Usein kysyttyjä kysymyksiä kiinteistä polkupyöristä

YLEISET SÄÄNNÖT MYYTÄMISESTÄ JA LENTOPUOLISTEN PALAUTTAMISTA

· Lippu myönnetään matkustajan henkilöllisyystodistusten perusteella. Tällaisia ​​asiakirjoja ovat:

- Kansalaispassi, jossa on merkintä kansalaisuudesta, kelvollinen otos

- Yleinen ulkomaalainen passi

- Sotilaslehti varusmiehille, kadeille, kadeille, jos sinulla on lomaliput tai matkustusasiakirja, jossa on merkintä matkareitistä

- Valtiottomien henkilöiden ja poliittisten maahanmuuttajien oleskelulupa

- Syntymätodistus (alle 14-vuotiaille), joilla on leimalla kansalaisuus

- Vapautusta koskeva todistus (henkilöistä, jotka vapautetaan vapauden menetyksistä asuinpaikastaan)

· Ilma-alusten ilma-aluksen ilmaantuessa ilma-alusten matkustajien lähettämistä varten on sallittua myydä lentolippuja "purkamista varten".

· Lippu on todiste Carrierin ja sen matkustajan välisestä kuljetussopimuksesta, jonka nimi on merkitty lipussa. Lipun sisältämät sopimusehdot ovat tiivistelmä useista kuljetusolosuhteita koskevista määräyksistä.

· Matkustajalla on oikeus kuljettaa lennolla, jos hän esittää voimassaolevan lipun ja myöntää lipun kuljettajan sääntöjen mukaisesti.

· Lippu ei ole siirrettävissä. Jos lippu esittää joku, ei nimetty henkilö Ticket, matkustaja ei saa lentää, palautukseen käyttämättömien lipun tehdään sääntöjen mukaisesti omistajan lipun tai jollekin henkilölle, jos hänellä on notaarin valtakirja.

· Lippu on voimassa yhden vuoden kuluessa, jos lipun voimassaoloaika ei rajoitu Carrieriin.

· Jos kansalainen ei voi lentää lipun voimassaoloaikana Carrierin vian vuoksi:

- matkustajan kannalta välttämättömän lentokentän purkamisen poistaminen;

- yhteyksien loukkaaminen elinsiirtolaisilla matkustaville;

- palvelun luokan korvaaminen;

- Etukäteen varattu paikka,

tällaisen matkustajan lipun voimassaoloaikaa laajennetaan Carrierin ensimmäiseen lentoon, jolla on paikat lipussa ilmoitetusta palveluluokasta.

· Viimeinen lipun lennolle tai tuki voidaan pidentää harjoittaja, jos matkustaja lentoa ei tapahtunut, koska hänen sairautensa tai sairauden heidän lähisukulaisensa luonaan esittämällä lääketieteellisesti merkitykselliset asiakirjat. Ajanjakso, jolta lippua voidaan jatkaa, määräytyy sääntöjen mukaan.

· Kuljettajan nimeä voidaan vähentää lipulla symbolien avulla aakkos- ja digitaalimuodossa.

2. HINNAT JA TUKOT

· Tullitariffia sovelletaan ainoastaan ​​lähtöpaikan lentokentältä määräpaikkakunnalle. Tarjolla ei ole maakuljetuksia lentokenttien, lentokenttien ja kaupungin terminaalien välillä, paitsi jos kuljettaja suorittaa sen ilman lisäkustannuksia.

· Tehokkaat tariffit ovat Carrierin julkaisemia tai Carrierin sääntöjen mukaisesti laskettuja hintoja. Nykyinen tariffi on lento (lento), joka on voimassa kuljetuksen alkamispäivänä. Jos maksettu summa ei ole voimassa oleva tariffi, eroa maksaa matkustaja tai joissakin tapauksissa sääntöjen mukaan Carrier maksaa korvauksen.

· Tullit koskevat vain julkaistuja reittejä.

· Hinnat, jotka ylittävät tariffin, ovat valtion tai muiden viranomaisten matkustajalle tai matkustajan vastaanottamien palvelujen vastaanottamat verot tai maksut.

3. VARAUS

· Varaus peruutetaan, jos matkustaja ei ole maksanut lipustaan ​​Carrierin tai tämän valtuuttaman asiamiehen asettamassa määräajassa.

· Matkustajan on toimitettava liikenteenharjoittajalle tai asiamiehelle henkilökohtaisia ​​tietoja varataksesi ja vastaanottamasta lisäpalveluja, jotka ovat luottamuksellisia tietoja, eikä kuljettaja tai hänen edustajansa luovuta niitä.

· Varauksen yhteydessä varauksen vahvistamisen jälkeen matkustajalle taataan paikka asianmukaisessa palveluluokassa, matkustajalle annetaan tietyn paikan sisäänkirjautumisen yhteydessä.

4. REKISTERÖINTI

· Matkustajan on saaputtava kuljettajan perustamalle rekisteröinti- ja lennollepääsypaikalle hyvissä ajoin ennen lennon lähtöä tarvittavien virallisten muodollisuuksien ja lähtötoimintaan liittyvien menettelyjen suorittamiseksi.

· Jos matkustaja myöhästyy ilmoittautuneiden rekisteröinti on asetettu aika on saapunut tai huonosti dokumentoituja ja poistettiin rekisteröinnin tai tarkastuksen, Kuljettaja ei ole vastuussa matkustajalle vahingoista ja kustannuksista, jotka aiheutuvat noudattamatta jättämisestä laadittuja sääntöjä matkustajan.

5. KULJETUKSEN VIRHEET JA RAJOITUKSET

· Lentoliikenteen harjoittaja voi kieltäytyä kuljettamasta matkustajia tai matkatavaroita turvallisuussyistä tai jos varotoimista päättäessään kuljettaja päättää, että:

- kieltäytyminen on välttämätöntä, jotta voidaan noudattaa minkä tahansa valtion lakien, sääntöjen ja määräysten noudattamista matkustajan reitillä;

- matkustajan käyttäytyminen, ikä, kunto edellyttävät erityistukea tai aiheuttavat haittaa itselleen tai muille matkustajille;

- lento liittyy vaaraan tai riskiin matkustajalle, hänen omaisuudelleen tai muille henkilöille;

- kieltäytyminen on tarpeen, koska matkustaja on rikkonut liikenteenharjoittaja ohjeiden hän kieltäytyi siirtää tarkastus, ei ole maksanut nykyistä vauhtia, veroja tai laivausasiakirjojen edellyttäen, kalustettu heikentynyt hankittu laittomasti, tunnetaan varastettu tai kadonnut, samoin kuin sisältäviä korjauksia ja vaurioita.

· Ilman huoltajaa tulevien lasten, raskaana olevien naisten, kuljettajat suorittavat kuljettajan kanssa sopimuksen mukaiset kuljetussäännöt.

6. PAKKAUS

· Matkustaja ei saa sisällyttää matkatavaroihinsa:

- jotka voivat vaarantaa ilma-aluksen, henkilöiden ja omaisuuden ilma-aluksella;

- esineet, joiden kuljettaminen on kielletty voimassa olevissa säännöissä, laissa, matkustajan reitin varrella sijaitsevissa yksittäisissä valtioissa;

- esineitä, jotka eivät sovi kokoon, painoon, ominaisuuksiin;

- elävät eläimet, joiden kuljetusta säännellään erityissäännöillä;

- rahaa, koruja, rahaehtoja, arvokkaita ja yritystodistuksia, henkilökohtaisia ​​asiakirjoja;

- Ampuma-aseet, ammukset, muinaiset aseet, urheilutapahtumien aseet, metsästys, kuljetukset, jotka toteutetaan erityissääntöjen mukaisesti.

· Lentoliikenteen harjoittajalla on oikeus kieltäytyä kuljettamasta tavaroita, jotka ovat kiellettyjä kuljetuksen aikana tai jotka eivät ole kuljettajan sääntöjen mukaisia.

· Lentoliikenteen harjoittaja voi kieltäytyä rekisteröimästä matkatavaraa, jos matkatavaraa ei ole pakattu eikä sen turvallisuutta ole varmistettu tavanomaisessa matkatavaran käsittelyssä.

· Lentoliikenteen harjoittajalla on oikeus matkustajan tai hänen matkatavaroidensa henkilökohtaiseen tarkastukseen, jos hänellä on tarvittavat perusteet ja kieltäytyä kuljettamasta.

· Rekisteröinnin jälkeen kaikki vastuu matkatavaran turvallisuudesta, toimitusvarmuudesta ja rehellisyydestä Carrier ottaa haltuunsa.

· Lentoliikenteen harjoittajat määrittävät ilmaisen matkatavarauksen ja riippuvat lentokoneen tyypistä ja palveluluokasta.

· Matkustajan on maksettava matkatavaran paino, joka ylittää vakiintuneen vapaan kuljetusmäärän.

· Matkustajalla on oikeus antaa matkatavaraa, jonka ilmoitettu arvo ylittää liikenteenharjoittajan vastuun nykyiset rajat ja hänen on maksettava palkkio sääntöjen mukaisesta ilmoitetusta arvosta.

· Objektien salakuljetetaan matkustamoon, joiden paino on enintään 5 kg, kuuluvat käsimatkatavara ja sijoitetaan istuimen alle tai suljetussa osastossa.

· Esineet, jolloin kuljetus ei kuulu oikeusvaltion vapaan provozki matkustamossa kuljetetaan (soittimia, urheiluvälineet) veloitetaan tariffeja todellisen painon.

· Matkanjärjestäjän ilmoittama matkatavarat, jotka on vahvistettu määrättyyn määräykseen määräpaikassa, annetaan matkustajalle esittämällä rekisteröinnissä vastaanotettu vastapahvi. Jos se on kadonnut, matkatavara tunnistetaan muilla tavoin kuljettajan sääntöjen mukaisesti.

· Eläinten kuljetukseen ei sovelleta vapaata kuljetusta koskevia sääntöjä. Maksut niiden kuljetuksesta suoritetaan eläimen todellisen painon suhteen astiaan ja rehuun. Ohjauskokeet, jotka ovat mukana sokeilla tai huonosti näkeville ihmisille, kuljetetaan ilmaiseksi.

7. LENTOKONEISTOT.

· Lentoliikenteen harjoittajan on tehtävä kaikkensa matkustajan ja matkatavaran nopealle toimittamiselle määränpäähän, mikäli matkustuspäivänä sovellettava aikataulu on voimassa.

· Jos lento viivästyy tai lento peruutetaan matkustajavaunu on velvollisuus lähettää sen muille reittilennoille tai toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet ilmoittaakseen matkustajan määränpään muuttunut reitti lentojen muille lentoyhtiöille noudattaen kaikki tarvittavat muodollisuudet rekisteröinnin tällaisen siirron kantoaallon jollei hintaneuvotteluja lisämaksut ja matkustajamaksut.

8. KULJETUKSEN PERUUTTAMINEN

· Matkustaja voi esittää lipun osittaisen tai kokonaan käyttämättömän kuljetuksen summan palauttamisesta:

- ennen kuljetuksen aloittamista

- lennon lipun voimassaoloaikana

- 15 päivän jälkeen, kun lippu vanhenemispäivämäärän lennon, jos lippu ei ole käytetty matkustajan terveydelle tai terveydelle matkustajan asuvat sukulaiset niitä yhdessä, kun läsnä on lääkärintodistuksiin joka vahvistaa taudin (todistus, lääkärintodistus), jos se on sallittua sääntöjä kantaja

- (UPT) soveltamisedellytysten mukaisen paluulipun voimassaoloaikana,

· Palautukset käyttämättömistä lipuista tehdään virasto, jossa vaunu on alunperin myyty henkilö, jolle lippu on myönnetty esittämällä asiakirjan todistaa henkilöllisyyden omistajan lipun. Toiselle henkilölle hyvitys tehdään vain valtuutetun valtakirjan omistajalta.

· Kuljetusolosuhteiden muuttaminen (lippujen vaihto) on mahdollista missä tahansa virastossa, johon sovelletaan tiettyjä rajoituksia:

- muutokset sallitaan lentoyhtiön sääntöjen mukaisesti

- kun lippua vaihdetaan, Carrier ei muutu

- Muutokset eivät ole ristiriidassa maksutapasäännösten ja muiden lipunmyyntipalkkion soveltamissääntöjen mukaisten rajoitusten kanssa.

· Matkustajan on muistettava, että tiettyjen etuusmaksujen soveltamisen edellytykset voivat sulkea pois mahdollisuuden palauttaa lippu ja saada käyttämättömät määrät tai niiden osuudet niistä. Näiden rajoitusten kassaan kannessa matkustajan lippu leimaa "kanssa sääntöjen soveltamista tullietuuskohteluun tutustui" jolla matkustaja on allekirjoitettava ja päivämäärä. Kun määritetty voimassaoloajat lipun ei poista matkustajalle mitään vaatimuksia ja toimia vastaan ​​harjoittaja noudattaen Venäjän Ilmailulaki vaatimuksia.

· Palauttaessa tai vaihtamalla lippua matkustajan pyynnöstä hänelle voidaan antaa vakiintuneen tyyppinen asiakirja, joka vahvistaa vaihdon tai palautuksen.

· Jos Carrier ei pysty tarjoamaan kuljetusta sopimuksen mukaisesti, Carrier maksaa korvauksen sovellettavien sääntöjen mukaisesti.

Lentoliikenteen harjoittajalla on oikeus maksaa korvausta lipussa ilmoitetulle henkilölle tai maksaa kuljetus asiaankuuluvien todisteiden toimittamisessa.

Lentoliikenteen korvauksen maksaminen matkustajalle vapauttaa lentoliikenteen harjoittajalta korvausvastuun hänelle.

9. VAHINKOJEN VASTUU

· Lentoliikenteen harjoittaja on vastuussa matkustajalle aiheutuneista vahingoista tai vahingoittuneesta matkatavaroistaan, jos kyseinen vahinko johtuu liikenteenharjoittajan laiminlyönnistä. Vastuu määräytyy tässä tapauksessa sovellettavan lain mukaan.

· Lentoliikenteen harjoittajan vastuu kutakin matkustajaa kohden kuolemaan, henkilövahinkoon tai vammoihin rajoittuu sovellettavan lain mukaiseen määrään.

· Lentoliikenteen harjoittaja ei ole vastuussa rekisteröimättömistä matkatavaroista aiheutuneista vahingoista eikä matkustajan vaatimuksesta noudattaa lakeja, määräyksiä, määräyksiä, kuljetusta koskevia määräyksiä määräpaikkaan.

· Lentoliikenteen harjoittaja ei ole vastuussa vahingoittuneista tavaroista, jotka on kielletty kuljetettavaksi käsimatkatavarana ja jotka sisältävät matkatavaroiden matkustajia.

· Liikenteenharjoittajalta perittävät kokonaismäärät eivät voi ylittää kuljettajan vastuun rajan määrää.

10. KULJETUKSEN OMINAISUUDET

· Lentoliikenteeseen sovellettavien sääntöjen osalta matkustaja voi hakea kaikkia henkilöitä, jotka liittyvät matkustajaliikenteeseen.

· Alle 2-vuotiaiden lasten kuljettaminen Venäjän federaatiossa on maksutonta ilman erillistä matkustajan paikkaa, ja se myönnetään matkustajalentolomakkeella.

· Ilma-aluksen lähtöaika ja lentolippujen alkamisajankohta ilmoitetaan paikallisesti.

· Aikuinen voi kuljettaa yhden lapsen ilmaiseksi ennen 2 ikävuotta heidän kanssaan.

· Etuustariffit määräytyvät suoraan tämän matkan suorittavan lentoliikenteen harjoittajan toimesta.

· Lentoliput, joilla on avoin läpikulkupaikka siirto- tai paluupisteestä, käsitellään, jos kuljettajan säännöt sallivat tällaisen myynnin olevan tietty hinta.

Kuka ja kuinka monet lentävät liput myyessäsi?

TCH ja konsolidaattorit vaihtoivat vaatimuksia

Lentomatkustajien mielenkiintoinen aihe nousi esiin liikennelaskennan (TCH) ja lippumarkkinoiden suurien keskittimien välillä. Tiedetään, että kuljetuksen välittäjä maksaa lähes aina palvelumaksun ostajalta, koska et voi elää lentoyhtiöiden välitystoimistolla nyt. Mutta tässä kokoelma on piilotettu asiakkaalta, ne on salattu reittisuunnitelmaan. Toisin sanoen me emme joskus tiedä, kuinka paljon todellisuudessa meillä on ostettu lentolippu, mutta kuinka monta myyjää oli purettu ylhäältä. Miten saan tietää?

Kuka aluksi alkoi

Ensimmäinen esitteli tämän aiheen Liikennelaitos, kun heinäkuussa estettiin "Portbile" ja totesi, että tässä varausjärjestelmä virheellisesti liikkeeseen lähetysasiakirjoja. Erityisesti reititysmaksuihin lisätään lisämaksuja. Elokuun lopussa TCH lopetti yhteistyön toisen suuren agentin, Alliance Travelin kanssa. Perustelu on samanlainen.

Molemmat yritykset hylkäävät nämä maksut ja väittävät noudattavansa kaikkia sääntöjä ja määräyksiä. Ja vastakysymys lähetetään TCH: lle. "Miksi se puolestaan ​​ylittää kuljetusmaksun lisäämällä lippuun ns. ZZ-maksun? Kuljettajia ei rekisteröidä annettua korkoa, se tuottaa kukin segmentistä 185 ruplaa ja se menee TCH: n tuloihin ", sanoo erityisesti, Tatiana Mehed, pääjohtaja Alliance Travel.

Segmentti on osa lentoreittiä, joka sisältää yhden suoran ei-pysäytetyn lennon. Vastaavasti, jos ostat paluulippu tai lentää jonnekin liittymä, se on kaksi segmenttiä, ja TCH tässä tapauksessa maksuja sen puolesta 370 ruplaa. BSP - kansainvälinen selvitysjärjestelmä, joka on TCH: n kilpailija - ei ole tällaista käytäntöä, se ansaitsee toisella tavalla, se maksaa itse lentoliikenteen harjoittajilta. Ja yleensä ZZ veroaste toimii vain TCH, asiantuntijat sanovat lipun markkinoilla.

Mikä on rikos?

Ovatko yritykset lentoliikenteen toteuttamiseen osallisina, eivät ole oikeita veloittamaan asiakkaiden maksuja?

Heillä on, jos he tarjoavat palveluja matkustajille. Tee tämä parlamentille, se on kysymys. Asiantuntijat eivät ole varmoja.

Juuri tämä aine voi periä asiakkaan palvelumaksu, mutta - lukuun ottamatta rahti veloitetaan kuluttajan tiennyt, kuinka paljon hän maksaa välittäjänä. Tämä on erityisen huijata on joko laadittava erityinen kuitti, tai ne ovat matkareitti itse erikseen, kun katkoviiva. Ja kehossa kuitin mukaan liittovaltion Ilmailumääräysten voi tarkoittaa vain tariffi kuljetusta, plus verot ja maksut lentoyhtiöiden esimerkiksi polttoainelisämaksut, palkkiot lentoonlähtö, laskeutuminen ja huoltohenkilöstön, verot, paikallishallinto, maksut turvallisuus, vakuutusmaksut. Tämä johtuu lopullisesta tariffista. Et voi lisätä muita Z- tai Y-mäyräkoiria siellä.

Mutta tämä on suunnilleen samanlainen kuin matkailu - kukaan ei halua osoittaa asiakkaalle, kuinka paljon hän ansaitsee. Ja koska reittisuunnitelma on asiakirja, jonka kaikki koululaiset voivat luoda, niin lippumarkkinoilla monet todella käyttävät sitä. Esimerkiksi lisäämään hinnoittelua tai maksuja niiden huijauksen määrälle.

Se on tässä TCH: ssa ja konsolidaattorit syytetään toisilleen. Vipservice Holding, joka omistaa "Portbilet", samoin kuin Alliance Travel, julistavat, että yhtiöissä ei koskaan tehdä muutoksia lentoliputuloihin. "Jos tämä käytäntö yksi osa-aineet, yritämme selvittää tällaisia ​​seikkoja ja välittömästi lopettaa yhteistyön tällaisen kumppanin," - sanoo toimitusjohtaja Vipservisa Dmitri Gorin.

TCH ei puolestaan ​​ole kommentoinut ZZ-veroa. Pääkirjoitus HotLine.travel takaisin elokuun alussa lähetetään lehdistöpalvelu jaoston asianmukainen pyyntö, mutta vastaus ei ole vielä saatu. Tätä asiaa keskustelevat aktiivisesti kamarien vastustajista. Niistä erityisesti "Vnukovo Transagency", joka on sidoksissa saman lentokentän kanssa. TCH äskettäin kiisti tämän edustajan akkreditoinnin, jonka yhteydessä hän teki kanteen häntä vastaan. Mutta tämä on erillinen aihe. Mitä maksuja ZZ, toimitusjohtaja "Transagentstvo Vnukovo" Eugene Minyazev sanoo: "Sijoitus maksut eivät ole rekisteröity lentoyhtiö vaunun asiakirjassa - rikkoo siviililain Venäjän federaation, Venäjän Ilmailulaki Asetusten muodostumista ja soveltamiseen tariffien säännöllisen lentoliikenteen ja yleisten lentosääntöjen matkustajaliikenne ".

Kuluttajat ovat huolestuneita

Sillä välin konflikti kääntyy uudestaan. Matkustajien ryhmä lähetti Liikenneministeriö ja Rospotrebnadzor pyyntö, jonka mukaan on sallittua veloittaa ZZ-maksu lentolippujen maksamisesta tukikelpoisilla reiteillä. Toisin sanoen etuoikeutetuilla kansalaisten luokilla. Tämä on jo sosiaalisesti merkittävä asia, ja se voi johtaa laajamittaisiin menettelyihin valtion tasolla.

Mutta takaisin aiheeseen huijaaminen lentoliput. Oletetaan, että varaat lähetyksen - kuinka tiedät kuka ja kuinka paljon se on ansaittu? On olemassa erityisiä hakukoneita, jotka antavat tietoa kuljetuskustannuksista (tulli + verot ja lentoyhtiöt itse) varausnumeron ja matkustajan nimen mukaan. Yksinkertaisempi tapa on soittaa lentoyhtiön puhelukeskukseen. Ajan mittaan nämä tiedot ovat saatavilla verkossa. Esimerkiksi, "Aeroflot" kirjaimellisesti 12. syyskuuta ilmoitti, että sen verkkosivuilla matkustajat ovat käytettävissä tällainen vaihtoehto kuin tarkistaa tilan varauksen yksityiskohdat tiedot kustannuksista lentolippujen. Tapauksissa, joissa reittikuitti vastaanotetaan väärin, kansalliset rahdinkuljettajat pyytävät häntä ilmoittamaan - ilmeisesti aikoo määrätä "amatööriin" kohdistuvat seuraamukset asiakirjojen kanssa.