaitsee perustajan maassa, ulkomaalaisten liikemiesten ei tarvitse tavata Japanin verojärjestelmää. Jos puhumme veroista AO: ssa ja LLC: ssä, oletetaan, että osingoista, voitoista ja rojalteista kannetaan veroa.

Pienyritysten kehittäminen Japanissa

Pienyrityksiä kehitetään sellaisilla aloilla kuin vähittäiskauppa, palvelut, julkiset palvelut, autoteollisuus ja rakentaminen.

Ulkomaalaisia, avaa pieniä liiketoimintaa Japanissa, sinun pitäisi tietää, että on olemassa erityisiä lakeja varmistaa oikeutus alihankintaa eli laki ei salli suuria emoyhtiön monopolisoida sijaintinsa ja käyttää sitä. Etujen suojelemiseksi pienyritysten, jos hänen oikeuksiaan loukataan on toimisto Small Business Administration ja kilpailuviranomainen. Myös pienyrityksille tarjotaan kannustimia laitteiden, rakennusten tai rakenteiden uusimiseen. Rahoitus pienyritykset pääasiassa perheen, asiakkaat, ystävät, ja suurimman osan pankin.

Japanin viranomaiset yrittävät holhota ja auttaa pienyrityksiä pysymään kyytiin, tämä on eräänlainen sosiaalinen tuki. Siksi vuonna 2000 hallitus antoi lain, joka helpottaa konkurssimenettelyä. Myös Japanin hallitus hyväksyi vuonna 2003 lakia, jossa säädetään pienyritysten avaamisesta ilman siemenpääomaa, mutta tietyin edellytyksin. AO ja LLC voidaan perustaa yli 1 jeniin perustuvalla pääomalla edellyttäen, että:

  1. Yhtiön perustajien on laadittava lakisääteinen asiakirja, vahvistettava se, ilmoitettava asiasta ja saatava lupa alueelliselta talous-, kauppa- ja teollisuustoimistolta.
  2. Jos yrityksen perustajat eivät pysty perimään peruspääomaa viiden vuoden kuluessa perustamisestaan, yritys suljetaan tai sen on muutettava juridista muotoaan.
  3. Perustajien välisiä tuloja ei voida jakaa siihen asti, kunnes yritys noudattaa kaikkia alkupääomaan liittyviä ohjeita. Yrityksen perustajien on pyrittävä kaikin tavoin noudattamaan kaikkia vaatimuksia, jotka koskevat pääoman kokoa.
  4. Perustajat ovat velvollisia julkaisemaan lehdistötiedotteet ja muut tiedot yhtiön taloudellisesta asemasta.

Japanin liiketoimintaideoita

Jos ulkomaalainen liikemies ei tiedä, mikä yritys avautuu Japanissa, niin millaista toimintaa kannattaa tehdä, sinun on kiinnitettävä huomiota siihen, millaista ammattia siellä on arvostetuin.

Pienyrityksistä arvostetuimpia ovat ravintola, tekstiilien valmistus kimonoille ja mattojen valmistus. Suurten joukossa on koneenrakennus- ja kuljetusliiketoiminta.

Ajatus avata yritys Japanissa on erittäin houkutteleva ulkomaalaisille, mutta älä unohda japanilaisten perinteiden ja rekisteröintimenettelyjen erityispiirteitä.

Lisätietoja Japanin valuutasta löytyy täältä.

Lisätietoja Japanin suurlähetystöstä löytyy täältä.

Lisätietoja japanilaisesta työskentelystä voi lukea täältä ja täältä.

Lisätietoja Japanin koulutuksesta löytyy täältä.

Japanin pienyritys verrattuna Yhdysvaltojen ja Venäjän federaation pienyrityksiin

Nykyaikaisessa siirtymävaiheessa suunnitellusta taloudesta markkinatalouteen keskisuurten ja pienten yritysten kehittäminen on erityisen tärkeää.

Tämän työn päätavoitteena on tutkia sekä Japanin pienyritysten kehitystä ja valtion tukea, sekä tukea pienyrityksille Venäjällä ja Yhdysvalloissa.

Työn päätehtävät ovat:

Mieti pienyritysten kehityksen rakennetta ja piirteitä Japanissa;

Määritellä pienyritysten rooli Japanin taloudessa;

Analysoi Japanin, Venäjän ja Yhdysvaltojen pienyritysten valtiontukijärjestelmä.

"Pienyritys" on yrittäjätoiminta, jonka markkinatalouden aiheet toteuttavat tiettyjen lain, valtion elinten tai muiden edustusorganisaatioiden asettamien kriteerien mukaan, jotka muodostavat tämän käsitteen olennaisen osan.

Japanissa yritystoiminta pienille ja keskisuurille yrityksille tapahtuu riippuen valtuutetun pääoman koosta ja henkilöstön määrästä. Japanissa pienet yritykset ovat yrityksiä, joissa on enintään 300 työntekijää, joiden liikevaihto on enintään 100 miljoonaa jeniä.

Kriteerit, joiden mukaan japanilaiset yritykset luokitellaan pieniksi

Maailmanlaajuinen kokemus osoittaa, että markkinoita kehitettäessä pienyritykset tarvitsevat erityisen paljon valtiontukea. Tätä todistaa myös Japanin käytäntö, jossa pienillä yrityksillä on ratkaiseva merkitys talouteen, joka on 90 prosenttia yritysten kokonaismäärästä, noin 55 prosenttia myynnistä ja 80 prosenttia teollisuuden työpaikoista.

Japanin pienyritysten valtiontukijärjestelmä on erittäin kehittynyt ja hyvin lykätty. Japanissa vuosittain kohdennetaan noin 180 miljardia jeniä tukemaan pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Japanissa on neljä keskusta pienten yritysten kannustamiseen:

- paikallisviranomaiset;

- pienyritysten riippumattomia järjestöjä.

Keskus- ja paikallisviranomaiset kannustavat pienyritysten perustamiseen ja kehittämiseen luottotakuiden, verokannustimien, avustusten ja lainojen avulla.

Paikallisviranomaiset, suuryritykset tarjoavat teknistä ja neuvontapalvelua, tiedotusta ja atk-palveluja sekä koulutusta.

Käyttöehtoja koskevat lainat kohdennetaan tällaisten hankkeiden toteuttamiseen, kuten uuden teknologian ja uusien tyyppisten tuotteiden kehittämiseen, uusien tyyppien tuotannon ja teknologian kehittämiseen. Taloudellista tukea myönnetään myös verokannustimilla, joiden avulla pienet yritykset voivat varautua osaan voitoista. Verotulot yritysten tuloista ja pk-yritysten osuuskunnista ovat 27-28 prosenttia verrattuna 38 prosenttiin suuryrityksistä.

Japanin pienyritysten taloudellisen tuen tärkeimmät mekanismit ovat:

pehmeät lainat (jos tavanomainen laina nykyaikaisessa Japanissa on 4-8 prosenttia, niin pk-yritysten "pehmeä laina" tarkoittaa puolta tämän lainakoron koroista);

pk-yritysten yhteistyötoiminnan edistäminen, kun pienyritysten yhteenliittyminen osuuskunnille on tyytyväinen.

Japanissa on myös pankkeja, jotka ovat erikoistuneet suoraan pienten ja keskisuurten yritysten kanssa työskentelemiseen.

Japanille tyypillisiä pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattuja rahoitus- ja luottotukitoimenpiteitä

Näin ollen lähes puolet kaikista lainoista (47%) kohdistuu pienyrityksille - paikallisille liikepankille; sekä keskinäisen avun ja osuuskuntien pankit - 100% lainoista annetaan pienyrityksille.

Hallitus huolehtii siitä, että aloittelijoille suunnatut luotto-ohjelmat toimivat kaikissa yksityispankkeissa. Tällaisen lainan keskimääräinen vuosikorko on 3-5%.

Myös japanilaiset pienyritykset eivät ole pelkästään hallituksesta vaan myös prefektuiden hallinnosta, ulkomaankaupan ja teollisuuden osastoista, kauppakamareista ja teollisuudesta. Merkittävää apua pienyritysten hallinnoinnin parantamisessa ovat kauppa- ja teollisuuskamarit sekä niiden konttorit. Heidän erikoisasiantuntijat antavat neuvoja maksutta, koska tällainen toiminta rahoitetaan valtion budjetista.

Näin ollen Japanin pienyritysten rakenne on kehittynyt. Japanissa pienyrityksiä ovat: oikeushenkilöt, niiden osuus pienyrityksistä on 20%, työllistää 1,7 miljoonaa ihmistä, yksittäisiä yksityisiä yrityksiä - 48% -4,1 miljoonaa ihmistä. ja kotitalouksista - 32% - 2,7 miljoonaa ihmistä.

Pienten yritysten rakenne on esitetty kaaviossa.

Tällä hetkellä Japanissa pienyritysten määrä on 99 prosenttia yritysten kokonaismäärästä. Tänään Japanissa 6,5 ​​miljoonaa yritystä ovat pieniä yrityksiä. Se työllistää 54 miljoonaa ihmistä, ts. 80% Japanin koko työvoimasta. Niiden osuus BKT: stä on noin 55 prosenttia (noin 3 biljoonaa dollaria), pääomasijoituksissa noin 40 prosenttia ja niiden osuus kaikkien japanilaisten tuotteiden viennistä on tällä hetkellä 15 prosenttia.

Japanilaiset lähtevät olettamuksesta, että pienet yritykset ovat erittäin voimakas talouden sääntelyelin. Pienet yritykset käyttävät pieniä pääomia ja samalla nauttivat erittäin suuren osan työvoimasta.

Pienten yritysten osuus on yli 62 prosenttia tukkumyynnistä ja 78,5 prosenttia vähittäismyynnistä.

Japanin taloudessa on erittäin tärkeä rooli. Pienyritykset vaikuttavat merkittävästi Japanin kansantalouden kehittämiseen, lisäävät joustavuuttaan, takaavat yhteiskunnan vakauden ja väestön hyvinvoinnin. Tosiasia on, että pienet japanilaiset yritykset eivät ainoastaan ​​osoita korkeaa liiketoimintaa ja tuottavuutta, vaan sillä on myös tärkeä asema elinkelpoisen talouden perustan säilyttämisessä ja kilpailukykyisen markkinaympäristön luomisessa.

Pienyritykset kehittyneissä maissa ovat tärkein kansantalouksien ala.

Siten osa työntekijöistä työskentelee pienissä yrityksissä, ja sen osuus työpaikkojen kehittyneissä talouksissa (USA, Saksa, Japani) alueella 52-78%, kun se on 13% Venäjällä (ruuhkaa 4-6 kertaa). Pienyritysten osuus kehittyneiden talouksien bruttokansantuotteesta (USA, Japani, Saksa) on 50-57% ja Venäjällä vain 10-11%. Näin ollen indikaattorien korkea taso osoittaa, että kyseisten maiden pienyrityksiä tukee hyvin sekä valtion että hallinnon hallintoa, kauppakamareita ja teollisuutta. Hallitus on kiinnostunut pienyritysten kehittämisestä näissä maissa. Venäjällä nämä indikaattorit viivästyvät 4-6 kertaa, mikä osoittaa valtion riittämättömän tuen.

Täten on huomattava, että Japani on kehittänyt kehittyneen valtiontukijärjestelmän, jota kehitetään jatkuvasti. Japanin pienyritysten taloudellisten mahdollisuuksien laajentamisessa on suuri rooli yksityisten pankkien pienyrityksille tarjoamien luottojen valtiontakuiden järjestelmässä. Japanin toimintamallia ja pienyritysten kehitystä voidaan yleensä pitää melkein esimerkinomaisena, ja japanilaisen yrittäjyyden tukijärjestelmä tunnustetaan jo yhtenä maailman kattavimmista ja kypsyneimmistä.

Pienyritys japaniksi

Pienyritys japaniksi

Japani on sakura- ja teemeremoja, tuhansia saaria ja mielikuvitusta. Maa, jossa alkuperäinen samurai- ja geisha-kulttuuri yhdistyvät harmonisesti huipputeknologian ja tieteen maailman saavutusten kanssa. Elämään pienyrittäjien ja kehittämistä maailmankuulun malli pienten ja suurten liikesuhteita tässä maassa, pyysimme puhumaan meidän sanomalehti tieteellinen johtaja, Institute of maailmantalouden ja kansainvälisten suhteiden RAS Elena Leontiev - henkilö, joka tutkii Japanin talous vuodesta 1960.

- Elena Lvovna, kerro meille, mikä on japanilaisen talouden ominaispiirre?

Japanin väkiluku on 127 miljoonaa ihmistä, mutta vain 13% kokonaispinta-alasta on tasainen pinta, loput vuoret. Kolmetoista prosenttia näistä elää 2/3 koko väestöstä. Se on kaupunki taajamien maalta, kylät ovat keskenään kaupunkien välissä. Vain eristetyt vuoristokylät on säilynyt. Ihmiset elävät enimmäkseen heilurimuutosta, he työskentelevät kaupunkiyrityksissä, ja vain 4 prosenttia maaseudun ihmisistä työskentelee maataloudessa. Tämän maan syvyyksissä ei ole mineraaleja, mutta mitä on jo käytetty loppuun. Ja ainoa voimavara, jonka Japani voi olla ylpeä, on sen ihmisten työ. Koulutuksen taso on erittäin korkea, joka on pakollinen keskiarvo, jonka lapset alkavat saada viidestä vuodesta.

Japani on yksityisen yrittäjyyden maa. Teollisuudessa vain minttu kuuluu valtiolle. Sodan jälkeen amerikkalaiset miehitysviranomaiset tekivät maassa taloudellisia uudistuksia. Häirintätilanteessa päärautatiet, puhelin ja sähkeilma kansallistettiin, mutta 1980-luvulla he taas joutuivat yksityisiin käsiin. Tässä maassa pienyrityksissä on 5 miljoonaa 738 tuhatta yritystä - 99% niiden kokonaismäärästä. 88% kaikista työntekijöistä työskentelee heille.

- Japani on hyvin erityinen maa ja suljettu, mitkä ovat pienyrityksen piirteet tässä maassa, mikä on erikoistuminen?

- Toisin kuin yleisesti luullaan, se on melko avoin maa, ja myytti sen sulkemisen perustuu pääosin siihen, että Hieroglyphic kirjoittaminen on este saada tietoja. Itse asiassa valtava määrä materiaaleja - sanomalehtiä, aikakauslehtiä, tilastollisia oppaita - julkaistaan ​​tavallisessa lehdistössä ja julkaistaan ​​verkkojulkaisuissa englanninkielisessä käännöksessä. Kaikki tämä on ulkomaalaisten saatavilla.

Pienyritykset ovat eniten työvoimavaltaisia ​​teollisuudenaloja: vähittäiskauppaa, julkisia ravintoloita, palveluja, rakentamista ja insinööriä.

Omistusmuotojen mukaan puolet pienistä yrityksistä on yksilöitä, tosiasiallisesti perheellisiä. Mutta nyt japanilaiset perheet ovat pieniä, kuten kaikissa kaupungistuneissa maissa, väestö alkoi laskea ja näiden yritysten määrä vähenee. Kollektiiviset yhtiöt ja osakeyhtiöt muodostavat loput.

- Mikä on pienen ja suurten yritysten välinen vuorovaikutus niin sanottu "japanilainen malli", jota monet maailman kehittyneet maat ovat hyväksyneet?

- Kaikki Japanissa on järjestetty mosaiikkikuvioon: lähes kaikilla aloilla pienet ja suuret yritykset toimivat samanaikaisesti. Rakentaminen massa asuntojen (Japani silti mieluummin elää kaksikerroksinen mökkiä yhden tai kahden perheen) harjoittaa pienyritysten ja teiden, tehtaiden, korkea kerrostalo asuin- ja toimistorakennuksissa ja ostoskeskukset - suurin. Liikenteessä sama: kuljetuksissa on pieniä yrityksiä ja suuria taksipuistoja, linja-autoyrityksiä. Eli suuryritys tarjoaa pienimuotoista työtä - ulkoistamista. Mitä tulee tekniikan, niin missä on aikaa vievä prosessi, suuret yritykset määrittää, että se on kannattavampaa - luoda omia tuotantolaitoksia tai kuorman tilauksia verkosto pienempiä alihankkijoita. Noin 55 prosenttia alan pienyrityksistä työskentelee tällä tavoin. Suuryritysten teknologisten ketjujen osallistujina voivat tehdä pieniä osia, leimaamalla, aggregaatteilla jne.

Jotta tällainen järjestelmä toimisi, on välttämätöntä, että pienet yritykset sijaitsevat lähellä suurta huolta. Esimerkiksi huoli "Toyota" kaksikymmentä vuotta sitten, osa alihankkijoiden sijaitsee melko kaukana pään tehtaalla ja liikenneyhteydet laadittiin tunnelin läpi niiden välillä. Mutta tunnelissa tapahtui onnettomuus ja Toyota-tehdas nousi!

Mutta täälläkin onkin muutoksia: lähes kaikki suuret huolenaiheet ovat rakentaneet ja tuottavat nyt ja markkinoivat ulkomaille. Ja monet pienet yritykset jäävät työstä. He joko vaihtavat profiilinsa tai lähtevät markkinoilta.

- Onko maineen arvossa olla pieni yrittäjä tässä maassa?

- Huomattavaa työtä pidetään suuryritysten työvoimana, mutta tällaisten yritysten työpaikkojen määrä on rajallinen. Mitä tulee pienen liiketoiminnan arvostukseen, ravintolatoiminta näyttää olevan japanilaisimmista. Koko perheen dynastiat kulkevat sukupolvelta toiselle näistä työpaikoista. On olemassa perinteisiä käsityötaitoja, kuten kimonon kankaita. Tämä on kallis viikonlopun vaatteita, ja hänen kanssaan työskenneltäessä pidetään myös arvokkaana. Kiotossa on koko alue, joka harjoittaa vanhan puukoteloiden kimonon silkki brokadin valmistusta. Mattojen ja lattianpäällysteiden valmistus ja ylläpito, elämän ylläpito ja huolto - täällä pienyritysten kaikkein arvostetuimpia suuntauksia.

- Mitkä ovat japanilaisen yrittäjän vaikeudet ja vaikeudet?

- Suuri asiakas valitsee parhaat esiintyjät ja järjestää kilpailun niiden välillä. Ja pienet - joutuvat puolustamaan oikeuttaan työskennellä hänen puolestaan. Työehdot muuttuvat usein, vaatimukset muuttuvat. Alihankkijan pääasiallinen riski on pääasiallisen asiakkaan siirtyminen ulkomaille ja työpaikan mahdollinen menetys. Muuten, suuren yrityksen keskimääräinen elinikä on noin 30 vuotta ja pienen kymmenen vuotta. Vaikka pitkäikäisiä ja perheyritys on sukupolvelta toiselle.

- Mitä kanavia hallitsee japanilaiset yksityiset yritykset? Onko mahdollista välttää veroja ja miten se rangaistaan?

- Mitä tulee valvontaan, tietenkin tuotteiden laatua valvotaan lisenssillä, kuten muualla. Jos yritys välttää veroja, syyllisen on tarkoitus olla vangittu enintään 5 vuotta tai sakko 5 miljoonaa jeniä. Verovelvollisen tietojen väärentämistä voidaan myös rangaista enintään yhdellä vuodella vankeusrangaistuksella tai enintään 200 tuhannella sinnalla. Piirin verohallinnon on valvottava verojen keräämistä, mutta tietenkin tällaisilla drakottisilla rangaistustoimenpiteillä hyvin harvat japanilaiset liikemiehet haluavat ottaa riskejä. Lisäksi japanilaisten hyvin mentaliteetti ei anna heidän mennä tällaiseen petokseen.

Japanin nykyaikainen verojärjestelmä luotiin amerikkalainen miehityshallinto, jonka professori Karl Shoup järjesti 1949-50. Hän matkusti kaiken sodanjälkeisen Japanin puoleen, kysyi kuinka asukkaat kohtelevat veroja ja huomannut, että japanilaiset kunnioittavat ihmisiä, maksavat veroja ja tahtoja ja tahtoja. Sen jälkeen hän loi järjestelmään kaksi verolomaketta: valkoinen ja sininen. Valkoisen lomakkeen täyttäminen merkitsi yksinkertaistetun järjestelmän verojen laskemista, minkä jälkeen yrittäjillä ei ole erityisiä velvoitteita. Etuja ei kuitenkaan käytetä. Jos siniset lomakkeet täytetään, yrityksillä on velvollisuus pitää kirjanpitokirjat kirjanpidossa kaikista rahoitus- ja kaupankäyntitavoista, taseesta ja tuloslaskelmasta. Tätä varten heillä on oikeus saada veroetuuksia.

- Kenen ja miten Japanin pienyritysten tuki toteutetaan? Se edistää sen kehitystä?

- Alihankintasääntöjen rikkomusten ehkäisemistä koskeva laki. Esimerkiksi maksun viivästyminen, maksamatta jättäminen, lähetyksen kohtuuttomuus. Emoyhtiö on pienyritysten monopolisti, mutta sillä ei ole oikeutta käyttää väärin monopoliasemaansa. On todettu, että valtioon kohdistuvan suojan saamiseksi kaikki alihankkijoiden kanssa tehdyt sopimukset on tehtävä kirjallisesti ja jäljennökset on toimitettava pienyrityksiä käsitteleville virastoille ja Antimonopoli-toimikunnalle. Jos riita tulee tuomioistuimen käsiteltäväksi, nämä yksiköt toimivat pienten yritysten puolustajana.

Myös pienyrityksille laitteiden, rakennusten ja rakenteiden nopeutettu etusija heikkenee. Hyötyjä annetaan pienyrityksille, jotta hyödyttäisi heitä ostamaan uusia laitteita ja päivittämään puistoaan.

- Mitkä ovat japanilaisten liikemiesten edut ja tuet?

- Japani käy läpi erittäin vaikean talouskriisin. Valtio on nyt yksityistämässä alansa jäännöksiä - kahdeksan rahoituslaitosta, mukaan lukien pienyritysten rahoitusyhtiö, joka myönsi lainoja etuuskohtelulla. Julkisten tukien järjestelmä on lähes poistettu. Kuitenkin nyt Japanissa niin alhaiset korot pankkilainaa, että tämä hyöty todella menettänyt merkityksensä.

Japanin hallitus huolehtii liiketoiminnan uudistamisesta ja helpottaa uuden liiketoiminnan luomista. Vuonna 2003 hyväksyttiin laki, jonka mukaan on mahdollista avata pieni yritys ilman alkupääomaa - vain yhdellä jeniä! Ja 32 000 yritystä on jo luotu tällä tavalla. Myös vuonna 2000 hyväksyttiin laki, jolla yksinkertaistetaan konkurssimenettelyä pienyritysten alalla. Tämän lain mukaan on mahdollista hakea tuomioistuimelta suojaa velkojilta jo ennen kuin velvoitteet ylittävät varat niiden leviämisen estämiseksi. Siten valtio ei tarjoa taloudellista tukea yrittäjille, mutta se tarjoaa oikeudellista ja informaatiotukea.

Pohjimmiltaan pienet ja pienet yritykset mieluummin rahoittavat ystävien, sukulaisten, tuttavien, asiakkaiden, toimittajien avulla - kuten meilläkin. Nyt suuret yksityiset pankit ovat saaneet etuoikeuksia pienyrityksille. He kehittävät vakuudettomia lainoja. Ne antavat lainoja myös suhteellisen lyhyelle ajanjaksolle laitteiden turvallisuutta vastaan.

- Onko Japanissa järjestö, joka edustaa pienyrittäjien etuja?

- Paikallisella tasolla on pienyrityksiä. Niitä tukee paikalliset kauppa- ja teollisuuskamarit, ja Japanin (yksityinen) keskus kauppa- ja teollisuuskamari on niiden koordinointikeskus.

Kauppiaat yhdistyvät tietylle kadulle, ja heillä on valittuja elimiä, jotka pitävät järjestystä omissa riveihinsä, edustavat etujaan kunnan edessä. Esimerkiksi Ueno-asemalla lähellä Tokiossa on pieni ostoskeskus, ja tämä on myös yhdistynyt! Se on suojattu paikalliselta kauppa- ja teollisuuskamariilta.

Japanilaiset viranomaiset pitävät aina pienyritysten suojelua, koska heille se on osa sosiaalista tukea, ja he yrittävät olla antamatta sen konkurssissa.

Haastatteli Dariya Kharitonova

Business Moscow

Autoliike. Yrityksen kannattavuuden nopea laskeminen tällä alalla

Laske liiketoiminnan voitto, takaisinmaksu ja kannattavuus 10 sekunnissa.

Anna alkuperäiset liitteet
Ensi kerralla

Aloita laskenta antamalla käynnistyspääoma, napsauta alla olevaa painiketta ja noudata lisäohjeita.

Nettotulos (kuukaudessa):

Haluatko tehdä yksityiskohtaisen laskelman liiketoimintasuunnitelmasta? Käytä Google Play -palvelumme maksuttoman mobiilisovelluksen "Business Calculations" -ohjelmaa tai tilaa ammattitaitoinen liiketoimintasuunnitelma liiketoiminnan suunnittelusta.